Hlavní navigace

Životní minimum - státní sociální podpora pro každého?

7. 10. 2008
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
O dávky státní sociální podpory může žádat fyzická osoba, která je v Česku hlášena k trvalému pobytu. Stát se tak podílí hlavně na krytí nákladů základních potřeb dětí. Dávky poskytuje i rodinám ve složitých sociálních situacích.

Když si podnikatel spočítá životní minimum domácnosti, možná zjistí, že má i on nárok na státní sociální podporu. Server Podnikatel.cz přináší přehled, který umožní rychlou orientaci v sociálních dávkách tak, aby podnikatel případně mohl na dávku uplatnit nárok.

Spočítejte si životní minimum vaší domácnosti

Pro stanovení dávek sociální podpory je velmi důležité stanovit výši životního minima domácnosti. Výše životního minima ve srovnání s příjmem domácnosti je hlavním vodítkem pro přiznání dávek státní sociální podpory i pro výši těchto dávek.

Výše životního minima je stanovena Zákonem č. 110/2006 Sb., o výši životního a existenčního minima. Čtěte více: 2020 Kč k přežití, vítejte v horších časech

Zákon o výši životního a existenčního minima stanoví osoby, které se společně posuzují. Jde především o rodiče a nezletilé nezaopatřené děti, rodiče a zletilé děti, případně rodiče a nezletilé děti, které nejsou nezaopatřené. Společně lze posuzovat také manžele či osoby, které společně užívají byt a spolu také hospodaří (více § 4 zákona 110/2006 Sb.).

Domácnost tedy mohou tvořit jakékoli osoby, které spolu trvale žijí a společně hradí náklady na své potřeby. Pořadí osob společně posuzovaných je také určeno zákonem. Nejprve jsou posuzovány zaopatřené osoby a poté nezaopatřené děti od nejstarší po nejmladší. Přehled a pořadí určuje následující tabulka.

Přehled částek měsíčního životního minima
Životní minimum jednotlivce 3126 Kč
Osoba posuzována první v pořadí 2880 Kč
Osoba posuzována druhá a další v pořadí
a) osoba od 15 let, která není nezaopatřeným dítětem 2600 Kč
b) nezaopatřené dítě od 15 – 26 let věku 2250 Kč
c) nezaopatřené dítě od 6 – 15 let věku 1960 Kč
d) nezaopatřené dítě do 6 let věku 1600 Kč

Poznámka: Životní minimum jednotlivce se vztahuje pouze na domácnosti 1 osoby.

Příklad 1:

V rodinném domku jsou trvale hlášeni manželé Ptáčníkovi a jejich dvě děti. Syn ve věku 20 let, který stále studuje, a dcera ve věku 13 let. Výše životního minima manželů je 2880 Kč + 2600 Kč, syna 2250 Kč a dcery 1960 Kč. Životní minimum této rodiny je 9690 Kč.

Příklad 2:

V bytě spolu trvale žijí paní Nováková se svou provdanou dcerou a jejím manželem a vnučkou ve věku 2 let. Životní minimum zletilých zaopatřených osob je 2880 Kč + 2600 Kč + 2600 Kč. Životní minimum 2leté vnučky je 1600 Kč. Životní minimum této rodiny tedy je 9680 Kč.

Zápočet příjmů z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti

Nejen životní minimum rozhoduje o nároku na dávky sociální podpory. Některé dávky lze nárokovat pouze v závislosti na příjmu rodiny. Za příjmy jsou považovány čisté příjmy ze závislé činnosti (např. mzda či plat), příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, ale také dávky nemocenského a důchodového zabezpečení či podpora v nezaměstnanosti.

Zákon č.110/2006 Sb., o výši životního a existenčního minima, určuje v § 8 způsob zápočtu příjmů podnikatelů. Konkrétně řeší, jak se zjistí započitatelný příjem za kalendářní měsíc. Započitatelný příjem odpovídá měsíčnímu průměru příjmů uvedených v daňovém přiznání. Započítávají se i měsíce, v nichž osoba podnikala alespoň po část měsíce. Čtěte více: Snižte si daně zákonnými možnostmi na minimum

Anketa

Pobíráte přídavky na dítě nebo jiné dávky?

OSVČ, které mají podnikání jako hlavní činnost, se započítá nejméně částka ve výši 50 % měsíční průměrné mzdy za předchozí kalendářní rok. Průměrnou mzdu vyhlašuje k 1. červenci roku Ministerstvo práce a sociálních věcí.Aktuální výše průměrné mzdy je 21 119 Kč, v loňském roce byla stanovena ve výši 19 635 Kč.

Jaké dávky státní sociální podpory stát poskytuje?

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, upravuje poskytnutí těchto dávek:

Dávky, které se vyplácí v závislosti na příjmu žadatele:

Nástroje v marketingu

  • přídavky na dítě
  • sociální příplatek
  • příspěvek na bydlení

Ostatní dávky:

  • rodičovský příspěvek
  • porodné
  • pohřebné
  • dávky pěstounské péče
Stručně a přehledně o dávkách státní sociální podpory
Druh dávky Charakteristika Podmínky pro přiznání dávky Výše dávky
Přídavky na děti Pro rodiny s nezaopatřenými dětmi, používá se na krytí nákladů souvisejících s výchovou dítěte. Poskytuje se do 2,4 násobku životního minima rodiny Pro děti měsíčně
do 6 let 500 Kč
od 6 – 15 let 610 Kč
od 15 – 26 let 700 Kč
Sociální příplatek Pro rodiny s nízkými příjmy. Péče o nezaopatřené dítě a příjem nižší než 2 násobek životního minima rodiny. Stanoví se podle výše příjmů.
Příspěvek na bydlení Stát přispívá na náklady na bydlení rodinám s nízkými příjmy. Nárok má vlastník i nájemce, který je přihlášen k trvalému pobytu v bytě, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí na pokrytí nákladů na bydlení. Stanoví se podle výše příjmů.
Rodičovský příspěvek Pro rodiče, kteří po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečují o dítě. Dítě mladší 3 let nenavštěvuje jesle ani jiné zařízení déle než 5 kalendářních dnů v měsíci. Pevné měsíční příspěvky
Dítě od 3 let věku může pravidelně navštěvovat mateřskou školu max. 4 hodiny denně nebo nejvýše 5 dnů v kalendářním měsíci. Výše se odvíjí od doby čerpání rodičovského příspěvku 2, 3 nebo 4 roky. Možnost výběru varianty závisí na také na vyměřovacím základu.
Zvýšené: 11 400 Kč
Základní: 7600 Kč
Snížené: 3800 Kč
Porodné Jednorázově přispívá matce na náklady související s narozením dítěte. Nárok má matka, příp. otec, pokud matka zemřela nebo osoba, která převzala dítě do trvalé náhradní péče. 13 000 Kč na každé narozené dítě.
Pohřebné Na pokrytí nákladů na pohřeb. Nárok má osoba, která uhradila náklady na pohřeb nezaopatřenému dítěti, dále pak osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte. 5000 Kč
Dávky pěstounské péče Příspěvek na potřeby spojenými s péči o dítě. Poskytuje se odměna pro pěstouna, příspěvky na úhradu potřeb dítěte, příspěvek při převzetí dítěte příp. i na nákup motorového vozidla.

Poznámka: Tabulka je pouze orientační, podrobně viz Zákon č. 117/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Příklad:

Vrátíme-li se k příkladu 1 – výpočtu životního minima rodiny, které jsme stanovili na 9690 Kč – rodina by měla nárok na přídavky na dítě pouze v případě, že příjem této rodiny /všech členů/ nepřevýší 2,4 násobek životního minima. Aby měla rodina nárok na tuto dávku, příjem by musela mít nižší než 23 256 Kč. (tj. 2,4 x 9690 Kč).

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).