Hlavní navigace

Nemocenská 2008 včera, dnes a zítra

31. 7. 2008
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 244974
U nemocenské dochází od září opět ke změně. V lednu se zavedla tzv. karenční doba, kdy se první tři dny neproplácely. Na přelomu června a července se situace opět změnila. Od září bude vše opět jinak. Vypočítejte si nemocenskou se serverem Podnikatel.cz.

Nemocenské náleží zaměstnanci, který je uznán dočasně neschopným k výkonu svého dosavadního zaměstnání. Nemocenské náleží zaměstnanci po dobu karantény. Nárok na nemocenskou se uplatňuje tiskopisem Potvrzení pracovní neschopnosti, tzv. neschopenkou. Práce neschopný musí doručit neschopenku bez odkladu svému zaměstnavateli. Ponechává si pouze část tiskopisu Legitimace práce neschopného, kterou je povinen nemocný předložit ošetřujícímu lékaři nebo při kontrole pracovníka České správy sociálního zabezpečení. Při ukončení pracovní neschopnosti je povinen nemocný legitimaci odevzdat zpět lékaři. Potvrzení o ukončení pracovní neschopnosti předává svému zaměstnavateli.

Změna k 29. červnu 2008

Podle §15 zákona č. 54/1956 Sb.ve znění pozdějších předpisů, vstoupilo k 1. lednu 2008 ustanovení, že nemocenská náleží osobě, trvá-li pracovní neschopnost déle než 3 kalendářní dny a poskytuje se od 4. dne pracovní neschopnosti. Tato novela však dlouhého trvání neměla. Ústavním soudem nebyla shledána opodstatněnou. Čtěte více: „Hodit se marod“ se zaměstnancům opět vyplatí.

Od 30. 6. 2008 náleží znovu dávky nemocenského již od prvního dne dočasné pracovní neschopnosti ve výši 60 % denního vyměřovacího základu.

Změna od 1. 9. 2008

Parlamentem ČR byla schválena novela zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Podle této novelizace dochází k 1. 9. 2008 opět ke změně při výpočtu nemocenské. Dochází ke snížení sazby při výpočtu dávek nemocenského za 1. až 3. den pracovní neschopnosti. Čtěte více: Zase změna: Za 60 % se první dny stoná jen do konce srpna.

Od 1. 9. 2008 se poskytuje nemocenská ve výši 25 % denního vyměřovacího základu.

Pokud vznikne dočasná pracovní neschopnost 30. nebo 31. srpna 2008, která trvá i v září, dávky nemocenské za první tři dny pracovní neschopnosti se poskytují ve výši 60 % (1. a 2. 9. 2008). Čtěte více: Od července se zaměstnanci dočkají „královské“ nemocenské

Maximální výše nemocenské za 1 kalendářní den
Období 1.-3. den 4.-14. den 15.- 30. den 31. – 60. den od 61. dne
1.1.-31.12.2007 160 Kč 441 Kč 479 Kč 479 Kč 479 Kč
1.1.-29.6.2008 0 Kč 384 Kč 384 Kč 422 Kč 461 Kč
30.6.-31.8.2008 384 Kč 384 Kč 384 Kč 422 Kč 461 Kč
1.9.-31.12.2008 160 Kč 384 Kč 384 Kč 422 Kč 461 Kč

Změny ve výši nemocenské se v roce 2008 mění pouze u 1. – 3. dne pracovní neschopnosti.

Sazby nemocenské z denního vyměřovacího základu v roce 2008
Období 1.-3. den 4.-30. den 31. – 60. den od 61. dne
1.1.-29.6.2008 0 % 60 % 66 % 72 %
30.6.-31.8.2008 60 % 60 % 66 % 72 %
1.9.-31.12.2008 25 % 60 % 66 % 72 %

Nemocenská 2008 v příkladech

Nemocenská se vypočítává z denního vyměřovacího základu. Denní vyměřovací základ je průměr započitatelných příjmů připadajících na jeden kalendářní den rozhodného období. Rozhodným obdobím je zpravidla předchozích 12 kalendářních měsíců před měsícem, v němž vznikl nárok na dávku. Pokud však vznikne pracovní neschopnost v období, kdy od vstupu zaměstnance do zaměstnání neuplynulo 12 kalendářních měsíců, je rozhodným obdobím období od vstupu do zaměstnání do konce kalendářního měsíce, který předcházel měsíci, kdy vznikla pracovní neschopnost. Čtěte více: Do postele nebo na dovolenou? Nemocenská 2008

Redukce vypočteného denního vyměřovacího základu od 1. 1. 2008
Denní vyměřovací základ Redukce vyměřovacího základu
Z částky do 550 Kč Započte se 90 %
Z částky od 551 Kč do 790 Kč Započte se 495 Kč + 60 % z rozdílu zjištěného DVZ a částky 550 Kč
Z částky od 791 Kč Započte se 639 Kč, tj. maximální částka

Příklady redukce vyměřovacího základu:

 1. Vypočtený vyměřovací základ je 500 Kč. Při redukci postupujeme takto:
  Započte se 90 % z částky 500 Kč, viz první řádka tabulky.
  Redukovaný vyměřovací základ je 450 Kč.
 2. Vypočtený vyměřovací základ je 680 Kč. Při redukci postupujeme takto:
  Započte se 495 Kč + 60 % (680–550), viz druhá řádka tabulky.
  Redukovaný vyměřovací základ je 573 Kč.
 3. Vypočtený vyměřovací základ je 850 Kč. Při redukci postupujeme takto:
  Započte se 639 Kč, viz třetí řádka tabulky.
  Redukovaný vyměřovací základ je 639 Kč.

Výpočet dávek nemocenského pojištění

Nemocenské se poskytuje za kalendářní dny, ve kterých je osoba v pracovní neschopnosti. Poskytuje se tedy nejen za dny pracovní, ale i za sobotu, neděli a svátky po stanovenou tzv. podpůrčí dobu.

Modelový příklad

Pan Brzobohatý má průměrný hrubý příjem 15 000 Kč, což odpovídá dennímu vyměřovacímu základu 492 Kč. Jak vysokou bude mít pan Brzobohatý nemocenskou, pokud bude stonat 30 kalendářních dnů? Srovnáme výši nemocenské, pokud byl práce neschopný:

 1. v období od 1. 1. do 29. 6. 2008
 2. v období od 30. 6. do 31. 8. 2008
 3. v období od 1.9. do 31. 12. 2008
Redukce vyměřovacího základu v roce 2008 bude stejná ve všech obdobích.
Denní vyměřovací základ je menší než 550 Kč, proto se započítá 90 % z denního vyměřovacího základu.
Denní vyměřovací základ po redukci v roce 2008 je 443 Kč.

1) Výpočet nemocenských dávek v období od 1. 1. do 29. 6. 2008:

1. – 3. den nemá nárok na nemocenskou
4. – 30. den má nárok na 60 % z redukovaného vyměřovacího základu
Tedy: 60 % z 443 Kč, tj. 266 Kč
Pokud by byl v pracovní neschopnosti 30 kalendářních dnů, dostane nemocenskou za 27 dnů, první 3 dny se neproplácí. Jeho nemocenská je celkem (27 dnů x 266 Kč) 7 182 Kč.

2) Výpočet nemocenských dávek v období od 30. 6. do 31. 8. 2008:

1. – 30. den má nárok na 60 % z redukovaného vyměřovacího základu
Tedy: 60 % z 443 Kč, tj. 266 Kč
Pokud by byl v pracovní neschopnosti 30 kalendářních dnů, dostane nemocenskou za 30 dnů. Jeho nemocenská je celkem (30 dnů x 266 Kč) 7 980 Kč.

3) Výpočet nemocenských dávek v období od 1. 9. do 31. 12. 2008:

1. – 3. den má nárok na 25 % z redukovaného vyměřovacího základu
Tedy: 25 % z 443 Kč, tj. 111 Kč
4. – 30. den má nárok na 60 % z redukovaného vyměřovacího základu
Tedy: 60 % z 443 Kč, tj. 266 Kč
Pokud by byl v pracovní neschopnosti 30 kalendářních dnů, dostane nemocenskou za první 3 dny (3 dny x 111 Kč) 333 Kč a (27 dnů x 266 Kč) 7 182 Kč. Jeho nemocenská je celkem 7 515 Kč.

EBF tip_udrzitelnost

Poznámka:
V roce 2007 by pan Brzobohatý za 30 denní pracovní neschopnost obdržel nemocenskou ve výši 9 139 Kč.

Ačkoli při pracovní neschopnosti máme opět nárok na nemocenskou i v prvních 3 dnech pracovní neschopnosti, výše dávek nemocenského stále není na úrovni výši nemocenské v roce 2007. Rozdílně se totiž vypočítává redukovaný denní vyměřovací základ.

Pozor, na nemocenskou nemá nárok každý

Podle zákona je vyloučen nárok na nemocenské, pokud si osoba přivodila pracovní neschopnost:
 • v úmyslu vylákat nemocenské,
 • zaviněnou účastí ve rvačce,
 • jako následek své opilosti nebo zneužití omamných látek,
 • při spáchání úmyslného trestného činu.

Zákon také umožňuje snížení nebo odnětí nemocenského. Snížit nebo odebrat nemocenskou lze, pokud osoba, která je v dočasné pracovní neschopnosti, nedodržuje léčebný režim. O sankci formou odnětí nebo snížení nemocenské vydává rozhodnutí správa sociálního zabezpečení. Rozhodnutí zašle zaměstnanci a mzdové účtárně zaměstnavatele. Od roku 2008 může být nemocenská snížena nebo odňata i za dobu, za kterou byla již vyplacena.Vyplacené částky je zaměstnanec povinen vrátit.

Anketa

Jak by se měla podle vašeho názoru platit nemocenská?

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).