Hlavní navigace

Daň z příjmů 2009: Mnoho povyku pro nic

19. 12. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Sazba daně z příjmů fyzických osob pro rok 2009 zůstává 15 %. Přesto se mluví o snížení daně v souvislosti s nižšími odvody na sociálním pojištění. Právnickým osobám sazba daně v roce 2009 klesne na 20 %.

Poslanecká sněmovna konečně schválila novelu zákona o daních z příjmů. Novela byla postoupena Senátu a následně předána k podpisu prezidentu republiky. Na konečnou podobu novely čekáme až na konec prosince. Už dnes si však můžeme vypočítat, zda nám novelizace zákona přinese úspory na daních. Porovnejte výši daňového zatížení příjmů v ukázkových příkladech. Čtěte více: Leden 2009: Co podnikatele čeká a nemine

Daň z příjmů ze závislé činnosti – daň z příjmů zaměstnanců: Co můžeme čekat

Ke slibovanému snížení sazby daně v roce 2009 nedojde. Pro rok 2009 zůstává sazba daně na 15 %. Protože je dnes základem daně z příjmů ze závislé činnosti tzv. superhrubá mzda, přece jen dojde v roce 2009 ke snížení daně z příjmů zaměstnanců.

Superhrubá mzda je hrubá mzda zaměstnance, která je navýšena o povinné pojistné. Povinné pojistné je pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění. A právě povinné pojistné se v roce 2009 sníží. Čtěte více: Srážka ze mzdy: Omezená povinnost zaměstnavatele

Předpokládaná výše odvodu sociálního pojištění od 1.1.2009
Pojistné Hradí zaměstnavatel Hradí zaměstnanec
Celkem 25% 6,50%
Nemocenské pojištění 2,30%
Důchodové pojištění 21,50% 6,50%
Státní politika zaměstnanosti 1,20%

Pojistné na sociální pojištění se v roce 2009 snižuje. V roce 2008 hradil zaměstnavatel 26 % a zaměstnanec 8 %. Čtěte více: Nemocenské dávky v roce 2009 a podmínky uplatnění nároku 

Výše odvodu zdravotního pojištění od 1.1.2009
Pojistné Hradí zaměstnavatel Hradí zaměstnanec
9% 4,50%

Zdravotní pojištění zůstává stejné jako v roce 2008.

V návaznosti na uvedené změny ve výši sociálního pojištění se snižuje superhrubá mzda.

Superhrubá mzda v roce 2008 = hrubá mzda x 1,35

(mzda navýšena o pojistné hrazené zaměstnavatelem: 26 % sociální + 9 % zdravotní pojištění)

Superhrubá mzda v roce 2009 = hrubá mzda x 1,34

(mzda navýšena o pojistné hrazené zaměstnavatelem: 25 % so­ciální + 9 % zdravotní pojištění)

Čtěte více: OSVČ 2009: Změny hlavně v sociálním zabezpečení

Příklady výpočtu mzdy

Princip výpočtu zálohy na daň z příjmů při výpočtu mzdy zůstává zachován jako v roce 2008. Nedočkali jsme se ani zásadních změn u slev na dani z příjmů. Srovnejte výši čisté mzdy v roce 2008 a 2009 u bezdětného zaměstnance.

Přehled hrubého a čistého příjmu v roce 2008

Přehled hrubého a čistého příjmu v roce 2008
Výše hrubého příjmu 8 000 Kč 12 000 Kč 16 000 Kč 20 000 Kč 25 000 Kč 32 000 Kč
Pojistné hrazené zaměstnancem 1 000 Kč 1 500 Kč 2 000 Kč 2 500 Kč 3 125 Kč 4 000 Kč
Pojistné hrazené zaměstnavatelem 2 800 Kč 4 200 Kč 5 600 Kč 7 000 Kč 8 750 Kč 11 200 Kč
Superhrubá mzda 10 800 Kč 16 200 Kč 21 600 Kč 27 000 Kč 33 750 Kč 43 200 Kč
Záloha na daň z příjmů  – Kč 360 Kč 1 170 Kč 1 980 Kč 3 000 Kč 4 410 Kč
Čistý příjem 7 000 Kč 10 140 Kč 12 830 Kč 15 520 Kč 18 875 Kč 23 590 Kč

Poznámka: Superhrubá mzda je zaokrouhlena na celé 100 Kč nahoru.

Přehled hrubého a čistého příjmu v roce 2009
Výše hrubého příjmu 8 000 Kč 12 000 Kč 16 000 Kč 20 000 Kč 25 000 Kč 32 000 Kč
Pojistné hrazené zaměstnancem 880 Kč 1 320 Kč 1 760 Kč 2 200 Kč 2 750 Kč 3 520 Kč
Pojistné hrazené zaměstnavatelem 2 720 Kč 4 080 Kč 5 440 Kč 6 800 Kč 8 500 Kč 10 880 Kč
Superhrubá mzda 10 800 Kč 16 100 Kč 21 500 Kč 26 800 Kč 33 500 Kč 42 900 Kč
Záloha na daň z příjmů  – Kč 345 Kč 1 155 Kč 1 950 Kč 2 955 Kč 4 365 Kč
Čistý příjem 7 120 Kč 10 335 Kč 13 085 Kč 15 850 Kč 19 295 Kč 24 115 Kč

Poznámka: Superhrubá mzda je zaokrouhlena na celé 100 Kč nahoru.

Porovnání čisté mzdy v roce 2008 a 2009
Hrubý příjem 8 000 Kč 12 000 Kč 16 000 Kč 20 000 Kč 25 000 Kč 32 000 Kč
Čistý příjem 2008 7 000 Kč 10 140 Kč 12 830 Kč 15 520 Kč 18 875 Kč 23 590 Kč
Čistý příjem 2009 7 120 Kč 10 338 Kč 13 085 Kč 15 850 Kč 19 295 Kč 24 115 Kč
Srovnání 120 Kč 198 Kč 255 Kč 330 Kč 420 Kč 525 Kč

Úspora odvodů, která má nastat po snížení sociálního pojistného, není zásadní. Čtěte více: Daně v roce 2009 klesnou jen nepatrně, nepolepšíme si

Daň z příjmů OSVČ

Ani osoby samostatně výdělečně činné nemohou počítat se zásadní úsporou na dani z příjmů.

Základem daně je částka, o kterou příjmy ve zdaňovacím období přesáhnou výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení. Sazba daně je pro OSVČ v roce 2008 i 2009 shodná – 15 %. Do konce roku 2007 byla sazba pro fyzické osoby progresivní, podle výše dosaženého příjmu od 12 do 32 %. Čtěte více: Víte, které příjmy musíte zdanit v roce 2008

Anketa

Jaký je váš názor na dosavadní formulář daňového přiznání k dani z příjmů?

Od roku 2008 nemá OSVČ možnost odčítat od základu daně zaplacené povinné pojistné. Podnikatel na tom nebude, stejně jako zaměstnanci, o mnoho lépe než v roce 2008. Pro podnikatele je zajímavé pouze to, že bude v roce 2009 odvádět nižší pojistné za sebe i své zaměstnance. Čtěte více: Nové oznamovací povinnosti zaměstnavatelů v lednu 2009

Potěšitelnou zprávou pro podnikatele je zrušení minimálního základu daně. Minimální základ daně není stanoven už pro rok 2008. Znamená to tedy, že podnikatel, který dosáhne ztráty nebo nízkých příjmů, nemusí platit daň z příjmů. Čtěte více: Daníme příjmy za rok 2008: konečně bez minimálního základu

skoleni_29_6

Srovnání výše daně z příjmů při zjištěném základu daně 100 000 Kč. Podnikatel uplatňuje slevu pouze na sebe, tzv. sleva na poplatníka.

Srovnání daně z příjmů OSVČ
Rok Základ daně Minimální základ Sazba daně Daň Slevy na dani Daň po slevách
2007 80 000 Kč 120 800 Kč 12 % 14 496 Kč 7200 Kč 7296 Kč
2008 80 000 Kč není určen 15 % 12 000 Kč 24 840 Kč 0 Kč
2009 80 000 Kč není určen 15 % 12 000 Kč 24 840 Kč 0 Kč

Daň z příjmů právnických osob

Daňová reforma přinesla k 1.1.2008 zásadní změny. Změny uvedené v zákoně č. 261/2007 Sb. avizovaly snížení sazby daně v roce 2009 a 2010. U fyzických osob ke snížení sazby daně v roce 2009 nedojde. Obchodní společnosti se však mohou těšit na snížení sazby daně i když pouze o 1 procentní bod. Sazba daně pro rok 2008 je 21 %, v roce 2009 bude 20 % a v roce 2010 by se měla snížit na 19 %. Návrh ODS snížit daň pro právnické osoby v roce 2010 na 15 % neprošel. Společnostem se daň z příjmů výrazně nesníží. Čtěte více: Sazby daně z příjmů právnických osob klesají

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).