Hlavní navigace

Autorské honoráře 2009: Nové povinnosti

12. 11. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Sociální pojištění je od nového roku povinné pro nezávislá povolání i pro autory. Novela zákona odstraní nerovnost v odvodech umělců a běžných podnikatelů. Jak se změní v roce 2009 povinné odvody z autorských honorářů?

Další změnou, která přichází počínaje rokem 2009 v oblasti sociálního zabezpečení, jsou povinné odvody pojistného z výkonu podle autorského práva a nezávislého povolání. Doposud totiž herci, zpěváci a spisovatelé nemuseli povinně platit důchodové pojištění, pokud prohlásili, že jejich činnost není soustavná. Logicky tedy nesoustavnou činnost vykonávala převážná část z nich. Čtěte více: OSVČ čekají v příštím roce změny, které to jsou? 

Například umělec bez stálého angažmá, byť nadprůměrně honorovaný, který se sám dobrovolně nepřihlásil k sociálnímu pojištění, nepodává za uplynulý rok příslušné OSSZ přehled o příjmech. Od ledna 2009 se však povinně, stejně jako každý jiný podnikatel, přihlašuje k důchodovému pojištění. Zda bude pojištěn také nemocensky, záleží jen a jen na jeho rozhodnutí.

Tato změna odstraní nerovnost v placení pojistného z příjmu běžných podnikatelů a z příjmů z nezávislých povolání. Nezávislým povoláním není jen umělecká činnost, ale také činnost profesionálních sportovců, znalců, tlumočníků, grafiků atd.

Změna v povinném odvodu důchodového pojištění se netýká příjmů vykonávaných vedlejší činností do stanovené rozhodné částky a příjmů z autorských honorářů z příspěvků do medií, které nepřesáhnou v úhrnu částku 7000 Kč měsíčně od jednoho plátce. Příjemnou změnou je i osvobození těchto příjmů od zdravotního pojištění.

Autorské honoráře a zdravotní pojištění

Autorské honoráře podléhají zdravotnímu pojištění vždy, bez ohledu na jejich výši nebo případnou vedlejší výdělečnou činnost. U příjmů do 7000 Kč zdaněných srážkovou daní poplatník daňové přiznání nepodává, ale zdravotní pojistné odvést musí. Autor je tedy povinen přihlásit se jako OSVČ zdravotní pojišťovně a po uplynutí zdaňovacího období podat přehled o příjmech a výdajích.

Řada příležitostných autorů honoráře nepřevyšující 7000 Kč zdravotní pojišťovně nepřiznává. Podle Jiřího Roda, vedoucího tiskového oddělení a tiskového mluvčího Všeobecné zdravotní pojišťovny je dohledání ze strany zdravotní pojišťovny obtížné. Tyto částky lze dohledat pouze kontrolou subjektů, které tyto příjmy vyplácí (zpravidla redakcí, ale obecně může jít o kteréhokoli plátce). Namátkové kontroly zdravotních pojišťoven však probíhají, proto tento postup nelze doporučit.

U honorářů vyšších je situace jiná, ty jsou uváděny v daňovém přiznání a zdravotní pojišťovna je ve spolupráci s finančním úřadem snadno dohledá.

Právě obtížná dohledatelnost příjmů vedla k tomu, že do zákona se již promítla úprava, která tyto příjmy od platby pojistného na zdravotní pojištění osvobozuje. Tato změna nastane od 1. 1. 2009, kdy (po dvojím odkladu) nabude účinnosti nový zákon o nemocenském pojištění spolu s doprovodným zákonem. Za rok 2008 však musí být pojistné z tohoto příjmu odvedeno podle původních předpisů, uvedl pro Podnikatel.cz Jiří Rod.

Anketa

Obdrželi jste někdy autorský honorář?

Autorské honoráře a sociální pojištění

Od nového roku autorské honoráře podléhají odvodům sociálního pojištění s výjimkou honorářů v úhrnu do 7000 Kč měsíčně od jednoho plátce a honorářů získaných vedlejší činností do stanovené rozhodné částky. Pro rok 2009 je stanovena rozhodná částka 56 532 Kč. Čtěte více: OSVČ a pojistné na sociální zabezpečení 2009

Jestliže OSVČ vykonává samostatnou výdělečnou činnost jako vedlejší, platí důchodové pojištění jen pokud její příjmy po odečtení výdajů dosáhnou minimálně rozhodné částky. Zde může být výhodné využití institutu spolupracujících osob. Čtěte více: Osoba spolupracující má povinnosti stejné jako OSVČ

Příklad:

Autor obdrží v roce 2009 honorář za publikace v celkové výši 175 000 Kč. On i jeho manželka jsou zaměstnaní v hlavním pracovním poměru, kde jejich příjmy převýší částku 96 000 Kč stanovenou pro hlavní činnost. Autor přerozdělí polovinu příjmů i výdajů v paušální 40% výši na manželku. Rozdíl příjmů po odpočtu výdajů každého z nich tedy činí 52 500 Kč. Rozhodnou částku pro povinný odvod důchodového pojištění při uplatnění spolupráce nepřekročí. Manželka však musí být po celý rok přihlášena na OSSZ jako spolupracující osoba.

Zdanění autorských honorářů

Podle autorského zákona je předmětem autorova práva dílo literární, umělecké a vědecké, které je jedinečným výsledkem jeho tvůrčí činnosti. Dílo může mít podobu elektronickou, trvalou nebo dočasnou. Může jít o dílo slovesné, vyjádřené řečí nebo písmem, hudební, dramatické, choreografické, pantomimické, fotografické, malířské, sochařské atd. Za dílo se rovněž považuje počítačový program, pokud je autorovým vlastním duševním výkonem.

Příjmy z autorských práv se zdaňují:

  • podle § 6 Zákona o daních z příjmů (ZDP) jako příjmy ze závislé činnosti, pokud je uzavřen pracovněprávní vztah,
  • podle § 7 ZDP jako příjmy z jiné samostatně výdělečné činnosti,
  • podle § 10 ZDP jako ostatní příjmy.

Příspěvky mediím do 7000 Kč měsíčně od jednoho plátce

Příspěvky mediím, tj. novinám, časopisům, internetovým serverům, rozhlasu a televizi, které nepřesáhnou v úhrnu od jednoho plátce 7000 Kč se zdaní zvláštní sazbou daně podle § 36 zákona o daních z příjmů. Srážku provede při výplatě honoráře plátce daně. Autor neuplatňuje k příjmům žádné výdaje ani nepodává daňové přiznání. Čtěte více: Vše, co chcete vědět o sociálním pojištění

Příklad:

Student si přivydělává publikováním odborných článků zaměřených na výpočetní techniku. Jeho měsíční příjem od jednoho vydavatelství činí 7000 Kč. Čistý autorský honorář činí 5950 Kč (po zdanění 15% srážkovou daní). Pokud by student ve stejném měsíci, ovšem v jiném vydavatelství, publikoval další články, bude opět až do výše 7000 Kč zdaněn konečnou srážkovou daní.

Autorské honoráře převyšující 7000 Kč měsíčně

Měsíční příjem od částky 7001 Kč se u plátce daně nezdaňuje, autor podává sám daňové přiznání. Ke zdanitelným příjmům podle § 7 ZDP je možné uplatnit výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení nebo výdaje paušální ve výši 40 % z dosažených příjmů. Čtěte více: Daníme příjmy za rok 2008: konečně bez minimálního základu

skoleni_29_6

Autorských honorářů lze dosáhnout i za pomoci spolupracujících osob. Příjmy i výdaje se podle § 13 zákona o daních z příjmů rozdělí na manželku nebo ostatní členy domácnosti.

V případě zděděných práv autorských lze autorské honoráře zdanit podle § 10 ZDP jako ostatní příjmy. Tyto příjmy nepodléhají odvodům sociálního a zdravotního pojištění. Čtěte více: Nechte si vrátit DPH, máte na to nárok

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).