Hlavní navigace

Osoba spolupracující má povinnosti stejné jako OSVČ!

28. 4. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 293493
Osoba, která žije ve společné domácnosti s OSVČ, se může stát také podnikatelem, tzv. osobou spolupracující. Může to být manžel, manželka, ale i ostatní osoby žijící v domácnosti s podnikatelem. Seznamte se s povinnostmi spolupracující osoby v oblasti placení daně, sociálního a zdravotního pojištění.

Výpočet příjmů spolupracujících osob je upraven Zákonem o dani z příjmů v § 13. Zákon určuje, ve kterých případech se můžete stát spolupracující osobou a jak budou rozděleny příjmy mezi spolupracující o­soby.

Příjmy, které lze rozdělit z důvodu spolupráce osob:

 • příjmy dosažené při podnikání,
 • příjmy z jiné samostatné činnosti.

V rámci spolupráce lze dělit příjmy podle § 7 odst. 1 písm. a) až c) a odst. 2 Zákona o dani z příjmů:

 1. příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství,
 2. příjmy ze živnosti,
 3. příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů,
 4. příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví včetně práv autorských,
 5. příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů,
 6. příjmy znalců, tlumočníků, zprostředkovatelů kolektivních sporů a smluv,
 7. příjmy z činnosti insolvenčního správce.
Zákon tedy umožňuje OSVČ rozdělit tyto příjmy na osoby žijící ve společné domácnosti OSVČ.

Jak, s kým a kolik?

OSVČ – podnikatel může rozdělit své příjmy a výdaje na osobu nebo i osoby, které s ním žijí ve společné domácnosti. OSVČ spolupracující zdaní podíl na příjmech ve vlastním daňovém přiznání, stejně tak budou muset odvést zdravotní a sociální pojištění z dílu příjmů, které na ně byly převedeny.

Na osoby žijící ve společné domácnosti, kromě dětí do skončení povinné školní docházky, lze přerozdělit příjmy a výdaje z podnikání v maximálně této výši:

 • na druhého z manželů se příjmy a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení se rozdělí tak, aby podíl příjmů připadající na manžela (manželku) nečinil více než 50 %, maximálně do výše 540 000 Kč při spolupráci po celé zdaňovací období. Pokud by spolupráce netrvala celé zdaňovací období, je určena maximální výše za každý i započatý měsíc této spolupráce – 45 000 Kč.
 • v ostatních případech lze rozdělit na osoby žijící v domácnosti s poplatníkem příjmy a výdaje ze samostatné výdělečné činnosti v úhrnu nejvýše 30 %, přitom maximální výše příjmů na spolupracující osoby je v úhrnu 180 000 Kč při spolupráci po celé zdaňovací období. Pokud by spolupráce netrvala celé zdaňovací období, lze odečíst 15 000 Kč za každý i započatý měsíc spolupráce.

Společná domácnost

Osoby žijící ve společné domácnosti – jsou osoby, které žijí společně, společně uhrazují náklady na bydlení, výživu atd. Není rozhodující místo trvalého bydliště.

Osoba spolupracující… ztráta daňových zvýhodnění!

Samozřejmou podmínkou je, že u osob, které spolupracují při podnikání, nemůže podnikatel uplatnit slevu na dani! OSVČ se tím vzdává především slevy na manžela – manželku v případě nízkých příjmů a daňového zvýhodnění na dítě, které je spolupracující osobou. Dítě může být spolupracující osobou vždy až po ukončení povinné školní docházky.

V případě, že by bylo více spolupracujících osob, musí být výše podílu na společných příjmech a výdajích stejná. Spolupracující osoba zdaní své příjmy a může uplatnit slevu na dani na poplatníka, případně další podle osobní situace spolupracující o­soby.

Co lze a nelze rozdělit na spolupracující osoby

Na spolupracující osobu nelze rozdělovat dary nebo slevy na dani či daňová zvýhodnění. Nejedná se o výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Stejně tak nelze rozdělit v rámci výdajů ani úroky z hypotéčních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření. Ani tyto výdaje nelze považovat za daňové výdaje, jedná se o nezdanitelnou část podle § 15 zákona o daních z příjmu.

business lidi

Uplatnění výdajů na dosažení, udržení a zajištění příjmů

V případě výdajů lze jak uplatnit výdaje v prokazatelné výši, tak i použít uplatnění výdajů procentem. Může nastat i možnost, že se způsoby zkombinují. Není nutné, aby se výdaje uplatňovaly shodným způsobem.

Povinnosti OSVČ – spolupracující osoby

 1. oznámit zahájení nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti – spolupráce,
 2. podat vlastní daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, zaplatit daň,
 3. podat přehledy na správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu,
 4. placení pojistného a záloh na pojistné.

Pro účely zdravotního pojištění se považují za osoby samostatně výdělečně činné i osoby spolupracující s OSVČ. Určení spolupracující osoby je i z hlediska zdravotního pojištění v souladu se zákonem o dani z příjmů. Spolupracující osoba má tedy úplně stejné povinnosti jako kterákoli OSVČ.

U sociálního pojištění je to podobné. OSVČ spolupracující oznámí zahájení spolupráce na příslušné správě sociálního pojištění. Chce-li být nemocensky pojištěna, musí podat na předepsaném tiskopise přihlášku k nemocenskému pojištění. Pravidelně podává přehled o příjmech a výdajích a platí zálohy na pojistné. Spolupracující osoba může vykonávat spolupráci s OSVČ i jako vedlejší činnost. Osoba spolupracující má stejné povinnosti jako OSVČ!

Ukázka stanovení základu daně z příjmů u spolupracují­cích osob

Příklad 1

Poplatník – OSVČ má příjmy ze živnosti ve výši 389 000 Kč. Má dceru a syna, studenty VŠ.
Výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů jsou 185 000 Kč.

Řešení:

Pokud bude chtít rozdělit příjmy a výdaje z podnikání na obě děti, bude jeho podíl na příjmech a výdajích 70 %. Na děti může v úhrnu rozdělit příjmy a výdaje ve výši 30 %. Podíl na příjmech a výdajích rozdělíme pro každého 15 %.

BRAND

Stanovení základu daně z příjmů pro OSVČ (otec)

 • Příjmy ze živnosti 70 % z  389 000 Kč (tj.  272 300 Kč)
 • Výdaje ze živnosti 70 % z  185 000 Kč (tj.  129 500 Kč)
 • Základ daně:  142 800 Kč
Poplatník ztrácí nárok na daňové zvýhodnění na děti. Uplatní slevu na dani na poplatníka.

Dcera i syn, pokud nebudou mít další příjmy, stanovují základ daně stejně

 • Podíl na příjmech ze živnosti 15 % (tj. 58 350 Kč)
 • Podíl na výdajích ze živnosti 15 % (tj. 27 750 Kč)
 • Základ daně: 30 600 Kč
Poplatníci (syn, dcera) mohou uplatnit slevu na dani na poplatníka a slevu na studium.

Příklad 2

Poplatník – OSVČ má příjmy ze živnosti ve výši Kč 389 000 Kč. Spolupracující osobou je manželka. Výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů jsou 185 000 Kč.

Řešení:

Pokud by se OSVČ dělila s manželkou, manželka může mít podíl na příjmech a výdajích ze živnosti až 50 %.

Máte spolupracující osobu?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).