Hlavní navigace

Od ledna pro otce dítěte mateřská, připravuje se i otcovská

11. 12. 2008
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 329515
Otcové dětí mohou nově v roce 2009 čerpat mateřskou dovolenou, a to i v případě neuzavřeného manželství. V rámci vládou navrhovaného prorodinného balíčku se zřejmě brzy dočkají i dovolené otcovské.

V současné době může otec dítěte v souladu s § 196 zákoníku práce čerpat rodičovskou dovolenou, nejdéle však do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let. Nový zákon o nemocenském pojištění přichází s možností čerpání mateřské dovolené od 7. týdne po porodu, oběma rodiči střídavě dle potřeby. Čtěte více: Podnikání a rodičovská dovolená jdou skloubit bez problémů

době mateřské dovolené se od 1.1.2009 poskytuje peněžitá pomoc v mateřství, a to:

  • matce dítěte v období 6 až 8 týdnů před očekávaným dnem porodu a alespoň 6 týdnů po porodu, ne však po kratší dobu než 14 týdnů. Poskytování této dávky nemůže skončit dříve než po uplynutí 6 týdnů od porodu, 

    Žena si sama stanoví den nástupu na mateřskou dovolenou, od kterého má být peněžitá pomoc v mateřství (PPM) přiznána, nejdříve však od 8. týdne před očekávaným dnem porodu. Pokud podle předpisů platných v roce 2008 nastoupila o své vůli na mateřskou později než od začátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu, byla „potrestána“ zkrácením celkového nároku na PPM. V roce 2009 se i v případě pozdějšího nástupu na PPM počítá podpůrčí doba vždy od 6. týdne. Čtěte více: Mateřská dovolená a přerušení živnosti

  • manželovi před uplynutím 6 týdnů po porodu, pokud matka nemůže nebo nesmí pro nemoc o dítě pečovat,
  • pojištěnci při převzetí dítěte do 7 let, jehož matka zemřela nebo v případě adopce jednomu z adoptivních rodičů.

V době rodičovské dovolené se poskytuje dávka státní sociální podpory – rodičovský příspěvek až do 4 let věku dítěte.Rodičovský přípěvek se poskytuje vždy na nejmladší dítě, a to rodiči určenému na základě dohody rodičů. V určitých případech lze pobírat peněžitý příspěvek v mateřství i rodičovský příspěvek současně, a to pokud je vypočtená dávka peněžité podpory v mateřství nižší než výše rodičovského příspěvku, poskytuje se rodičovský příspěvek ve výši tohoto rozdílu. Čtěte více: Životní minimum – státní sociální podpora pro každého? 

Zavedení otcovské dávky v rámci Prorodinného balíčku

V listopadu 2008 vláda schválila tzv. Prorodinný balíček, který obsahuje sedm různých opatření na podporu rodin s dětmi. Jedním z navrhovaných vládních opatření je zavedení otcovské, která má podpořit zapojení otce do péče o dítě. Čtěte více: Prorodinné zaměstnavatele čekají daňové úlevy a nižší odvody 

BRAND

Přestože otec dítěte může v současnosti ode dne jeho narození čerpat rodičovskou dovolenou, není v této době finančně zabezpečen. Cílem navrhovaného zavedení otcovské dávky je peněžitá dávka otci, který se rozhodne společně s matkou pečovat o novorozené dítě. Pomoc přivítají zejména matky prvorodičky a matky vícerčat. Předpokládaným vedlejším efektem otcovské je i posílení vztahů uvnitř rodiny jako celku v prvním období života narozeného dítěte.

Navrhovaná otcovská dávka:

  • bude dávkou poskytovanou z nemocenského pojištění. Nebude se tedy týkat nemocensky nepojištěných osob. Například otec podnikatel, který se dobrovolně k nemocenskému pojištění nepřihlásil, nemůže v této době očekávat finanční zabezpečení. Podmínkou nároku na dávku bude účast na nemocenském pojištění alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou. To samozřejmě neplatí při podání přihlášky do osmi kalendářních dnů ode dne zahájení nebo znovuzahájení samostatné výdělečné činnosti. Čtěte více: Neplatíte si nemocenské pojištění? Nedostanete nemocenskou
  • se bude týkat jen rodičů dítěte (dětí). Otcem dítěte nemusí být vždy manžel nebo druh matky. Na dávku bude mít tedy nárok osoba uvedená v rodném listě jako otec dítěte. Dokonce nebude vyžadovaná ani společná domácnost rodičů. Podmínka spolupodílení se na péči bude splněna bez ohledu na to, zda se bude jednat o péči v domácnosti matky, otce nebo kdekoli jinde, např. u příbuzných atd.
  • bude čerpána nejdříve po příchodu dítěte z nemocnice a nejpozději do uplynutí šesti týdnů věku dítěte. Nebude ji tedy možné využít například ke stavebním úpravám bytu před příjezdem novorozeněte z porodnice nebo k oslavám jeho narození. Otcovská se bude poskytovat po dobu jednoho týdne jednorázově, a to i v případě porodu vícerčat.
Protože jde o nově zaváděnou dávku, je její délka určena „zkušebně“ v minimální týdenní výši. Otcové se možná v budoucnu dočkají otcovské v délce dvou týdnů, stejně jako je tomu v současné době v Dánsku nebo ve Velké Británii.

Předpokládá se, že otcovskou dovolenou využije 70 – 80 % otců. Obdobně jako u ostatních nemocenských dávek bude otcovská, vzhledem k dosahovanému příjmu, méně výhodná u zaměstnanců s vyšší než průměrnou mzdou. Navrhovaná opatření vlády by podle nejoptimistič­tějších scénářů mohla být zavedena už v druhé polovině roku 2009.

Bude podle Vás otcovská dávka přínosem?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).