Hlavní navigace

Evropská ekonomika se bez malých a středních podniků neobejde

12. 2. 2008
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Evropská unie si velmi dobře uvědomuje, že ekonomika není tažena pouze velkými podniky. Velmi důležitý článek podnikatelského prostředí tvoří malé a střední podniky, proto je velká část evropských peněz vyčleněna ve prospěch právě tohoto sektoru.

Dle Evropské unie jsou malé a střední podniky (MSP) páteří ekonomiky, vytvářejí nové pracovní příležitosti, zmírňují negativní důsledky strukturálních změn, podněcují konkurenci v ekonomice a velkou měrou se podílejí na ekonomickém růstu. Proto je prioritou Evropské komise zlepšení finančního a regulačního prostředí pro MSP, aby pro ně bylo podnikání snazší.

Být malým nebo středním podnikatelem znamená mít řadu výhod. Zatímco velké podniky mohou získat dotaci ve výši 40 % uznatelných nákladů, u středních podniků se toto číslo zvyšuje na 50 % a u malých podniků dokonce až na 60 %. Existuje také řada programů šitých na míru výhradně pro MSP.

Definice MSP

Základním ukazatelem je počet zaměstnanců, který nesmí překročit 250, dále pak se podnikatelé musí vejít v ročním obratu do 50 milionů eur a celková aktiva nesmí překročit 43 milionů eur. Údaje o těchto ukazatelích jsou požadovány za poslední uzavřené účetní období, vypočtené za jeden kalendářní rok. Korunový ekvivalent se stanovuje vynásobením částek uvedených v eurech kursem stanoveným Evropskou centrální bankou pro poměr mezi eurem a korunou k 31. 12. roku předcházejícímu roku podání žádosti.

21_5_skoleni

Do výpočtů je nutné také zahrnout subjekty, které jsou s MSP ekonomicky spojené. A to je další oříšek, který Evropská unie připravila pro potenciální zájemce o podporu. Zde hraje roli procentuální velikost propojení mezi těmito podniky. Pokud žadatel kontroluje méně než 25 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv jiné firmy, je považován za samostatného a údaje se stanovují výlučně na základě údajů týkajících se tohoto podnikatele. Jakmile se podnikatel pohybuje v rozmezí 25 – 50 %, potom musí k údajům o své firmě přičíst příslušný procentuální podíl počtu zaměstnanců, ročního obratu a aktiv vlastněného podniku. Poslední možnost, tedy vlastnictví nad 50 %, pro podnikatele znamená, že všechny údaje si musí přičíst v plné výši. V případě problémů je nejlepší možností poradit se s příslušnými úředníky nebo poradenskou firmou.

V roce 1996 byla založena Evropská unie malých a středních podniků (SME UNION), jejímž hlavním úkolem je reformovat právní rámec pro MSP na území celé EU a reprezentovat jejich zájmy. Členem SME UNION je také Unie malých a středních podniků ČR, která zastupuje zájmy českých MSP při Evropské unii, snaží se o podporu svobodného podnikání a odstraňování byrokratických překážek. V neposlední řadě poskytuje rady a pomoc.

Jak zajistit financování MSP?

  1. Jelikož se jedná o podniky nevelkého rozsahu, jako první možnost přichází v úvahu rodina, příbuzní a známí. I když je to velmi riskantní záležitost, která může narušit mezilidské vztahy v případě ztráty půjčených finančních prostředků, je v EU velmi rozšířená.
  2. Další možností jsou klasické produkty komerčních bankovních institucí, mezi něž patří úvěry, pracovní a provozní kapitál, leasing, hypotéky, factoring a forfaiting. Nicméně banky nemají žádnou povinnost podporovat MSP a tudíž u nich nelze čekat žádné speciální zvýhodnění.
  3. Českomoravská záruční a rozvojová banka poskytuje podporu především formou záruk (M-záruka a S-záruka v programu ZÁRUKA, M-záruka v programu START a záruka za návrh do výběrového řízení) a zvýhodněných úvěrů (bezúročný úvěr v programu START) s využitím prostředků státního rozpočtu, strukturálních fondů a krajů.
  4. Alternativním zdrojem financování jsou tzv. Business Angels (BA). Jedná se o podnikatele, či manažery, kteří chtějí pomoci rozvoji MSP prostřednictvím uplatňování svých zkušeností s řízením společnosti.
  5. Rizikový kapitál (Venture capital) představuje financování podniků formou navýšení jejich základního jmění. Jedná se o partnerství podnikatele a investora. Od klasického spolupodílníka ve firmě se odlišuje tím, že investor se účastní pouze přijímání zásadních rozhodnutí, ale chod firmy nechává zcela na tvůrcích podnikatelského záměru.

Anketa

Odkud jste získali zdroje na počátku svého podnikání?

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).