Hlavní navigace

Zákon jednoznačně neřeší daňové výdaje!

29. 5. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Autor: 258398
Problematika výdajů daňově uznatelných trápí každého podnikatele i účetní. Jak si poradit s rozdělením výdajů a určením správné výše daně? V zákoně mnohdy nenajdeme jednoznačné řešení. Projděte si s námi obvyklé výdaje podniku a jejich vliv na základ daně.

Zákon o daních z příjmů se věnuje problematice výdajů. V zákoně o daních z příjmů najdete výčet výdajů daňově uznatelných, tj. výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů (§ 24 zákona o daních z příjmů) a výdajů nedaňových tj. výdaje, které pro daňové účely nelze uznat (§ 25 zákona o daních z příjmů). Výdaje daňově uznatelné snižují základ daně a tím i povinnost zaplatit daň.

Výdaje daňově uznatelné

Synonymem výdajů daňově uznatelných jsou také výdaje odčitatelné od základu daně. Jsou to výdaje vynaložené na provozování činnosti. Jedná se například o nákup materiálu nebo zboží, mzdové náklady, provozní režie. Zákon určuje, že se jedná o výdaje, které poplatník skutečně vynaložil v souvislosti se získáváním zdanitelných příjmů.

Výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů
mzdy a pojistné hrazené zaměstnavatelem za zaměstnance
provozní náklady
nákupy materiálu a zboží
výdaje na pracovní cesty
škody vzniklé v důsledku živelných pohrom
škody způsobené neznámým pachatelem (potvrzení Policie ČR)
odpisy majetku
rezervy a opravné položky podle zákona o rezervách
nájemné

Výdaje daňově neuznatelné

Mezi výdaje neodčitatelné od základu daně patří především výdaje na nákup dlouhodobého majetku, platba daně z příjmů podnikatele, nově od r. 2008 platba zdravotního a sociálního pojištění OSVČ, platba DPH, reprezentace, výdaje na splátky úvěrů a půjček, ale také osobní spotřeba.

Výdaje, které pro daňové účely nelze uznat
výdaje na pořízení hmotného majetku
technické zhodnocení
výdaje na reprezentace
osobní spotřeba podnikatele
manka a škody převyšující náhrady
daň dědická, darovací, z příjmů
penále a úřoky nesmluvní
odvod DPH

Výdaje na pracovní cesty

Zákon o daních z příjmů uznává výdaje na pracovní cesty za daňově uznatelné. Výdaj daňově účinný není neomezený. Maximální výše je stanovena v návaznosti na zvláštní předpisy, konkrétně zákoník práce.

Cestovní náhrady podnikatelů

Výše náhrad je závislá na tom, zda je vozidlo zahrnuto v obchodním majetku. Pokud je motorové vozidlo zahrnuto v obchodním majetku, může podnikatel uplatnit zejména tyto daňové výdaje:

  • výdaje na spotřebované pohonné hmoty,
  • výdaje na opravu a údržbu,
  • odpisy automobilu,
  • zaplacené pojištění automobilu.

U motorových vozidel nezahrnovaných do obchodního majetku lze uznat výdaje obdobně jako u náhrad pracovních cest:

  • základní náhrada za užívání automobilu (4,10 Kč),
  • náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty.
Vyhazov - TIP
Vše o daňově uznatelných výdajích na serveru Podnikatel.cz:

Výdaje zaplacené zaměstnancům

Nápoje na pracovišti

Výdaje na nealkoholické nápoje, které podává zaměstnavatel zaměstnancům na pracovišti, lze považovat za daňově účinné pouze, pokud se jedná o povinnost zaměstnavatele poskytnout zaměstnancům nápoje.

Zaměstnavatel má povinnost zásobit zaměstnance pitnou vodou. Zaměstnanci tedy můžeme poskytnout pouze pitnou nesycenou vodu. Nápoje typu káva, čaj, limonáda se posuzují za občerstvení, které nelze uznat jako výdaje daňově účinné.

Podnikatel.cz doporučuje Daně z příjmů 2008

Daně z příjmů 2008

Kromě zásadní novely zákona o daních z příjmů z podzimu 2007, která zasahuje téměř do všech částí zákona, obsahuje toto číslo i další změny pro rok 2008 přijaté v souvislosti s novelou insolvenčního zákona a zákoníku práce, a to jak v zákoně o daních z příjmů, tak i v zákoně o rezervách. Více o knížce.

Zvláštní postavení mají tzv. ochranné nápoje – ty má zaměstnavatel povinnost poskytnout, výdaje jsou daňově uznatelné.

Závodní stravování, stravenky

Zákoník práce ukládá zaměstnavateli umožnit svým zaměstnancům stravování. I přes dohady se stále udržela úprava zákona o daních z příjmů, že výdaje a příspěvky na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů – provozovatelů stravovacích a restauračních zařízení – jsou daňově účinné do výše 55 % ceny jednoho hlavního jídla v průběhu jedné pracovní směny. Maximální výše daňově uznatelných výdajů na stravování je 70 % stravného jako při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin. Při současné právní úpravě nemůže být příspěvek na stravování vyšší než 48,30 Kč.

Ochranné pracovní pomůcky a pracovní oděvy

Zaměstnavatelé jsou povinni poskytnout zaměstnancům ochranné pomůcky a pracovní oděvy. Zaměstnanec má nárok, pokud pracuje v prostředí, kde se oděv a obuv mimořádně opotřebovává znečištěním, na pracovní oděv. Poskytování pracovních oděvů je řešeno pokynem MF č. 190. Tyto výdaje jsou daňově uznatelné.

Svoz zaměstnanců do práce, přechodné ubytování

Výdaje na svoz zaměstnanců do zaměstnání snižují základ daně. Od roku 2008 jsou zrušena veškerá omezení, jedná se o daňově účinné náklady v plné výši. Obdobně je to i s přechodným ubytováním zaměstnanců. Jedná se o výdaje daňově účinné.

Vzdělávání zaměstnanců

Výdaje na vzdělání zaměstnanců snižují základ daně z příjmů, pokud se jedná o výdaje na školení a studium při zaměstnání za účelem rozšíření kvalifikace. Naproti tomu, o výdaje na dosažení vyšší kvalifikace zaměstnance nelze snížit základ daně.

Reklama, reprezentace, dary

Výdaje na reklamu jsou výdaje daňově uznatelné. Dary a reprezentace nepatří mezi daňově uznatelné výdaje.

Vyhazov - TIP
Vše o daňové uznatelnosti výdajů na reklamu:

Účetnictví vám vede:

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).