Hlavní navigace

OSVČ 2009: změny hlavně v sociálním zabezpečení

15. 12. 2008
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 244974
Nový rok přinese podnikatelům řadu změn v legislativní a daňové oblasti. Podnikatel.cz proto přináší první ze série článků, ve kterých jsou všechny připravované změny přehledně shrnuty.

Novým rokem se některé povinnosti podnikatelů mění. Jelikož dochází ke změnám hned v několika oblastech, přináší Podnikatel.cz sérii souhrnných článků, které zmapují informace, se kterými by měli podnikatelé do nového roku vstoupit.

Novinky v oblasti důchodového a nemocenského pojištění

důchodového pojištění dochází ke změnám už u samotného placení záloh. Ty se od nového roku musí oddělit od plateb nemocenského pojištění, protože dojde ke změně účtu pro úhrady nemocenského pojištění. Informace o platbě bude rozesílat příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ). U záloh na důchodové pojištění se změní datum jejich splatnosti. Záloha na pojistné za kalendářní měsíc bude splatná od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. To znamená, že například záloha na pojistné za měsíc duben 2009 bude splatná v období od 1. 5. 2009 do 20. 5., uvedla pro server Podnikatel.cz Zdenka Janecká z oddělení metodiky sociálního pojištění OSVČ České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Čtěte více: OSVČ čekají v příštím roce změny. Které to jsou?

Nemocenské pojištění zůstává i nadále pro OSVČ dobrovolné. Mění se pouze zmíněné číslo účtu a variabilní symbol. Splatnost pojistného bude od nového roku rovněž od 1. do 20. dne v měsíci. Pokud se však OSVČ rozhodne se k nemocenskému pojištění nepřihlásit, nebude mít nárok ani na peněžitou pomoc v mateřství, jejíž nárok se rovněž zakládá právě na platbách nemocenské. OSVČ i nadále nebude povinna platit zálohy na důchodové pojištění za kalendářní měsíce, v nichž měla po celý kalendářní měsíc nárok na výplatu nemocenské nebo peněžité pomoci v mateřství z nemocenského pojištění OSVČ. Také v tomto případě se za období nároku na výplatu nemocenské považuje i období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény), za které se nemocenské OSVČ nevyplácí, doplnila pro Podnikatel.cz Janecká.

V souvislosti s těhotenstvím se také připravuje novinka pro otce. Nyní může otec dítěte čerpat rodičovskou dovolenou do tří let dítěte. Od ledna bude moci otec v péči o dítě matku vystřídat od sedmého týdne. Peněžitá pomoc je pak poukazována tomu, kdo se o dítě stará, z jeho nemocenského pojištění. V listopadu byl vládou schválen i tzv. Prorodinný balíček, který by měl zavést otcovskou dávku v případě, že se otec rozhodne pečovat o dítě společně s matkou. Čtěte více: Od ledna pro otce dítěte mateřská, připravuje se i otcovská

Soustavnost a autorské honoráře

Díky změně v Zákoně o důchodovém pojištění dojde k podstatné změně pro osoby vykonávající uměleckou činnost. Dříve byla povinnost pojistného založena na tzv. prohlášení soustavnosti činnosti. Nyní je za OSVČ považována každá taková osoba a vzniká jí tím povinnost oznámit svou činnost příslušné OSSZ do 8. 2. 2009 prostřednictvím formuláře „Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti“. Změna se netýká pouze příjmů z autorských honorářů z vedlejší činnosti do rozhodné částky 7000 korun měsíčně, jež se za samostatnou výdělečnou činnost nepovažují. Tyto příjmy jsou navíc i osvobozeny od zdravotního pojištění. Čtěte více: Autorské honoráře 2009: Nové povinnosti

Vedlejší činnost OSVČ

Novým rokem se za důvod pro vedlejší činnost považuje pouze vlastní výkon zaměstnání bez ohledu na výši příjmů v něm dosažených, stejně tak i pobírání některých dávek souvisejících s mateřstvím. Osobám ve výkonu trestu delším než tři měsíce se naopak se naopak důvod pro vedlejší činnost zruší.

Platit důchodové pojištění z vedlejší činnosti bude muset ta osoba, jejíž příjmy budou po odečtení výdajů na úrovni stanovené rozhodné částky. Ta je podle Jany Buraňové, vedoucí oddělení interní komunikace ČSSZ, na úrovni 56 532 korun. Částka se snižuje o 1/12 za každý kalendářní měsíc, kdy nebyla vykonávána samostatná výdělečná činnost a za každý kalendářní měsíc, v němž po celý měsíc měla OSVČ nárok na výplatu nemocenského nebo peněžité pomoci v mateřství jako OSVČ, doplnila. Čtěte více: OSVČ a pojistné na sociální zabezpečení 2009

Anketa

Zajímáte se již o legislativní změny, platné od roku 2009?

Změny v Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ

Pokud OSVČ nevyužívá služeb daňového poradce, musí do konce března příštího roku odevzdat daňové přiznání. Do konce dubna pak Přehled o příjmech a výdajích OSVČ. V něm OSVČ účtuje své zálohy a výši záloh na příští rok a případnou výši doplatku či přeplatku pojistného. Zúčtování nemocenského pojištění se neprovádí, protože je dobrovolné. Čtěte více: Leden 2009: Co podnikatele čeká a nemine

V tiskopisu „Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2008“ bylo nutno vzít v úvahu změny právní úpravy, ke kterým došlo od 1. 1. 2008. V souvislosti se stanovením maximálního vyměřovacího základu pro placení pojistného na důchodové pojištění v roce 2008 byly doplněny v tiskopisu „Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2008“ řádky 30, 31 a 32, uvádí Alena Fraňková, odborná tisková pracovnice ČSSZ. Jak server Podnikatel.cz již psal, řádek 30 je věnován vyměřovacímu základu ze zaměstnání, do řádku 31 je nutné doplnit součet vyměřovacího základu ze zaměstnání a určeného vyměřovacího základu OSVČ a řádek 32 odpovídá vypočítanému základu z výdělečné činnosti, ze kterého se pak počítá sociální pojištění za rok 2008.Čtěte více: Novinky v Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ

Další změna se týká šestého oddílu tiskopisu, ve kterém se již neuvádí zálohy nemocenského pojištění.Tato změna souvisí s nový zákonem o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Od 1. 1. 2009 již není podmínkou, že OSVČ může být účastna nemocenského pojištění jen v těch kalendářních měsících, za které je povinna platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění. Tzn. OSVČ má možnost být nemocensky pojištěna, aniž by byla povinna platit zálohy na důchodové pojištění, doplňuje Fraňková. Pro úplnost také připomíná, že výpočet měsíčního vyměřovacího základu pro nemocenské pojištění se již nečerpá ze základu pro důchodové pojištění. Základem pro nemocenskou je minimálně dvojnásobek rozhodné částky pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění (2000 Kč), tedy 4000 korun. Čtěte více: Nemocenské dávky v roce 2009 a podmínky uplatnění nároku

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).