Hlavní navigace

Novela živnostenského zákona: „Živnosťáky“ v koši neskončí

23. 10. 2007
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Vláda chce podnikatelům usnadnit život. V pondělí schválená vládní novela živnostenského zákona předpokládá, že jim ubyde administrativa a ušetří na správních poplatcích. Pokud nový zákon projde parlamentem, zredukuje volné živnosti – na pouhou jednu, zruší živnostenské listy a koncesní listiny. Podnikatelé ale čekali větší změny.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), respektive ministr Martin Říman, předkladatel novely zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenského zákona) a zákonů souvisejících, předpokládá jednoznačně kladný dopad novely na podnikatelské prostředí v Česku. Ministr také slibuje, že by se minimálně rok po schválení navrhované novely neměl živnostenský zákon novelizovat. Pokud proběhne schvalování hladce, měla by být novela účinná od 1. července 2008.

Klíčové změny živnostenského zákona

Živnostenské listy a koncesní listiny se ruší

Živnostenské listy a koncesní listiny, které nyní slouží jako průkazy živnostenského oprávnění, nahrazuje novela jediným dokladem – výpisem ze živnostenského rejstříku. Pro podnikatele to znamená, že by mohl prokazovat právo podnikat i v několika oborech pouze jediným dokladem, a to právě výpisem z živnostenského rejstříku. Dosud musí právo k podnikání prokazovat u každého oboru podnikání zvlášť jedním živnostenským listem nebo koncesní listinou. A za každý takový dokument musí zaplatit. Důsledkem této změny tedy bude také snížení poplatků souvisejících se vstupem do podnikání a menší administrativa.

Zaměříme-li se pro příklad na živnosti volné a novelizované činnosti živnosti volné, je aktuálně podnikatel povinen zaplatit 1000 korun za každý živnostenský list. Podle novely by sice uhradil stejnou částku, ale za ohlášení činnosti či několika činností živnosti volné. Změna oboru činnosti v rámci volné živnosti žádnému poplatku nepodléhá. Podle ministerstva obchodu a průmyslu podnikatelé ušetří více jak 60 % současných správních poplatků.

Zápis do živnostenského rejstříku však bude i nadále trvat 15 dnů, což je stejně dlouho, jako trvalo vystavení živnostenského listu. To se však malým a středním podnikatelům nelíbí. „Podobně jako u řízení ve věcech obchodního rejstříku by dle našeho názoru měla být lhůta stanovena na 5 pracovních dnů,” tlumočí pro business server Podnikatel.cz Petr Opluštil z advokátní kanceláře Havel & Holásek, člen Unie malých a středních podniků ČR.

Místní příslušnost živnostenských úřadů se ruší

Novela živnostenského zákona ruší místní příslušnost živnostenských úřadů. V praxi to bude pro podnikatele znamenat, že bude moci ohlásit živnost, podat žádost o koncesi či splnit ohlašovací nebo oznamovací povinnost související s podnikáním na jakémkoliv obecním živnostenském úřadu. Tedy bez ohledu na to, kde má bydliště, respektive místo podnikání. V praxi to znamená, že se podnikatel obrátí na nejbližší živnostenský úřad nebo prostě na ten, který má „při cestě“. Informace budou úřady sdílet v rámci informačního systému živnostenského rejstříku.

Zavádí se jedna volná živnost rozčleněná na jednotlivé činnosti

Místo dosavadních 125 volných živností zavádí novela pouze jedinou volnou živnost s tím, že podnikatel jenom nahlásí obor činnosti, který bude v rámci volné živnosti vykonávat. Seznam činností, které spadají pod volnou živnost, je přílohou živnostenského zákona. Podnikatel tak nebude muset vlastnit na každý obor činnosti zvláštní živnostenské oprávnění a za každé takové oprávnění platit zvláštní poplatek.

Oznamovací povinnost podnikatele vůči živnostenským úřadům se omezuje

Podnikatel bude mít povinnost oznámit živnostenskému úřadu pouze takové změny, které nebude úřad moci získat jiným způsobem. Ke změně v této oblasti již došlo v loňském roce, kdy začaly při živnostenských úřadech fungovat Centrální registrační místa a živnostenské úřady si některé informace začaly získávat samy. Příkladem je třeba výpis z rejstříku trestů.

„V případě osob již podnikajících, které ohlašují další živnost, popřípadě žádají o koncesi, představuje novela další usnadnění, když vypouští požadavek na prokázání bezdlužnosti pro oblast daňovou a oblast sociálního a zdravotního pojištění,” podtrhuje Opluštil.

Novela celkově restrukturalizuje živnosti

Kromě toho, že budou volné živnosti sloučeny do jedné, bude se slučování týkat také živností řemeslných, vázaných a koncesovaných, aby více odpovídaly praxi. Nižší počet živností by měl podléhat regulaci v podobě živností řemeslných, vázaných a koncesovaných. Z živností vázaných se tak například mezi činnosti živnosti volné přesunulo provozování cestovní agentury nebo zastupování v celním řízení. Z řemeslných živností se stala činností volné živnosti například oprava hudebních nástrojů.

Co se starým živnostenským listem?

Pro stávající podnikatele, tedy ty, kteří již podnikají na základě platného živnostenského oprávnění, novela neznamená, že by jejich živnostenské listy přestávaly platit, jakmile novela nabyde účinnosti. Dosavadní živnostenská oprávnění zůstanou v platnosti až do doby, dokud podnikatel sám nepožádá o nový výpis ze živnostenského rejstříku nebo nenahlásí nějakou změnu.

Naopak nový podnikatel, který bude v době, kdy novela živnostenského zákona nabyde účinnosti, v řízení o živnostenské oprávnění (které bylo zahájeno před dnem účinnosti nového zákona), již bude zaregistrován podle nové právní úpravy. Nedostane tedy už staré živnostenské listy, ale nový výpis z živnostenského rejstříku.

Pro živnostenské oprávnění bude stačit kratší praxe

Novelou dochází také ke zkrácení doby praxe pro vydání živnostenského oprávnění tam, kde je praxe zákonem vyžadována. Tak například u řemeslných živností je podle stávající úpravy nutná čtyřletá praxe v oboru v případě, že chce zájemce podnikat na základě rekvalifikace. Podle novely by mu pro získání živnostenského oprávnění stačil pouhý jeden rok praxe. Cesta od rekvalifikace k samostatnému podnikání by se tak měla výrazně zkrátit.

Novela také ruší kvalifikační zkoušky skládané před komisí složenou ze zástupců živnostenského úřadu, odborné střední školy a dalších institucí, které mohly nahradit doklad o požadovaném vzdělání.

Rušení povinné praxe u řemeslných živností, které přináší novela, však není přijímáno jednoznačně kladně. „V určitých profesních kruzích je chápáno novelou navrhované zrušení podmínky povinné praxe v oborech řemeslných živností při dosažení příslušného stupně vzdělání jako neodůvodněné,” říká Petr Opluštil pro server Podnikatel.cz.

Součástí novely živnostenského zákona je také drobná změna zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění. Týká se podnikatelů – fyzických osob, kteří živnost provozují průmyslovým způsobem. Ti jsou dosud podle § 34 obchodního zákoníku povinni zapsat se do obchodního rejstříku. Novela tuto povinnost ruší a nadále se povinnost zápisu do obchodního rejstříku odvozuje pouze od výše výnosů a příjmů, jakých podnikatel podnikající jako fyzická osoba dosáhne.

Podle Petra Opluštila je také jednou z nejdůležitějších změn souvisejících s novelou dlouho dopředu ohlašované zrušení registračních pokladen.

Centrální registrační místa

Více než rok už mohou podnikatelé využívat Centrální registrační místa, která jsou součástí projektu ministerstva obchodu a průmyslu „Omezování administrativní zátěže podnikání” (Centrální registrační místa byla zřízena k 1.8.2006). Ta existují při obecních živnostenských úřadech. Podnikatel zde může prostřednictvím jednotného registračního formuláře vyřídit registrační povinnost nejen k živnostejskému úřadu, ale také ve vztahu k finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně nebo úřadu práce. Současná verze formuláře je však pouhým spojením existujících formulářů v jeden. Pro podnikatele z toho tedy vyplývá, že musí vyplnit 21 stran formuláře, který obsahuje na 470 kolonek. Výhodou je však to, že lze registrační formulář podat na jediném úřadě bez nutnosti navštívit každý úřad zvlášť. A také skutečnost, že podnikateli odpadla povinnost dokládat například bezdlužnosti nebo výpis z rejstříku trestů, tedy dokumenty, které si může živnostenský úřad doplnit sám.

školení červen 22 - tip do článku

V souvislosti s nabytím účinnosti nového živnostenského zákona plánuje ministerstvo zavedení zjednodušených jednotných registračních formulářů. Ty by měly obsahovat už „jen ”140 kolonek k vyplnění. A ke změně údajů by stačil jen jednoduchý dvoustránkový formulář. Na druhou polovinu roku 2008 je pak plánována plná elektronizace komunikace mezi přady v rámci Centrálních registračních míst – ovšem v závislosti na postupu elektronizace celé státní správy.

Novela je pozitivní, ale ne zázračná

Unie malých a středních podniků ČR vidí v novele mnoho pozitivních kroků. Nicméně upozorňuje, že novela určitě nezpůsobí rychlý a nárazový růst počtu živnostníků. Unie očekává spíše postupné změny.

„Dle našeho názoru navrhovaná novela především usnadní vstup nových podnikatelů do podnikání. Toto usnadnění se týká zejména snížení počtu živností a koncesí a taktéž zkracování požadované praxe před zahájením živnostenské činnosti,” shrnuje Opluštil.

Anketa

Jaký je váš názor na novelu živnostenského zákona?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).