Hlavní navigace

OSVČ a pojistné na sociální zabezpečení 2009

29. 10. 2008
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Jisté je, že autoři a lidé v nezávislém povolání musí od ledna 2009 platit důchodové pojištění. I to, že nemocenské pojištění zůstává pro OSVČ dobrovolné. O výši odvodů ale zatím rozhoduje Parlament.

Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) má mimo jiné povinnosti vůči České správě sociálního zabezpečení. Čtěte více: Vše, co chcete vědět o sociálním pojištění pro OSVČ

Platba pojistného na sociální zabezpečení zahrnuje:

Oblast sociálního zabezpečení čekají od 1. ledna 2009 některé změny.

Další povinní plátci důchodového pojištění

Podle dosavadního znění Zákona číslo 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění, se za výkon samostatné výdělečné činnosti, při kterém vzniká povinnost platit také důchodové pojištění, rozuměl mimo jiné i výkon umělecké nebo jiné tvůrčí činnosti na základě autorskoprávních vztahů, pokud se podle prohlášení osoby konající tuto činnost jednalo o soustavný výkon. Pokud osoba tuto činnost nevykonávala soustavně, ale pouze nárazově, nebyla povinně plátcem důchodového pojištění. K platbě důchodového pojištění se však mohla přihlásit dobrovolně.

Zrušení podmínky soustavnosti od 1.1.2009

Od 1. ledna 2009 však dochází s novelou zákona o důchodovém pojištění k podstatné změně. Podmínka soustavnosti totiž ze zákona vypadla a povinnost platby důchodového pojištění tak mají všechny osoby pracující na základě autorskoprávních vztahů nebo vykonávající nezávislá povolání bez ohledu na soustavnost nebo nesoustavnost vykonávání této práce. Za soustavnou výdělečnou činnost bude tedy Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) považovat tuto činnost vždy. Výjimkou je pouze činnost, z níž příjmy jsou samostatným základem daně z příjmů fyzických osob pro zdanění zvláštní sazbou daně. Sem patří podle Zákona číslo 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, příjmy autorů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize plynoucí ze zdrojů na území České republiky, které jsou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně – 15 % -, pokud úhrn těchto příjmů od téhož plátce nepřesáhne v kalendářním měsíci 7000 korun. Takové příjmy se nepovažují za samostatnou výdělečnou činnost.

Změny se budou týkat lidí, kteří vykonávají uměleckou nebo jinou tvůrčí činnost na základě autorského zákona anebo vykonávají činnost vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení příjmu, shrnuje pro business server Podnikatel.cz Jana Buraňová z odboru komunikace České správy sociálního zabezpečení. K nejvýraznější změně patří zrušení institutu prohlášení soustavnosti v případě výkonu umělecké či jiné tvůrčí činnosti nebo činnosti konané vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku, kdy se i tyto osoby budou po 31. 12. 008 považovat vždy za osoby samostatně výdělečně činné, dodává Buraňová.

Koho přesně se změna týká?

Povinná registrace k důchodovému pojištění se bude od ledna 2009 týkat také nezávislých povolání a umělců, tedy například:

  • lékařů
  • advokátů
  • programátorů
  • tlumočníků
  • znalců
  • herců
  • zpěváků
  • sportovců atd.

Licence

Pokud autor uzavře druhou či další licenční smlouvu na užití stejného díla, které vzniklo před 1. lednem 2009, nebo pokud uzavře licenční smlouvu před 1. lednem 2009, nepovažují se tyto příjmy za příjmy ze samostatné výdělečné činnosti. To však neplatí, jedná-li se o aktualizaci díla, ne užití díla totožného.

Pokud tedy například programátor uzavře 10.3.2009 druhou licenční smlouvu v případě originálního softwaru vytvořeného v roce 2008 a dostane zaplaceno, nejedná se o příjmy ze samostatné výdělečné činnosti. O příjmy ze samostatné výdělečné činnosti se však bude jednat, pokud software reviduje a přidá další funkce. V tomto případě mu také vznikne povinnost platby důchodového pojištění.

Důchodové pojištění při hlavní a vedlejší výdělečné činnosti

Pokud OSVČ vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost, platí důchodové pojištění vždy. Pokud vykonává samostatnou výdělečnou činnost jen jako vedlejší, je povinná platit důchodové pojištění, pokud její příjmy po odečtení výdajů dosáhnou minimálně rozhodné částky. Ta bude podle Jany Buraňové v příštím roce 56 532 korun. Částka se snižuje o 1/12 za každý kalendářní měsíc, kdy nebyla vykonávána samostatná výdělečná činnost a za každý kalendářní měsíc, v němž po celý měsíc měla OSVČ nárok na výplatu nemocenského nebo peněžité pomoci v mateřství jako OSVČ, upřesňuje pro server Podnikatel.cz Jana Buraňová.

Anketa

Zajímáte se již o legislativní změny, platné od roku 2009?

Tehdy, pokud OSVČ vykonávající samostatnou výdělečnou činnost jako vedlejší rozhodné částky nedosáhla, může se k důchodovému pojištění přihlásit dobrovolně. Zároveň opět platí, že autorské honoráře od jednoho plátce v Česku nepřesahující 7000 korun za kalendářní měsíc nejsou samostatnou výdělečnou činností.

Rozhodná částka pro rok 2008 = 51 744 Kč.

X

Rozhodná částka pro rok 2009 = 56 532 Kč.

Zahájení samostatné výdělečné činnosti je třeba ohlásit

Ten, kdo dosud neplatil důchodové pojištění na základě prohlášení, že činnost nevykonává soustavně, se musí po 1. lednu 2009 u České správy sociálního zabezpečení k platbě důchodového pojištění přihlásit. A to pomocí formuláře Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti. Podle ČSSZ je potřeba Oznámení podat nejpozději do 8. února 2009.

Nemocenské pojištění pro OSVČ je stále dobrovolné

Od 1. ledna 2009 dochází novým Zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění, ke sjednocení právní úpravy nemocenského pojištění pro zaměstnance, osoby samostatně výdělečně činné i další skupiny osob jako jsou například policisté nebo hasiči. Nemocenské pojištění OSVČ však zůstává dobrovolné, a to na rozdíl od zaměstnanců. Čtěte více: Leden zamíchá s nemocenskou, prohne se hlavně zaměstnavatel 

Neplacení nemocenského pojištění však může pro OSVČ znamenat například ztrátu nároku na nemocenskou. Nebo na peněžitou pomoc v mateřství. Podmínkou nároku na tuto dávku totiž je účast OSVČ na nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní, a to v posledních dvou letech přede dnem nástupu na mateřskou dovolenou. Čtěte více: Z diskuze: Mateřská dovolená a přerušení živnosti 

Daň z příjmů a odvody pojistného

O tom, kolik OSVČ zaplatí za rok 2009 na daních z příjmů a jaké bude platit odvody na sociální pojištění, zatím jedná Poslanecká sněmovna. Vládní návrh novely zákona o daních z příjmů nicméně počítá se zrušením původně plánovaného poklesu daně z příjmů fyzických osob v roce 2009 na 12,5 procenta a se zachováním letošní 15% sazby. Čtěte více: Daň z příjmů fyzických osob po reformě: Všichni stejně? 

Ministerstvo financí ČR už v březnu letošního roku zveřejnilo plán, jak by vypadaly slevy na dani a sociální pojistné v případě zachování 15% daně z příjmů fyzických osob i pro rok 2009:

tip do článku - změny v účtárně - říjen 21

Pojistné a slevy při 15% dani z příjmů fyzických osob v roce 2008 a 2009
2008 2009
Výše sazby: 15 % 15 %
Sleva na dani základní: 24 840 Kč 24 840 Kč
Sleva na dani manžel/ka: 24 840 Kč 24 840 Kč
Daňový bonus na dítě: 10 680 Kč 10 680 Kč
Sazba sociálního pojistného 12,50% 11,5 %

Zdroj: Ministerstvo financí ČR

Z tabulky je zřejmé, že by sice zůstala stejná daň z příjmů fyzických osob, to by se však kompenzovalo snížením sazby sociálního pojistného.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).