Hlavní navigace

Daň z příjmů fyzických osob po reformě: Všichni stejně?

5. 11. 2007
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Reforma veřejných financí se přes vášnivé diskuze dočkala schválení. Nyní téměř každého zajímá, jaké změny se dotknou zrovna jeho peněženky. Změny daně z příjmů fyzických osob, tedy daně přímé, budou jedny z nejviditelnějších. Ať už na výplatní pásce nebo v daňovém přiznání.

Součástí vládního reformního balíčku (zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů) je zásadní novela zákona č. 586/1992, o daních z příjmů v platném znění. Jednou z daňových oblastí, které zákon upravuje, je daň z příjmů fyzických osob.

Rovná daň

„Nejzásadnější změnou zákona o dani z příjmů je pro fyzické osoby snižování daňových sazeb, respektive jednotná sazba pro všechny fyzické osoby ve výši 15 % pro rok 2008 a 12,5 % pro rok 2009. Stejně zásadní je však i zavedení aplikace sazby daně na podstatně vyšší základ daně, v případě zaměstnanců se hovoří o tzv. superhrubé mzdě,” tvrdí Lucie Nešporová, z advokátní kanceláře Pajerová & Šnajdrová.

Zavedení tzv. rovné daně (neboli lineární daně) je nejen jednou z nejdůležitějších, ale asi také nejdiskutovanějších změn. Česko tak následuje například Estonsko, které zavedlo rovnou daň už v roce 1994, a Slovensko, Rumunsko, Litvu, Rusko, Ukrajinu nebo Lotyšsko.

Dosavadní čtyři daňová pásma a čtyři progresivní sazby daně z příjmů fyzických osob (12 %, 19 %, 25 % a 32 %) novela ruší a nahrazuje jedinou rovnou (tj. pro všechny příjmové skupiny stejnou) 15% daní (za zdaňovací období 2008). S účinností od 1. ledna 2009 daň ještě klesne, a to na 12,5 %. Z hlediska rovné daně si tedy pohorší nejnižší příjmová skupina (s dosavadním základem daně od 0 do 121 200 Kč), u níž daň vzroste z 12 na 15 %. V lednu 2009 již bude zvýšení představovat pouze půl procenta. Na druhou stranu by však u nižších příjmových skupin měly zvýšení daně z příjmů kompenzovat zvýšené slevy na dani na poplatníka. Vyšší příjmové kategorie si z hlediska daně z příjmů poměrně výrazně polepší, nejvíce pak dosavadní nejvyšší příjmová skupina se základem daně 331 200 Kč a více a současnou daňovou sazbou 32 %.

Snižování přímých daní však jde ruku v ruce se zvyšováním daní nepřímých. Například se zvýšením snížené 5% sazby DPH na 9 %, což se promítne do rozpočtů jednotlivců i mnoha firem.

V souvislosti s rovnou daní dochází ke zrušení možnosti společného zdanění manželů. To mělo smysl v případě progresivního zdanění, ale v případě rovné daně ztrácí na významu.

Slevy na dani

V roce 2008 se také zvyšují slevy na dani z příjmů na poplatníka. Ty by měly u nižších příjmových skupin kompenzovat zvýšení daně z příjmů z 12 na 15 %. V roce 2009 však budou některé slevy opět nižší v souvislosti s plánovaným opětovným poklesem rovné daně na 12,5 %.

Vybrané slevy na dani z příjmů fyzických osob (za zdaňovací období)
2007 2008 2009
Sleva na poplatníka 7200 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč
Sleva na manželku/manžela s příjmem do 38 040 Kč za zdaňovací období 4200 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč
Sleva při soustavné přípravě poplatníka na výkon povolání 2400 Kč 4020 Kč 4020 Kč
Sleva na dítě 6000 Kč 10 680 Kč 10 680 Kč

Superhrubá mzda

Základem pro výpočet daně z příjmů bude nadále tzv. superhrubá mzda, která v podstatě odpovídá dosavadním mzdovým nákladům zaměstnavatele na zaměstnance. Znamená to, že se daň bude vypočítávat z hrubých příjmů zvýšených o částku pojistného na sociální zabezpečení, o příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a o částku pojistného na všeobecné zdravotní pojištění.

Následující tabulky porovnávají situaci v roce 2007 a 2008.

Výpočet čisté mzdy zaměstnance v roce 2007, který uplatňuje pouze základní slevu na dani na poplatníka
Hrubá měsíční mzda 20 000 Kč
Zdravotní pojištění zaměstnanec 900 Kč
Sociální pojištění zaměstnanec 1600 Kč
Zdravotní pojištění zaměstnavatel 1800 Kč
Sociální pojištění zaměstnavatel 5200 Kč
Základ daně 17 500 Kč
Sleva na dani 600 Kč
Daň z příjmů 2018 Kč
Čistá mzda 15 482 Kč
Mzdové náklady zaměstnavatele 27 000 Kč
Státu odvedeno celkem 11 518 Kč

V případě, že by zaměstnanec s hrubou mzdou 20 000 Kč uplatnil v roce 2007 například ještě slevu na jedno dítě, bude jeho čistá mzda 15 982 Kč.

Výpočet čisté mzdy zaměstnance v roce 2008, který uplatňuje pouze základní slevu na dani na poplatníka
Hrubá měsíční mzda 20 000 Kč
Superhrubá mzda 27 000 Kč
Částka na sociální a zdravotní pojištění 9500 Kč
Sleva na dani 2070 Kč
Daň z příjmu 1980 Kč
Čistá mzda 15 520 Kč
Státu odvedeno celkem 11 480 Kč

V případě, že by zaměstnanec s hrubou mzdou 20 000 Kč uplatnil v roce 2008 ještě například slevu na jedno dítě, bude jeho čistá mzda 16 410 Kč.

Chcete připojit své postřehy, náměty a názory k reformě veřejných financí? Rádi byste svými příspěvky zkvalitnili obsah chystaného speciálu? Pak využijte našeho diskuzního vlákna a

VSTUPTE DO DISKUZE »

Součástí reformního balíčku je však také zavedení ročního stropu pro platbu sociálního a zdravotního pojištění, a to jak pro zaměstnance, tak pro osobu samostatně výdělečně činnou. Nově nebude platbě podléhat částka přesahující 48násobek průměrné mzdy v národním hospodářství.

Daňová neuznatelnost pojistného u podnikatelů

Plátci daně, kteří podnikají na základě živnostenského zákona jako osoby samostně výdělečně činné, si nebudou moci nadále snížit daňový základ o odvody na sociální zabezpečení, státní politiku zaměstnanosti a na zdravotní pojištění – odvody nadále nebude možné zahrnovat do nákladů.

Pokud tedy podnikatel uplatňuje výdaje paušálem (pohybuje se mezi 80 – 40 % příjmů dle typu podnikání), zahrnují tyto výdaje veškeré výdaje poplatníka související s podnikáním. Odvody již nelze do výdajů zahrnout, což se může mnohých živnostníků velmi citelně dotknout.

Například v případě minimálních záloh na povinné sociální, zdravotní a dobrovolné nemocenské pojištění u OSVČ se jedná o částku 3073 Kč měsíčně (platí do dubna 2008),respektive 36 876 Kč ročně. Tato částka dosud byla živnostníkovým nákladem, což novela ruší.

Neříká vám nic „superhrubá mzda“? Slyšeli jste další pojmy související s reformou, které vám nejsou až tak zcela srozumitelné? Využijte našeho slovníčku pojmů a

ZADEJTE DOTAZ »

Novela také ruší minimální daň, která byla od samého počátku kritizována. Díky zrušení minimální daně si polepší zejména živnostníci, jejichž příjmy se pohybují kolem 100 tisíc korun ročně nebo naopak ti, kteří se dosud pohybovali v nejvyšším daňovém pásmu. Podobně jako u mezd zaměstnanců pocítí tedy pravděpodobně nejmenší změnu průměrně vydělávající OSVČ.

MM Email

Aktuální odborné publikace

hledejte na serveru Knížky.cz

Podnikatel.cz doporučuje tyto publikace:

Poměrně pozitivní změnu přináší novela pro autory, kteří dostávají autorské honoráře. Dosavadní úprava počítala s tím, že honoráře vyplacené od jednoho subjektu, které v kalendářním měsíci nepřekročí 3000 Kč podléhají srážkové dani 10 %. Nově se částka ze 3 tisíc zvyšuje na 7 tisíc. Zároveň však vzrůstá také srážková daň, a to z 10 % na 15 % v roce 2008 a 12,5 % v roce 2009.

Novela zákona o daních z příjmů pochopitelně obsahuje mnoho dalších dílčích změn. Klíčovými změnami, které se dotknou téměř každého však – pro shrnutí – jsou:

  • zavedení 15% rovné daně
  • zvýšení slev na dani z příjmů fyzických osob
  • výpočet daně z tzv. superhrubé mzdy
  • daňová neuznatelnost pojistného u podnikatelů (osob samostatně výdělečně činných)
  • zrušení minimální daně
Měšec - logo

KALKULAČKA PRO VÝPOČET ČISTÉ MZDY PO REFORMÁCH »

Myslíte si, že ušetříte díky novinkám týkajícím se daní z příjmů fyzických osob?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).