Hlavní navigace

Nezdanitelné částky snižují základ daně

24. 3. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Využijte všech možností, jak snížit základ daně z příjmů. Základ daně lze upravit o dary, úroky z úvěru na bydlení, zaplacené penzijní připojištění a soukromé životní pojištění, ale i příspěvky na úhradu dalšího vzdělávání.

V minulosti hrály nezdanitelné částky větší roli. Mezi nezdanitelné částky patřil odpočet na poplatníka nebo na děti. To je ale už opravdu minulost. Některé nezdanitelné částky byly nahrazeny tzv. slevou na dani. Čtěte více: Slevy na dani v roce 2009

Daňoví poplatníci mají možnost v daňovém přiznání za rok 2008 uplatnit několik možností snížení základu daně. Nezdanitelné části daně jsou upraveny § 15 zákona o daních z příjmů.

Formuláře daňového přiznání ke stažení na serveru Podnikatel.cz

 • dary,
 • úroky z hypotečního nebo obdobného úvěru,
 • pojistné na penzijní připojištění,
 • pojistné na soukromé životní pojištění,
 • členské odborové příspěvky,
 • příspěvek na úhradu dalšího vzdělávání.

Nezdanitelné částky se vyplňují do daňového přiznání ve 3. oddílu základní části přiznání, strana 2. Základ daně se o nezdanitelné částky snižuje, odčítají se od základu daně, tudíž mají vliv na určení daňové povinnosti. Čtěte více: Daň z příjmů 2008: konečně bez minimálního základu

Dary

Poplatník, fyzická osoba, která poskytne dar, může ve smyslu § 15 odst. 1 snížit o poskytnutý dar svůj základ daně. Základ daně se o dary nesnižuje automaticky. Někdy se o darech hovoří jako o limitních nezdanitelných částkách. Zákon určuje přesné podmínky, kdy lze o dar snížit základ daně.

Sleduje se především, komu je dar poskytnut, kdo je obdarovaný. Dalším faktorem hodnocení daru je účel, na který byl dar poskytnut, a sleduje se také limit, tj. výše daru.

Banner - Jak na daně

Který dar lze odečíst od daňového základu?

Účelem daru musí být podpora vědy, vzdělání, kultury, školství. Darovat lze na sociální, zdravotnické, ekologické, charitativní účely. Obdarovaným může být obec, kraj, neziskové organizace. Někdy může být obdarována i fyzická osoba, která provozuje školské nebo zdravotnické zařízení. Zvláštní postavení mají i dary, které jsou poskytnuty zcela konkrétní fyzické osobě, která je poživatelem invalidního důchodu.

Hodnota daru musí přesáhnout 2 % ze základu daně nebo alespoň 1000 Kč. Maximálně lze odečíst 10 % ze základu daně. Zvláštní ocenění je i pro bezplatné dárcovství krve. Přičemž jeden odběr je oceněn částkou 2000 Kč.

Nutno ještě připomenout, že podmínky pro uznání daru jako nezdanitelné částky u právnických osob, se liší.

Anketa

Jaký je váš názor na dosavadní formulář daňového přiznání k dani z příjmů?

Úroky z hypotečního a obdobného úvěru

Tuto nezdanitelnou částku mohou odečíst od základu daně ti, kteří splácí hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření. Po skončení kalendářního roku banka nebo spořitelna zašle potvrzení o zaplacených úrocích. Toto potvrzení se přikládá k daňovému přiznání jako příloha.

Hlavní podmínkou pro uplatnění této nezdanitelné částky je použít úvěr na financování bytových potřeb. Charakter úvěru garantuje poskytovatel. Banka nebo spořitelna si před poskytnutím úvěru nechá předložit všechny dokumenty k nemovitosti, která má být pořízena z důvodu bytových potřeb. Finanční úřad již blíže úvěr nepřezkoumává.

Bytové potřeby jsou definovány v zákoně o daních z příjmů. Není vždy nutné, aby se jednalo o koupi bytu nebo rodinného domu. Podmínky jsou splněny i při nákupu pozemku, na němž bude zahájena do 4 let stavba, splácení členského vkladu u družstevních bytů, údržba nebo změna stavby domu či bytu.

I pro tuto nezdanitelnou částku existuje limitovaná úhrnná částka týkající se úroků. Maximálně lze odečíst v úhrnu 300 000 Kč ročně. Pokud by se úroky platily pouze po část roku, může se základ daně snížit o 25 000 Kč za každý kalendářní měsíc.

Penzijní připojištění se státním příspěvkem

Možnost odečíst zaplacené pojistné na penzijní připojištění mají ti poplatníci, kteří mají uzavřenou smlouvu o připojištění s penzijním fondem. Maximálně je možné za zdaňovací období odečíst 12 000 Kč. Základ daně se upraví o částku zaplaceného penzijního připojištění sníženou o 6000 Kč. Optimální částka měsíční úhrady penzijního připojištění je ve výši 1500 Kč. Tak je možno dosáhnout maximálního odpočtu 12 000 Kč ročně.

(12 měs. x 1500 Kč = 18 000 Kč – 6000 Kč, tj. 12 000 Kč)

Soukromé životní pojištění

Pojištění se může vyplatit. Ti, kteří mají uzavřenou pojistnou smlouvu na životní pojištění, mohou využít výhody snížení základu daně podle § 15 odst. 6 zákona o daních z příjmů. Pro splnění podmínek uplatnění nezdanitelné částky se požaduje, aby byly v pojistné smlouvě tyto podmínky:

 • plnění sjednáno po 60 měsících od uzavření smlouvy,
 • plnění nejdříve v roce, kdy poplatník dosáhne věku 60 let.

Maximálně lze základ daně snížit o zaplacené pojistné na soukromé životní pojištění ve výši 12 000 Kč.

skoleni_29_6

Odborové příspěvky

Základ daně si mohou snížit i ti, kteří platí členské příspěvky odborové organizaci. Maximální limit je 1,5 % zdanitelných příjmů, 3000 Kč ročně.

Příspěvek na úhradu dalšího vzdělávání

Poslední možností, jak si snížit základ daně, je snížení o hodnotu úhrad za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání. Maximálně lze základ daně snížit o 10 000 Kč, poplatníci se zdravotním pojištění mohou odečíst podle stupně zdravotního pojištění 13 000 nebo 15 000 Kč. Čtěte více: Změny zákona o daních z příjmů 2009


Příklad:

Paní Veselá vykazuje základ daně za rok 2008 ve výši 324 000 Kč.

 • darovala na charitativní účely Nadaci xx částku 5000 Kč,
 • zaplatila úroky z úvěru ze stavebního spoření 29 000 Kč,
 • platí penzijní připojištění, celkem 15 000 Kč.

Řešení:

Dary – je splněna podmínka obdarovaného, účely jsou charitativní, částka je v limitu.

Hodnota daru přesahuje 1000 Kč, maximálně by mohla paní Veselá darovat 32 400 Kč, tj. 10 % ze základu daně. Paní Veselá může snížit základ daně o 5000 Kč.

Úroky ze stavebního spoření lze odečíst v plné výši 29 000 Kč, nezdanitelná částka splňuje podmínky.

Pojistné na penzijní připojištění – zaplacenou částku musíme podle zákona snížit o 6000 Kč, paní Veselá si bude moci odečíst 9000 Kč (15 000 Kč – 6000 Kč), splňuje limit, maximálně lze odečíst 12 000 Kč.

Základ daně upravený o nezdanitelné částky 324 000 Kč – 5000 Kč – 29 000 Kč – 9000 Kč = 281 000 Kč.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).