Hlavní navigace

Pomoc pro podnikatele při sporech v rámci EU

28. 4. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 293493
Čeští podnikatelé se nemusí při problémech s aplikací právních předpisů Evropské unie trápit zdlouhavou soudní cestou. Mohou využít bezplatných služeb systému SOLVIT, který se snaží pomoci vyřešit stížnosti podnikatelů.

Systém SOLVIT je tvořen sítí online center, které bezplatně řeší na území Evropské unie problémy na vnitřním trhu. V každém členském státě (a navíc také v Lichtenštějnsku, Norsku a na Islandu) se nachází jedno centrum. V České republice došlo ke vzniku centra v roce 2004 pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

O tuto pomoc mohou požádat občané i podnikatelé, kteří se setkají s problémy vznikajícími nesprávnou aplikací právních předpisů EU vnitrostátními orgány. Spory se snaží řešit efektivně a poměrně rychle – do 10 týdnů (v porovnání s řešením sporů soudní cestou).

V jakých oblastech může SOLVIT pomoci

Čeští podnikatelé se mohou na SOLVIT obrátit, pokud se domnívají, že státní orgán některého členského státu EU včetně ČR porušil při řízení s nimi právo EU/ES, sděluje business serveru Podnikatel.cz Eva Semeráková ze SOLVIT centra pro ČR.

Pro podnikatele se nabízí pomoc zejména v těchto oblastech:

 • přístup výrobků na trh jiného členského státu,
 • přístup na trh služeb,
 • usazení se jako OSVČ,
 • vysílání pracovníků,
 • uznávání odborné kvalifikace,
 • zadávání veřejných zakázek,
 • vrácení DPH,
 • volný pohyb kapitálu,
 • hraniční kontroly.

Existují výjimky, kdy se podnikatelé na toto centrum obrátit nemohou. SOLVIT nemůže řešit spory mezi podnikateli navzájem, problémy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli ani stížnosti spotřebitelů. Nemůžeme pomoci ani v případě, kdy došlo k porušení národního práva, ať už českého či jiného členského státu EU, informuje Eva Semeráková.

Jak podat stížnost

Pokud má podnikatel potíže, má v zásadě čtyři možnosti, jak kontaktovat SOLVIT centrum:

 1. vyplnit online formulář,
 2. e-mailem,
 3. telefonicky či faxem,
 4. osobně.

Poté, co domácí SOLVIT centrum (v České republice) obdrží žádost, zkontrolují jeho pracovníci, zda daný problém spadá do jejich kompetence. V řadě případů totiž nelze spory řešit prostřednitvím SOLVITu, jak potvrzuje Eva Semeráková: Podnikatelé se na SOLVIT obracejí velmi často, ve většině případů však nejsou splněna kritéria pro to, aby mohl být jejich problém řešen v rámci systému SOLVIT (jedná se např. o problém soukromoprávního charakteru nebo nejde o porušení evropského práva apod.).

Nicméně SOLVIT alespoň poskytne informace a případně též kontakt na jinou instituci, která může podnikateli s konkrétním problémem pomoci. V případě, že problém splňuje daná kriteria, je vložen do online databáze a předán řídícímu SOLVIT centru ve státě, kterého se spor týká. Toto centrum na případu pracuje a prostřednictvím domácího centra sdělí podnikateli nejpozději do deseti týdnů návrh na řešení. Jedná se však o neformální pomoc a řešení sporu nelze tedy vymáhat soudní cestou.

Případy z podnikatelské praxe

Stížnosti podnikatelů, kterými se SOLVIT zabývá, souvisí především s existencí neodůvodněných překážek a nadměrných požadavků na podnikatele využívajících evropských svobod. V oblasti volného pohybu zboží je to zejména nerespektování principu vzájemného uznávání a požadavek dalšího přezkušování výrobků, diskriminační nebo nepřiměřené požadavky v oblasti volného pohybu služeb, požadavek pracovního povolení při vysílání zaměstnanců, nadměrné požadavky při uznávání kvalifikace získané v jiném členském státě atd.

baraky

Zde uvádíme konkrétní případy:

Česká firma vyvážela na Slovensko své stavební výrobky, vyrobené v souladu s českými právními předpisy. Slovenská obchodní inspekce požadovala od pobočky české firmy, aby výrobky byly v souladu se slovenskými předpisy přezkoušeny slovenskou zkušebnou a měly slovenskou značku shody, přestože tyto výrobky byly vyzkoušeny českou zkušebnou a měly příslušné české certifikáty. Na tyto případy se však vztahuje tzv. princip vzájemného uznávání, který v zásadě znamená, že výrobky vyrobené v souladu s právními předpisy jednoho členského státu mají volný přístup na trh v ostatních členských státech. Díky spolupráci českého a slovenského SOLVIT centra se podařilo přesvědčit Slovenskou obchodní inspekci, že jejich postup nebyl v souladu s evropským právem.

Úřad veřejného zdraví na Slovensku nechtěl povolit přístup na trh potravinářskému výrobku vyváženého českou firmou, a to z důvodu přítomnosti barviva nevhodného pro děti, jimž ovšem tento výrobek nebyl primárně určen. Výrobek je vyroben v souladu se sekundární legislativou EU stanovující maximální přípustné limity barviv. SOLVITu pro SR se podařilo přesvědčit Úřad veřejného zdraví o tom, aby povolil přístup výrobku na slovenský trh bez jakéhokoliv omezení.

Česká obchodní společnost otevírala pobočku v Lucembursku. Za tímto účelem si potřebovala zřídit bankovní účet, který je nezbytný pro zápis do lucemburského obchodního rejstříku. Při jednání se čtyřmi lucemburskými bankami se setkali jednatelé společnosti s požadavkem, aby doložili, že společnost je již v Lucembursku usazená. Jednatel společnosti se obrátil na SOLVIT centrum pro ČR. Po intervenci SOLVIT centra pro Lucembursko bylo společnosti umožněno otevřít si účet potřebný pro zápis do obchodního rejstříku i bez splnění tohoto požadavku.

Anketa

Myslíte si, že SOLVIT centrum pro ČR:

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).