Hlavní navigace

Slevy na dani v roce 2009

7. 1. 2009
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Daňovou povinnost lze snížit o slevy na dani. Slevy se uplatňují již v průběhu roku, a to u zaměstnanců, kteří mají podepsané Prohlášení k dani. Jak, kdy a v kterých situacích může podnikatel uplatnit nárok na slevy na dani v roce 2009?

Slevy na dani nesnižují daňový základ, ale snižují již vypočítanou daňovou povinnost. Nárok na slevy mají všechny fyzické osoby, které mají příjmy podle § 35ba zákona o daních z příjmů. Slevu uplatní v daňovém přiznání podnikatelé (OSVČ) i zaměstnanci.

Mimo tyto slevy lze již při výpočtu základu daně uplatnit i nezdanitelné částky (§ 15 zákona o daních z příjmů) a odčitatelné položky (§ 34 zákona o daních z příjmů). Čtěte více: Daníme příjmy za rok 2008: konečně bez minimálního základu

Schéma výpočtu daňové povinnosti:

Hrubé příjmy fyzické osoby
(-)  nezdanitelné částky
(-)  odčitatelné položky
=  základ daně
Daň 15 % ze základu daně
(-)  sleva na dani / daňové zvýhodnění
=  daňová povinnost po slevách

Nezdanitelné části základu daně

Fyzická osoba si může snížit základ daně o nezdanitelné částky. Ve srovnání s rokem 2008 nedochází novelou zákona k žádným zásadním změnám.

I nadále si poplatník může snížit základ daně o:

 • hodnotu darů podle § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů,
 • zaplacené úroky z úvěru ze stavebního spoření a z hypotečního ú­věru,
 • penzijní připojištění,
 • soukromé životní pojištění,
 • zaplacené členské příspěvky člena odborové organizace.

Anketa

Jaký máte názor na výši daní z příjmů fyzických osob?

Odčitatelné položky od základu daně

Od základu daně lze odečíst další položky. Tuto možnost mají podnikatelé - OSVČ. Čtěte více: OSVČ čekají v příštím roce změny. Které to jsou? 

Odčitatelné položky o které se snižuje základ daně:

 • ztráta z minulých let,
 • výdaje na realizaci projektů výzkumu a vývoje.

Slevy na dani a daňová zvýhodnění v roce 2009

Na rozdíl od nezdanitelných částek a odčitatelných položek, slevy na dani neupravují daňový základ, ale snižují daň, které se vypočítá z daňového základu. Čtěte více: Slevy trochu jinak – ušetřete na daních

Přehled slev na dani pro rok 2009
Sleva na dani/daňové zvýhodnění v roce 2009 Roční Měsíční
Poplatník 24 840 Kč 2070 Kč
Manžel/ka v domácnosti 24 840 Kč neposkytuje se
Částečný inv. důchod 2520 Kč 210 Kč
Plný invalidní důchod 5040 Kč 420 Kč
Držitel průkazu ZTP/P 16 140 Kč 1345 Kč
Student 4020 Kč 335 Kč
Dítě 10 680 Kč 890 Kč

Slevy na dani lze uplatnit maximálně ve výši vypočítané daně z příjmů fyzické osoby.

U daňového zvýhodnění, které se poskytuje na vyživované dítě, se lze dopočítat k záporné částce. V takovém případě se poskytuje tzv. daňový bonus. Čtěte více: Prorodinné zaměstnavatele čekají daňové úlevy a nižší odvody

Příklad:

Vypočítaná daň po slevách u zaměstnance činí 500 Kč, daňové zvýhodnění na 1 dítě je 890 Kč, rozdíl je - 390 Kč (500 Kč– 890 Kč). Tato záporná částka je daňovým bonusem. Poplatník nezaplatí žádnou daň, naopak mu bude prostřednictvím finančního úřadu poskytnut daňový bonus, který navýší částku k výplatě.

Pro rok 2009 se očekávalo, že dojde ke snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 12,5 % a zároveň ke snížení slev na dani. Novela zákona o daních z příjmů je jednoznačná. Ke snížení sazby daně ani slev na dani v roce 2009 nedojde.

Jedinou zásadnější změnu přináší § 35ba odst. 1 písm. b). Od roku 2009 dochází ke zvýšení limitu pro vlastní příjmy manželky (manžela) na částku 68 000 Kč. Nově lze uplatnit nárok na slevu na manželku (manžela) ve výši 24 840 Kč v případě, že vlastní příjmy manželky (manžela) nepřesáhnou částku 68 000 Kč. V loňském roce byl tento limit ve výši 38 040 Kč. Čtěte více: Daň z příjmů 2009: Mnoho povyku pro nic

V roce 2009 tedy může uplatnit nárok na slevu na dani na manželku více poplatníků.

Do vlastního příjmu manželky (manžela) se započítává příjem ze závislé činnosti (mzda), příjmy z podnikání, z pronájmu, ale i důchod ze sociálního zabezpečení, např. starobní důchod nebo podpora v nezaměstnanosti či nemocenské dávky.

Zaměstnanec podepsat Prohlášení k dani nemusí, ale…

Aby mohl zaměstnanec uplatnit slevy na dani pro výpočet záloh na daň z příjmů v průběhu kalendářního roku, musí podepsat Prohlášení k dani.

Slevy na dani se poskytují individuálně podle rodinných poměrů zaměstnance. Zaměstnavatel by bez podepsaného Prohlášení k dani nemohl určit, zda má zaměstnanec nárok na slevu nebo ne. Čtěte více: Zaměstnanec může podepsat prohlášení, i když podniká

Prokázání nároku na slevy na dani – čestné prohlášení nestačí

Prohlášení k dani, růžový tiskopis, který zaměstnanec podepisuje, lze považovat za formu čestného prohlášení. Pro uplatnění slev na dani podle § 35 ba zákona o daních z příjmů se dokládají i další potvrzení, která jsou nezbytná pro přiznání nároku na slevu.

OSVČ obdobně dokládá další potvrzení, např. potvrzení o studiu, jako přílohu k daňovému přiznánídani z příjmů fyzických osob.

Stahujte formuláře na serveru Podnikatel.cz.
Způsoby doložení nároku na slevu na dani u zaměstnanců
Sleva na dani/daňové zvýhodnění v roce 2009 Jak se prokáže nárok
Poplatník Prohlášením do 30 dnů od vstupu do zaměstnání
Manžel/ka v domácnosti Lze uplatnit pouze při ročním vyúčtování, pokud příjem manžela/ky nedosahuje 68 000 Kč
Částečný inv. důchod Prohlášení + je nutné doložit výměr o přiznání důchodu a potvrzení o výplatě důchodu
Plný invalidní důchod Prohlášení + je nutné doložit výměr o přiznání důchodu a potvrzení o výplatě důchodu
Držitel průkazu ZTP/P Prohlášení a průkaz ZTP/P
Student Prohlášení a potvrzení školy o soustavné přípravě na budoucí povolání
Dítě Prohláčení + potvrzení, že druhý manžel zvýhodnění neuplatňuje + u zletilých potvrzení školy o studiu

Poznámka: V tabulce jsou uvedeny základní způsoby pro prokázání slev na dani. Více § 38 zákona o daních z příjmů.

Slevy na dani v praxi

Příklad prokazuje vliv slev na dani na výši zálohy na daň z příjmů:

Pan Jindřich Anděl má hrubý příjem 18 900 Kč. Pan Anděl podepsal Prohlášení k dani. Srovnáme několik variant, které u zaměstnance mohou nastat:

 • Varianta A – je svobodný, bezdětný
 • Varianta B – je svobodný, je mu 24 let a souběžně studuje – má nárok na slevu na studenta
 • Varianta C – je svobodný, je v částečném invalidním důchodu
 • Varianta D – je ženatý, manželka má roční započitatelný příjem 50 000 Kč
 • Varianta E – je ženatý, manželka má roční započitatelný příjem 50 000 Kč, mají 3 děti

Výpočet daně z příjmů ze mzdy:

Základ daně = superhrubá mzda. Superhrubá mzda je hrubá mzda navýšena o povinné pojistné (tj. v roce 2009 celkem 34 %).

Superhrubá mzda = 18 900 K­č x 1,34, tj. 25 326 Kč.

Při výpočtu měsíční zálohy na daň z příjmů se vypočtený základ daně zaokrouhluje do 100 Kč na celé koruny nahoru, u základu daně nad 100 Kč na celé stokoruny nahoru.

Základ daně po zaokrouhlení tedy je 25 400 Kč. Daň je 15 % ze základu daně, tedy 3810 Kč.

Varianty výpočtu daně z příjmů
Varianta A B C D E
Vypočítaná daň 3810 Kč 3810 Kč 3810 Kč 3810 Kč 3810 Kč
Slevy/daňové zvýhodnění 2070 Kč 2070 Kč 2070 Kč 2070 Kč 2070 Kč
Slevy/daňové zvýhodnění 335 Kč 210 Kč 2670 Kč
Daň po slevách 1740 Kč 1405 Kč 1530 Kč 1740 Kč 930 Kč

U varianty D nelze odečíst při výpočtu měsíční zálohy na daň z příjmů slevu na manželku, ačkoli má nízké příjmy. Tato sleva se poskytuje pouze při ročním vyúčtování.

U varianty E nemá pan Anděl stejně jako u předešlé varianty nárok na slevu na manželku. Má však nárok na daňové zvýhodnění na 3 děti. Obdrží daňový bonus ve výši 930 Kč.

Nástroje v marketingu

Spočítejte si svou čistou mzdu pomocí kalkulátoru mzdy na serveru Podnikatel.cz.

Spočítejte si online daně za rok 2008 na daňové kalkulačce serveru Měšec.cz.

Ačkoli se slevy na dani týkají každé fyzické osoby, která má příjmy, většina poplatníků se příliš problematikou nezabývá a spoléhá na svého zaměstnavatele nebo mzdovou účetní.

To potvrzuje i VIKTOR TER-AKOPOW, zaměstnanec v soukromém sektoru: O změny v daňových zákonech se zajímám, ale jen na velmi povrchní úrovni a pasivně. Jako zaměstnanec se plně spoléhám na mzdovou účtárnu. Raději se zeptám nějakého profesionála. Čtěte více: Víte, které příjmy musíte zdanit v roce 2008? 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).