Hlavní navigace

Nemocenské dávky v roce 2009 a podmínky uplatnění nároku

1. 12. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 244974
Podpůrčí doba nemocenského se prodlužuje z jednoho roku na 380 kalendářních dnů. Nemocenské je možné vyplácet bezhotovostně na účet zaměstnance. Nově se mohou rodiče při ošetřovném i při peněžité pomoci v mateřství v péči o dítě střídat.

Zákon o nemocenském pojištění přináší nejen změny v okruhu pojištěných osob a podmínkách pojištění, ale také v poskytování nemocenských dávek. O výši poskytovaných nemocenských dávek v roce 2009 i podmínkách nemocenského pojištění již Podnikatel.cz psal. Čtěte více: Leden zamíchá s nemocenskou, prohne se hlavně zaměstnavatel

V roce 2009 se budou i nadále poskytovat dávky nemocenského pojištění:

  • nemocenské,
  • peněžitá pomoc v mateřství (PPM),
  • ošetřovné, původně ošetřování člena rodiny (OČR),
  • vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.

Nemocenské a uplatnění jeho nároku v roce 2009

Nemocenské se bude OSSZ vyplácet až od 15. dne trvání dočasné pracovní neschopností. Dávka nemocenského od OSSZ náleží za kalendářní dny. Do této doby bude zaměstnavatel vyplácet od 4. dne pracovní neschopnosti náhradu mzdy, ale jen za pracovní dny a dny placených svátků (při nařízené karanténě od 1. dne).

Nemocný zaměstnanec má nárok na nemocenské dávky od 15. dne dočasné pracovní neschopnosti do konce neschopnosti. Podpůrčí doba poskytování nemocenských dávek se v roce 2009 prodlužuje z jednoho roku na 380 kalendářních dnů, a to včetně zápočtů předchozí doby trvání pracovní neschopnosti.

Ochranná lhůta po ukončení zaměstnání činí 7 kalendářních dnů. Jestliže zaměstnanec v této lhůtě onemocní a nenastoupí bezprostředně k jinému zaměstnavateli, náleží mu od 15. dne nemoci nemocenské dávky od OSSZ. Náhrada mzdy od zaměstnavatele však náleží jen za dobu trvání pracovního poměru, proto nebude v období prvních čtrnácti dnů nemoci poskytnuta. Čtěte více: Zaměstnavatel vyplácí nemocenskou i po ukončení zaměstnání

U zaměstnání, které trvalo méně než 7 kalendářních dnů, činí ochranná lhůta jen tolik dnů, kolik dnů trvalo toto zaměstnání.

Pracujícímu starobnímu důchodci bude vyplacená náhrada mzdy i nemocenských dávek za stejných podmínek jako kterémukoliv jinému zaměstnanci. Nemocenské dávky však náleží nejdéle po dobu 70 kalendářních dnů nebo do dne, kterým končí zaměstnání.

Nemocenské v poloviční výši náleží zaměstnanci, který si dočasnou pracovní neschopnost zavinil účastí ve rvačce nebo jako bezprostřední následek opilosti nebo požitím jiných omamných látek. Čtěte více: Nemocenská 2008 včera, dnes a zítra

Uplatnění nároku na nemocenské

Nárok na výplatu dávky se v roce 2009 bude uplatňovat u zaměstnavatele předložením žádosti o dávku vystavenou lékařem. Zaměstnavatelé (původní malé i velké organizace) budou žádosti zasílat na příslušnou OSSZ, která nemocenské dávky vyplatí. Čtěte více: OSVČ čekají v příštím roce změny. Které to jsou? 

Zaměstnanec si může zvolit způsob výplaty dávky, a to uvedením účtu u peněžního ústavu v České republice nebo platbou v hotovosti, tj. poštovní poukázkou. V případě doručení poštovní poukázkou hradí zaměstnanec náklady za doručení.

Anketa

Zajímáte se již o legislativní změny, platné od roku 2009?

Peněžitá pomoc v mateřství

Podmínkou nároku této dávky zůstává účast na nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 dnů v posledních dvou letech.

Nově je umožněno střídání matky dítěte s manželem, případně otcem dítěte v péči. Střídání je umožněno od 7. týdne ode dne porodu a vystřídat se mohou podle potřeby i několikrát. Dávka se tak poskytuje za splnění podmínek pro její výplatu oběma rodičům postupně. Čtěte více: Mateřská dovolená a přerušení živnosti

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství vzniká také z ochranné lhůty po skončení zaměstnání matky. Ochranná lhůta činí tolik kalendářních dnů kolik trvalo její poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.

Ošetřovné

Nárok na ošetřovné (původně ošetřování člena rodiny neboli OČR) má zaměstnanec, který nemůže pracovat z důvodu:

  • ošetřování dítěte mladšího 10 let, které onemocnělo nebo utrpělo úraz,
  • ošetřování jiného člena domácnosti, jehož zdravotní stav tuto péči vyžaduje,
  • péči o dítě mladší 10 let, při uzavření školského zařízení nebo školy, kterou dítě navštěvuje, z důvodu havárie nebo epidemie.

Nárok na dávku při ošetřování dítěte samozřejmě nemá zaměstnanec, jestliže o toto dítě pečuje jiná osoba pobírající výplatu PPM nebo rodičovský příspěvek. Jiná situace by byla, pokud by tato osoba sama onemocněla.

Podmínkou vzniku nároku na ošetřovné je společná domácnost, to ovšem neplatí při péči o dítě mladší 10 let. Podle zákona o nemocenském pojištění se v případě rozvodu manželství a svěření dítěte soudem do společné nebo střídavé péče obou rodičů za domácnost považuje domácnost každého z nich.

Nově se mohou rodiče v péči o dítě vystřídat, ale pouze jednou za dobu poskytování této dávky. Jestliže bude dítě po dobu poskytování ošetřovného hospitalizováno, běh dávky se pozastaví. Čtěte více: Neplatíte si nemocenské pojištění? Nedostanete nemocenskou

Cloud 22 temata

Podpůrčí doba ošetřovného se v roce 2009 nemění, činí nejdéle:

  • 9 kalendářních dnů,
  • 16 kalendářních dnů, pokud jde o osamělého zaměstnance, který má v péči alespoň jedno dítě do 16 let. Za osamělého zaměstnance se považuje zaměstnanec ovdovělý, rozvedený, jestliže nežije s druhem nebo družkou nebo v registrovaném partnerství.

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Příspěvek náleží ženě, která byla z důvodu těhotenství, mateřství nebo kojení převedena na jinou práci a její výdělek je nižší než před převedením.

Vyrovnávací příspěvek se poskytuje za stejných podmínek jako v roce 2008.

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).