Hlavní navigace

Leden zamíchá s nemocenskou, prohne se hlavně zaměstnavatel

27. 10. 2008
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Od ledna nedostanou zaměstnanci za první tři dny nemoci ani korunu, následující dny proplatí zaměstnavatel. Nemocenská od ČSSZ přichází na řadu až od 15. dne pracovní neschopnosti. Na změnách vydělají lidé s vyššími příjmy.

Zákon č. 187/2006 sb., o nemocenském pojištění je platný od roku 2006, kdy byl zveřejněn i ve Sbírce zákonů ČR. Dnem 1. ledna 2009 nabývá (po jeho dvojím odložení) definitivně účinnosti. Změny se dotknou jak zaměstnavatelů, tak i zaměstnanců. Nemocenská od OSSZ náleží až od 15. dne pracovní neschopnosti, do této doby budou zaměstnavatelé vyplácet zaměstnancům náhradu mzdy.

Zaměstnavatelé jsou povinni „dovyplatit“ a přepočítat nemocenské dávky přecházející do roku 2009, na které vznikl nárok v roce 2008. Výše nemocenských dávek se u nízkopříjmových skupin zaměstnanců vlivem nevyplacení prvních tří dnů pracovní neschopnosti sníží. Naopak pro zaměstnance s průměrnou mzdou a vyšší bude vlivem zavedení třetí redukční hranice pobírání nemocenských dávek příznivější. Čtěte více: Srážky ze mzdy: Omezená povinnost zaměstnavatele

Mezi nejzásadnější změny, které se dotknou všech zaměstnavatelů, pat­ří:

1. Výplata náhrady mzdy v období prvních 14 kalendářních dní trvání pracovní neschopnosti

Zaměstnavatel bude od 1. ledna 2009 vyplácet zaměstnancům v pracovní neschopnosti po dobu prvních 14 dnů náhradu mzdy nebo platu ve výši 60 % průměrného výdělku. Při stanovení náhrady se zjištěný průměrný výdělek bude upravovat stejným způsobem jako pro výpočet nemocenského z nemocenského pojištění, ovšem příslušná redukční hranice stanovená pro účely nemocenského pojištění se vynásobí koeficientem 0,175 a následně zaokrouhlí na haléře směrem nahoru.

Náhrada mzdy se počítá od 4. do 15. dne pracovní neschopnosti za pracovní dny, nikoliv za kalendářní dny. Za první tři dny nemoci se náhrada nevyplácí.

Polovinu náhrady mzdy vyplacené zaměstnancům za prvních 14 dnů nemoci si zaměstnavatel odečte od vypočteného měsíčního pojistného.

Zajímáte se již o legislativní změny, platné od roku 2009?

2. Převod nemocenského pojištění z velkých organizací na OSSZ (od 15. dne pracovní neschopnosti)

Od 1.ledna 2009 se už zaměstnavatelé nebudou rozdělovat na malé organizace (do 25 zaměstnanců) a velké organizace. Zaměstnavatelé s jediným zaměstnancem budou označeni pojmem „zaměstnavatel“, stejně jako zaměstnavatelé např. se sto zaměstnanci.

Jak se změní výše vyplacené nemocenské zaměstnancům a sazby z denních vyměřovacích základů v roce 2009?

Porovnání nemocenských dávek za první měsíc nemoci v roce 2009 s rokem 2008 (od září)

Porovnání nemocenských dávek
Měsíční hrubá mzda Denní vyměřovací základ Hodinový průměrný výdělek * Náhrada mzdy 2009 ** Nemocenské 2009 Celkem 2009 Podíl k hrubé mzdě Nemocenské 2008 *** Podíl k hrubé mzdě
10 000 328,77 56,60 1 712 2 848 4 560 68% 5 028 69%
20 000 657,53 113,21 3 424 5 696 9 120 64% 9 462 69%
40 000 1 315,07 226,42 5 748 9 456 15 204 36% 10 848 56%
60 000 1 972,60 339,62 6 888 11 344 18 232 24% 10 848 44%
80 000 2 630,14 452,83 7 621 12 448 20 069 18% 10 848 36%

* před redukcí ** náhrada mzdy náleží až od 4. pracovního dne PN *** za první tři dny PN 25% z DVZ Zdroj: Tisková zpráva MPSV

Porovnání sazeb nemocenských z denních vyměřovacích základů v roce 2009 s rokem 2008

Porovnání sazeb nemocenských
Období Rok 2008 (od září) Rok 2009
1.- 3. den 25% 0
4.- 14.den 60% náhrada mzdy
15.- 30.den 60% 60%
31.- 60.den 66% 66%
od 61.dne 72% 72%

Pro rok 2009 jsou nově stanoveny 3 redukční hranice namísto dvou používaných v roce 2008. Redukční hraníce jsou: 786 Kč – 1 178 Kč – 2356 Kč. Maximální denní vyměřovací základ při pracovní neschopnosti bude po redukci činit 1296 Kč, tj. 90 % ze 786 Kč + 60 % rozdílu mezi 1178 Kč a 786 Kč + 30 % z rozdílu mezi 2356 Kč a 1178 Kč.

Přechodná ustanovení pro výpočet nemocenských dávek poskytovaných na přelomu roku 2008/2009

Zaměstnavatelé, kteří budou do 31. 12. 2008 tzv. velkou organizací a budou k tomuto datu vyplácet svým zaměstnancům dávky nemocenského pojištění, vyplatí tyto dávky i v roce 2009. Čtěte více: Zaměstnavatel vyplácí nemocenskou i po ukončení zaměstnání

Příklady výpočtu dávek nemocenského pojištění, které přechází z roku 2008 do roku 2009:

Podnik na výrobu zemědělských strojů má k 31.12.2008 dva zaměstnance, kterým vyplácí dávky nemocenského pojištění.

1. Pan Tuček je v pracovní neschopnosti od úterý 30. prosince 2008 do 15. ledna 2009. 

Jelikož byl zaměstnavatel do 31.12.2008 velkou organizací, „dovyplatí“ tyto dávky i v roce 2009. Pan Tuček dostane nemocenské ve výši 25 % DVZ (denního vyměřovacího základu) za první tři dny tj. 30. 12.,31. 12­. 2008 a 1. 1. 2009. Od 4. dne mu náleží nemocenské ve výši 60 % DVZ. Výplata náhrady mzdy podle nového zákona se v tomto případě neposkytuje.

2. Pan Šlajs ošetřuje nemocnou dceru rovněž od úterý 30. prosince 2008. Podpora při ošetřování člena rodiny trvá 9 kalendářních dnů. 

Pan Tuček, stejně jako pan Šlajs, obdrží nemocenské dávky od svého zaměstnavatele i v roce 2009, jelikož nárok přechází z roku 2008. Zaměstnavatel mu tedy vyplatí podporu při ošetřování člena rodiny za plných 9 kalendářních dnů.

U všech dávek nemocenského pojištění, které přejdou z roku 2008 do roku 2009 se přepočte k 1.lednu jejich výše podle nových redukčních hranic, jestliže byl DVZ vyšší než 550 Kč. První redukční hranice se zvýší z 550 Kč na 610 Kč, a druhá redukční hranice ze 790 Kč na 870 Kč.

Dávky nemocenského pojištění vyplacené podle přechodných ustanovení si zaměstnavatel odečte z vypočteného pojistného, za stejných podmínek jako v roce 2008. Čtěte více: Neplacení zákonného pojištění odpovědnosti se může vymstít

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).