Hlavní navigace

Rekvalifikujte se a začněte podnikat!

13. 11. 2007
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Vzdělání dnes zdaleka nekončí výučním listem, maturitou či vysokoškolským diplomem. Kdo chce v podnikání držet tempo s dobou, musí se celoživotně vzdělávat. A ten, kdo chce podnikat a nemá pro to dostatečnou kvalifikaci, kterou vyžaduje zákon, může se rekvalifikovat. Oboje ale něco stojí!

Celoživotní vzdělávání dnes není luxus, ale nezbytná součást podnikatelského života. Český trh se vzděláváním pro podnikatele i pro širokou veřejnost, tedy trh kurzů, školení, workshopů, je skutečně bohatý, ale poněkud nepřehledný. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti je totiž volnou živností. Kdokoliv může tedy školit v podstatě cokoliv, pokud si od něj školení někdo koupí. Při výběru kurzu je proto na místě obezřetnost. Vyplatí se prověřit, kam podnikatel či podnikatelka investují svůj čas a peníze.

„Vývoj komerčního vzdělávání dospělých je převážně určován tržně se formující nabídkou a poptávkou. Nabídka se vyznačuje pružností, ale chybí koordinace a informace, někdy je problémem kvalita,” shrnuje situaci v Česku studie Organizace vzdělávací soustavy České republiky 2006/2007 vypracovaná Evropskou komisí v rámci Eurybase, informační databáze o vzdělávacích systémech v Evropě.

Při učení je nutné vědět co studovat a proč

Při výběru kurzu či školení mohou jako vodítko posloužit odpovědi na následující otázky:

  • Co od kurzu očekávám? (Například: odpovědi na aktuální otázky související se změnami v daních, legislativě apod. Nebo naopak: rekvalifikaci, plnohodnotné vzdělání v oboru včetně získání titulu, mezinárodně uznávaný certifikát atd.)
  • Chci na výuku docházet nebo studovat formou e-learningu (kde bude ovšem nabídka kvalitních kurzů v češtině velice omezená)?
  • Chci studovat v českém nebo cizím jazyce?
  • Jak dlouho chci studovat? (Hodiny, dny, týdny, měsíce, roky?)
  • Kolik chci do vzdělání investovat peněz?

Rekvalifikační kurzy pro začínající podnikatele

Rekvalifikační kurzy jsou vhodné pro toho, kdo chce začít podnikat a potřebuje rekvalifikaci pro získání živnostenského listu. Nebo chce získat obecné vědomosti o různých aspektech podnikání.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy akredituje mimo jiné rekvalifikační vzdělávací program Základy podnikání. V rámci kurzu frekventant získá vědomosti z oblasti práva, ekonomiky, marketingu, trhu práce a činnosti úřadů práce, plus podstoupí praktickou přípravu formou zpracování podnikatelského záměru. Za takový kurz zaplatí zájemce obvykle do 15 tisíc korun.

Databáze ministerstvem udělených akreditací je volně přístupná na internetových stránkách ministerstva. Od roku 1990 získalo akreditaci vzdělávacího programu z oblasti základů podnikání zhruba 200 subjektů po celé ČR (k 8.11.2007 je v databázi MŠMT celkem 8165 akreditovaných rekvalifikačních programů). Databáze, v níž lze vyhledávat například podle akreditovaného vzdělávacího programu, jména společnosti, která akreditaci získala, nebo města, ve kterém sídlí, je dobrou praktickou pomůckou pro zájemce o podobný kurz. Kromě obecněji zaměřených kurzů samozřejmě existuje řada kurzů zaměřených na konkrétní obor podnikání (například základy podnikání v zemědělství) nebo řemeslo.

Počet MŠMT udělených akreditací v jednotlivých letech
Rok Počet udělených akreditací
1999 451
2000 591
2001 529
2002 456
2003 583
2004 574
2005 802
2006 680
2007 590*

* do 8.11.2007 Zdroj: Databáze udělených akreditací MŠMT

Rekvalifikace a živnostenský list

Na základě rekvalifikace je možné požádat o živnostenský list (u volných živností samozřejmě není rekvalifikace nutná). Záleží však na podmínkách, jaké jsou u konkrétní činnosti přesně vyžadovány – stačí-li doklad o vzdělání či rekvalifikaci nebo například je-li nutné ještě absolvovat (často i víceletou) praxi. Je tedy nutné zjistit si v živnostenském zákoně (zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění) všechny podmínky pro konkrétní živnost ještě před započetím rekvalifikace, případně věc konzultovat na živnostenském ú­řadě.

Bezúročný úvěr

Pokud si začínající podnikatel plánuje, že se bude ucházet o bezúročný úvěr pro vstup do podnikání v programu START v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, stává se rekvalifikace nezbytností. Předložení certifikátu o absolvování alespoň jednoho z rekvalifikačních programů pro pracovní činnost Základy podnikání akreditovaných ministerstvem školství je totiž jednou z nezbytných podmínek pro podání žádosti o úvěr.

Kurzy zdarma

Podnikatel či podnikatelka lačnící po vzdělání by měli sledovat nabídku různých profesních sdružení a organizací nebo institucí, které čas od času mohou nabízet dokonce kurzy zdarma (často hrazené z evropských peněz). Kurzy zdarma pro podnikatele v cestovním ruchu připravila například Vysoká škola podnikání v Ostravě.

Vzdělávací agentury

Na trhu se vzděláním v Česku působí nepřeberné množství menších či větších subjektů, různých vzdělávacích agentur. Nabízejí široké spektrum kurzů počínaje kurzy jazykovými, přes kurzy zaměřené na účetnictví, daně, legislativu, marketing, lidské zdroje, manažerské dovednosti, obchodní a komunikační dovednosti, až po asertivitu, zvládání stresu nebo image. Agentury nabízejí množství kurzů úzce zaměřených na praxi, na aktuální otázky mj. z oblasti účetnictví či práva. Podnikatelkám a podnikatelům nabízejí know-how, jak se utkat s problémy z každodenní podnikatelské praxe. V tom je bezesporu velká výhoda těchto kurzů, na které se zaměříme v samostatném článku.

Kriteria kvality

O kvalitě kurzu nebo konkrétní vzdělávací instituce či agentury vypovídá například fakt, jestli se pořadatel kurzu může prokázat nějakým certifikátem získaných znalostí či kvality (např. ISO apod.). Dále je důležité (možná dokonce nejdůležitější), kdo kurz lektoruje – jestli se jedná o odborníky z praxe nebo vysokých škol, členy profesních organizací apod., jaké jsou jejich lektorské zkušenosti. Dalším kriteriem může být akreditace kurzů. A to především tehdy, pokud nejde zájemci pouze o získání praktických informací (typu jak na účetní závěrku 2007, co přinese novela živnostenského zákona apod.), ale o získání osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný certifikát.

V Česku existuje asociace, která sdružuje pořadatele kurzů pro dospělé a odborně se zaměřuje na vzdělávání dospělých Asociace institucí vzdělávání dospělých České republiky. Vzdělávací instituce, které jsou členy, zveřejňuje asociace na svých internetových stránkách a tento seznam může být při výběru jistým vodítkem. Asociace se zaměřuje také na certifikaci lektorů.

Klíčovou roli hraje lektor

Špatný výběr lektora může zabít i ten tematicky nejzajímavější kurz. Nestačí mít znalosti, je nutné je umět prodat a předat posluchačům. Každý zájemce o kurz by měl proto vyžadovat konkrétní informace o lektorovi nebo lektorce. Kromě obecného přehledu o praxi (profesního životopisu) by měl chtít také informaci, z čeho lektor při svém výkladu čerpá. To je velice důležité hlavně u různých kurzů z oblasti psychologie apod. Lektor by neměl vystupovat v roli vševědoucího hlasatele pravd, měl by vždy poskytnout zdroje informací, případně tipy na samostudium. V případě pochybností o odborné způsobilosti lektora nebo úrovni kurzu je na místě se ozvat.

Bc., Mgr, Ing…kdo si potrpí na tituly

Různé formy kombinovaného studia dnes nabízejí střední, vyšší odborné nebo vysoké školy. Kombinované studium (což je kombinace prezenční a distanční formy studia) lze na veřejných, státních i soukromých vysokých školách studovat v rámci programů celoživotního vzdělávání. Výběr oborů už je poměrně velký. Studium se hodí pro konzervativnější zájemce, kteří i v dalším vzdělávání upřednostňují studium zakončené obecně uznávaným titulem. Nevýhodou může být, že bude studium teoretičtější.

Ani takové studium ovšem není zadarmo. Na Masarykově univerzitě v Brně stojí například kombinované bakalářské studium Managementu téměř 18 tisíc korun za semestr (jeden školní rok zahrnuje dva semestry), Regionální rozvoj a cestovní ruch téměř 16 tisíc za semestr, magisterské kombinované studium Finančního podnikání vyjde na více jak 20 tisíc za semestr a Podnikové hospodářstství na téměř 18 tisíc za semestr. Masarykova univerzita (Fakulta informatiky) však také pořádá komerční kurzy informatiky šité na míru malým, středním i velkým firmám.

Vysoká škola ekonomická v Praze (Katedra manažerského účetnictví) zase v rámci celoživotního vzdělávání připravila například manažerský kurz Využití účetních informací v řízení podniku. Je organizovaný formou deseti dvoudenních soustředění od listopadu 2007 do dubna 2008 za cenu 35 000 Kč bez DPH.

Veškeré informace o celoživotním vzdělávání je možné najít na internetových stránkách škol (přehledný adresář je například na www.vysokesko­ly.com) , kde jsou také informace o vyžadovaném předchozím vzdělání nebo případných přijímacích zkouškách.

Prestižní MBA

Kdo si chce v rámci studia zároveň procvičit cizí jazyk, může se pustit rovnou do prestižního MBA studia. Takové studium již poskytuje v ČR několik institucí – ty nejprestižnější se sdružují v České asociaci MBA škol.

V angličtině lze studovat například na University of New York in Prague (mimo jiné obory Marketing, Finance, Řízení lidských zdrojů nebo Řízení informačních systémů). Jedná se o jednoleté víkendové studium zakončené šestiměsíční prací na závěrečném projektu. MBA studium v češtině s odevzdáním závěrečné práce v angličtině nabízí zase třeba Brno Business School v rámci Fakulty podnikatelské Vysoké školy technické v Brně. MBA studium ovšem patří k těm finančně nejnáročnější, zájemce musí počítat s investicí minimálně 200 tisíc korun.

Tip na titulku - EBF- tematicke bloky

Dobrou zprávou je, že na vysokoškolské nebo MBA studium si lze sjednat půjčku. Produkty pro studenty nabízejí například Česká spořitelna, ČSOB nebo Komerční banka.

V dalším díle článku se zaměříme na specializované kurzy, na nichž mohou podnikatelé prohloubit své vědomosti a získat tak nový pohled na procesy, které dosud považovali buď za samozřejmé nebo naopak za ne zcela známé.

Anketa

Neustále se vzdělávat je podle vás:

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).