Hlavní navigace

Prorodinné zaměstnavatele čekají daňové úlevy a nižší odvody

25. 11. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 329515
Vláda schválila daňové výhody pro zaměstnavatele, kteří zřídí pro děti zaměstnanců jesle nebo školku. Nižšími odvody chce také motivovat ke zřizování zkrácených úvazků. A to možná už od druhé poloviny roku 2009.

Snahu prosadit širší možnost flexibilních pracovních úvazků a zvýšit motivaci zaměstnavatelů k zaměstnávání rodičů vychovávajících děti deklarovala vláda již ve svém programovém prohlášení. Zatím však šlo spíše o proklamace a zaměstnavatele v podstatě žádná konkrétní opatření nemotivovala, aby svým zaměstnancům vycházeli s úpravou pracovní doby nebo v péči o děti (která se zařadila mezi bonusy pro zaměstnance) vstříc.

Na svém jednání 19. listopadu však vláda schválita tzv. Prorodinný balíček, který vypracovalo a předložilo Ministerstvo práce a sociálních věcí v čele s ministrem Petrem Nečasem. Balíček obsahuje řadu konkrétních návrhů podpory rodin i úlev pro zaměstnavatele.

Změny se nedotknou jen rodin, ale také zaměstnavatelů

Jaké oblasti Prorodinného balíčku se přímo týkají podnikatelů, respektive zaměstnavatelů?

Daňové výhody pro zaměstnavatele za péči o děti

Jedním z navrhovaných opatření je podpora služeb péče o děti v oblasti živnostenského podnikání a zavedení daňových výhod pro zaměstnavatele, kteří budou zajišťovat zaměstnancům péči o děti. Včetně zavedení slevy na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Balíček počítá s novelou zákona o daních z příjmů tak, aby si mohl zaměstnavatel dát do daňově uznatelných nákladů výdaje na provoz vlastních jeslí nebo školky, případně příspěvky, které dává jinému subjektu, který zajišťuje péči o děti jeho zaměstnanců. Čtěte více: Zákon jednoznačně neřeší daňové výdaje!

Zvýhodněné zkrácené pracovní úvazky

V počtu zkrácených pracovních úvazků Česko zaostává za jinými zeměmi Evropské unie přesto, že částečné úvazky umožňuje zákoník práce a je o ně zájem – především mezi matkami s dětmi. Průměrně v Evropské unii je 19 procent zkrácených pracovních úvazků. Nejvíce jich je v Holandsku, 34,5 procenta, Rakousku, 27,9 procenta, a Velké Británii, 23,3 procenta. V Česku na zkrácený úvazek pracuje pouze 3,5 procenta zaměsntanců. Flexibilní formy zaměstnání, včetně zkrácených pracovních úvazků, jsou přitom dobrými nástroji ke sladění pracovního a rodinného života. I když na druhou stranu znamenají menší příjem.Čtěte více: Flexibilní formy zaměstnání jsou stále oblíbenější

Zaměstnavatel, který umožní zkrácené pracovní úvazky osobám, jež se těžko uplatňují na trhu práce (osoby pečující o dítě do 10 let věku, osoby nad 55 let věku, osoby se zdravotním postižením apod.), dostane slevu na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. A to až 1500 korun měsíčně. Sleva by mu měla kompenzovat případné zvýšené náklady na vytvoření pracovního místa se zkráceným úvazkem. Zkrácená pracovní doba nesmí přesáhnout 80 procent zákonné týdenní pracovní doby.

Zároveň by však měly slevy fungovat zatím pouze omezeně v období tří let. Poté dojde k vyhodnocení nového systému a slevy budou buď prodlouženy nebo i zrušeny, pokud se neosvědčí. Novelizace se dotkne Zákona číslo 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, v platném znění. Čtěte více: Hledáme obchodního zástupce. Zn.: Ženy nebereme!

Myslíte si, že se zaměstnavateli zavedení flexibilních forem práce vyplatí?

Vytváření prorodinného prostředí na pracovišti mají podpořit také projekty v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost pro období 2007 – 2013, a to v oblasti Podpory rovných příležitostí žen a mužů a sladění pracovního a rodinného života.

Otcovské

Zaměstnavatelů se může dotknout také zavedení nové dávky nemocenského pojištění – otcovské. Otec bude moci dočasně přerušit práci, aby pečoval o novorozené dítě, a to v období do šesti týdnů věku dítěte. Otcovská dávka je na jeden týden a její výše dosahuje 70 procent denního vyměřovacího základu. Čtěte více: Z diskuze: Mateřská dovolená a přerušení živnosti

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví
PhDr. Dagmar Kučerová
mzdový poradce

Péče o děti jako živnostenské podnikání

Nedostačující kapacita zařízení péče o děti je v Česku evergreenem. Podnikat v provozu školky nebo jeslí je dosud poměrně náročné – podnikatel musí splnit přísná nařízení, hygienické normy atd. Čtěte více: Firemním školkám nahrává babyboom i boj o talentované lidi

Prostorové požadavky a právě hygienické předpisy by se měly zjednodušit, a to u zařízení určených pro menší počet dětí. Změní se také požadavky na kvalifikaci podnikatele v této oblasti či jeho odpovědného zástupce, a to u vázané živnosti Péče o dítě do tří let věku v denním režimu. Předpisy by neměly být takového druhu, aby bránily rozvoji podnikání v této oblasti, což se v současné době prakticky děje.

Podnikatel nebo podnikatelka budou moci pracovat na živnostenské oprávnění Péče o dítě do tří let věku v denním režimu (vázaná živnost) nebo Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti (volná živnost) doma, pečovat však v tomto případě budou moci pouze maximálně o čtyři děti současně (jedná se o tzv. miniškolku, pro kterou však bude platit režim neziskovosti).

účto únor klímová

Novelizace se tak dotkne živnostenského zákona i vyhlášky Ministerstva zdravotnictví číslo 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

Změny snad už v roce 2009

Podle Jiřího Sezemského, vedoucího oddělení styků s veřejností Ministerstva práce a sociálních věcí, chce ministerstvo vypracovat návrhy změn konkrétních zákonů v co nejkratší době. Opatření by tak mohla začít platit už v druhé polovině roku 2009, přibližuje Sezemský pro server Podnikatel.cz optimistický scénář, pokud změny rychle projdou také Parlamentem.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).