Hlavní navigace

Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Předpis č. 589/1992 Sb.

Zdroj: zakonyprolidi.cz