Hlavní navigace

2020 Kč k přežití, vítejte v horších časech

14. 1. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Na první pohled se zdá, že podnikatele nemusí životní a existenční minimum vůbec trápit. Jenže může nastat krize. Zadlužení lehce skončí exekucí. V podnikání se obrátí karta a životní nebo existenční minimum je rázem aktuální při žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi nebo státní sociální podpory.

Životní a existenční minimum zajímá podnikatele i nepodnikatele spíše ve chvíli krize, kdy potřebuje požádat stát o dávky pomoci v hmotné nouzi nebo státní sociální podpory. Nebo tehdy, kdy se díky dluhům dopracuje až k exekuci. V neposlední řadě také v soukromé rovině při rozvodu, kdy bude soud brát tyto instituty v úvahu při výpočtu alimentů.

Minimum k životu a přežití

Podle Štěpána Černouška, z oddělení styků s veřejností Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), jsou instituty životního a existenčního minima ustanoveny Zákonem číslo 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění, jako minimální společensky uznané hranice peněžních příjmů k zajištění výživy občanů a ostatních základních osobních potřeb. Existenční minimum, jak je zřejmé už z názvu tohoto institutu, je minimální částka umožňující přežití.

Životní minimum = minimální hranice peněžních příjmů fyzických osob k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb.

Existenční minimum = minimální hranice příjmů osob nezbytných k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití.

Životní ani existenční minimum však nezahrnují nezbytné náklady na bydlení, které se posuzují zvlášť.

Částky životního minima za měsíc platné od 1.1.2008
Životní minimum pro Částka
jednotlivce 3126 Kč
první osobu v domácnosti 2880 Kč
druhou a další osobu v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem 2600 Kč
nezaopatřené dítě ve věku do 6 let 1600 Kč
nezaopatřené dítě ve věku 6 až 15 let 1960 Kč
nezaopatřené dítě ve věku 15 až 26 let 2250 Kč

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz.

Životní minimum se přitom posuzuje jako součet všech částek životního minima jednotlivých členů v domácnosti.

Částka existenčního minima za měsíc platná od 1.1.2008
Existenční minimum 2020 Kč

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz.

Existenční minimum je možné podle zákona použít s výjimkou nezaopatřeného dítěte, poživatele starobního důchodu, osoby plně invalidní a osoby starší 65 let.

Do započitatelných příjmů v tomto případě patří, kromě minima výjimek, téměř všechny představitelné příjmy. Vedle dávek nemocenského pojištění, podpory v nezaměstnanosti, mzdových nároků, které za zaměstnavatele vyplatil úřad práce, nebo všech příjmů, které podléhají dani z příjmů fyzických osob, jsou to také příjmy ze závislé činnosti, funkční požitky, příjmy z kapitálového majetku či z pronájmu. A příjmy z podnikání – ovšem až po odečtení výdajů potřebných na dosažení, zajištění a udržení těchto příjmů, po odpočtu daně z příjmů a pojistného. Do příjmů se pro tyto účely pochopitelně započítávají také veškeré příjmy ze zahraničí.

Zvyšování částek životního a existenčního minima je v kompetenci vlády. Vláda může minima svým nařízením zvyšovat vždy od 1. ledna příslušného roku podle vývoje spotřebitelských cen, ale také mimo tento pravidelný termín. V roce 2008 však zůstává životní a existenční minimum na úrovni platné od 1. ledna 2007.

Jaké je využití životního a existenčního minima?

„Hlavní využití životního a existenčního minima je v oblasti pomoci v hmotné nouzi (podle Zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů),” řekl business serveru Podnikatel.cz Štěpán Černoušek z MPSV. Životní minimum plní podle Černouška rozhodující úlohu při posuzování hmotné nouze i jako sociálně-ochranná veličina. „Vedle životního minima byl z důvodu větší motivace zaveden pro dospělé osoby v hmotné nouzi ještě institut existenčního minima,” doplnil Černoušek.

„Životní minimum se využívá například při zjišťování nároku na dávky státní sociální podpory, jako je přídavek na dítě a sociální příplatek (podle Zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění). Tedy dávky, které zabezpečují adresnou pomoc rodinám s dětmi ve stanovených sociálních situacích. V případě sociálního příplatku tvoří životní minimum i základ pro jeho výpočet,” řekl Černoušek pro business server Podnikatel.cz. Životní minimum (méně již existenční minimum) se však využívá i v jiných, nejen sociálních, oblastech. Životní minimum se podle Černouška využívá také třeba v soudní praxi pro stanovení alimentačních povinností, v případě exekucí pro výpočet nezabavitelné částky a podobně. Při výpočtu nezabavitelné částky při exekuci se pak kombinuje životní minimum povinného s náklady na bydlení, které také stanoví zákon. V úvahu se bere i nezabavitelná částka na každou osobu, které musí povinný poskytovat výživné.

Příklady použití životního a existenčního minima v dávkách pomoci v hmotné nouzi

Modelové příklady živobytí, ze kterého úřady vycházejí při určení výše příspěvku na živobytí, pro nezaměstnaného samostatně žijícího jednotlivce ve věku 30 let podle Štěpána Černouška z MPSV:

Živobytí na úrovni životního minima - například v případě, kdy uchazeč o zaměstnání je nezaměstnaný 10 měsíců. Nemá tedy již nárok na podporu v nezaměstnanosti a splňuje všechny zákonem dané podmínky (nemůže najít vhodné zaměstnání, přestože se o to prokazatelně snaží, nemá žádný majetek, který by využil k řešení své tíživé sociální situace, využívá všech zákonných nároků jako je nárok na dávky státní sociální podpory, výživné apod.).

Živobytí na úrovni existenčního minima - například v případě, kdy je uchazeč o zaměstnání nezaměstnaný 14 měsíců. Od 1.1.2008 totiž živobytí odpovídá výši existenčního minima, pokud osoba není zaměstnaná nebo jinak výdělečně činná nepřetržitě po dobu delší než 12 měsíců.

Příklady životního minima různých typů domácností za měsíc
Počet osob v domácnosti Částka
Jednotlivec 3126 Kč
2 dospělí 2880 Kč + 2600 Kč = 5480 kč
1 dospělý, 1 dítě ve věku 5 let 2880 Kč + 1600 Kč = 4480 Kč
2 dospělí, 1 dítě ve věku 5 let 2880 Kč + 2600 Kč + 1600 Kč = 7080 Kč
2 dospělí, 2 děti ve věku 8 a 16 let 2880 Kč + 2600 Kč + 1960 Kč + 2250 Kč = 9690 Kč
2 dospělí, 3 děti ve věku 5, 8 a 16 let 2880 Kč + 2600 Kč + 1600 Kč + 1960 Kč + 2250 Kč = 11 290 Kč

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz.

Přežil/a byste v životní krizi s existenčním minimem?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).