Hlavní navigace

Evropská společnost je hudbou podnikatelské budoucnosti

7. 4. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Pro podnikatele, jejichž podnikání přesahuje lokální rozměry, existuje možnost založit evropskou společnost. Potřebují ale zahraničního partnera, finanční zázemí a zatím také chuť překonávat administrativní překážky. Odměnou jim může být úspora na daních.

Jak vypadá evropská podnikatelská budoucnost v horizontu padesáti až šedesáti let? Jednotné formy podnikání v rámci celé Evropské unie, jednotný obchodní rejstřík a způsob regulace. Alespoň to tvrdil Michal Friedberger ze společnosti Akont na semináři Unie offshore poradců ČR.

6. ročník semináře Unie offshore poradců ČR se konal 2. dubna v hotelu Corinthia Towers. Hlavním zaměřením semináře bylo mezinárodní daňové plánování v souvislosti s daňovou reformou a zakládáním evropských společností. Hostem konference, které se v drtivé většině účastnili podnikatelé, byla ale také Anglo Irish Bank, jejíž představitelé přednášeli o privátním bankovnictví (primárně v Rakousku), o bankovním tajemství a o zahraničních investičních fondech. Na pořad dne přišel také daňový skandál, který rozpoutal únik klientských dat z lichtenštejnské banky LGT.

Daním a reformě veřejných financí se business server Podnikatel.cz již podrobně zabýval. Privátní bankovnictví je specifické téma, které není předmětem tohoto článku. Nicméně jedna prezentovaná výhoda Anglo Irish Bank stojí za zmínku: Bankéři vždy mluví jazykem klienta. Pokud se tedy český podnikatel rozhodne svěřit bance peníze, nemusí umět ani slovo německy a dokonce ani anglicky.

Evropská akciová společnost – SE

Evropská akciová společnost (zkráceně též evropská společnost či SE) představuje v Česku zatím málo rozšířenou možnost podnikání na území celé Evropské unie. Evropská akciová společnost (Societas Europaea) je podle Lucie Menšíkové, obchodní ředitelky firmy Společnosti Online, nadnárodní forma obchodní společnosti, která vychází přímo z komunitárních předpisů. Možnost založit evropskou společnost mají podnikatelé Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru – tedy včetně Lichtenštejnska, Norska a Islandu – již několik let. Základní evropská právní úprava evropské společnosti se datuje rokem 2001. V Česku se k evropské společnosti vztahuje zákon číslo 627/2004 Sb., o evropské společnosti. A vedle základních evropských předpisů je důležitá také směrnice o přeshraničních fúzích, která podnikatelům umožnila fúzovat na celoevropské úrovni.

Základní úprava evropské společnosti:

  • Nařízení Rady (ES) 2157/2001 ze dne 8. října 2001, o statutu evropské společnosti (SE)
  • Směrnice Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 2001, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců
  • Zákon číslo 627/2004 Sb., o evropské společnosti
  • Související Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2005/56/ES, o přeshraničních fúzích kapitálových společností ze dne 26. října 2005

Evropská společnost nemůže vzniknout libovolně, ale jen přesně definovanými způsoby:

  • fúzí minimálně dvou akciových / evropských společností: společnosti musí být založené podle práva, řídit se právem alespoň dvou různých zemí EU a musí v nich mít sídlo,
  • jako holdingová společnost nad minimálně dvěma akciovými / evropskými společnostmi či společnostmi s ručením omezeným,
  • jako dceřiná evropská společnost,
  • přeměnou akciové společnosti.

Srovnání:

  • Lokální úroveň – Podnikatel, a.s.
  • Evropská úroveň – Podnikatel, SE

Minimální základní kapitál evropské společnosti je 120 000 eur, tj. asi tři miliony korun.

Proč založit SE?

Podle Lucie Menšíkové existuje pro české firmy několik důvodů pro založení evropské společnosti – ať už se rozhodnou zachovat sídlo v České republice nebo ho přesunout do zahraničí.

Pokud zůstane sídlo v Česku, má evropská společnost lepší image – v rámci Česka se zatím počet evropských společností pohybuje v desítkách a výhodou evropské společnosti je také čitelnost této právní formy v rámci celé Evropské unie. Lze uspořit na nákladech na řízení a v případě potřeby kdykoliv přesunout sídlo do jiného evropského státu.

Při přesunu sídla je možné volit výhodný právní systém pro konkrétní předmět podnikání a stejně tak zemi s výhodným daňovým systémem. Je také možné lépe využít smluv o ochraně investic.

Podnikatele v Česku by neměla odradit skutečnost, že první domácí firmou, která spoluzaložila evropskou společnost, byla Diag Human, známá svým sporem s Českou republikou. Z hlediska právní formy je ale svým způsobem průkopnicí. Díky statusu evropské společnosti se mohla relativně jednoduše přesunout do Lichtenštejnska.

Daně

Právě daně mohou být dobrým důvodem k založení evropské společnosti a přesunu sídla do jiné země. Friedberger uvádí následující příklad:

Přesun sídla – daňová úspora
Pohledávky a.s. Pohledávky SE
Obchod s pohledávkami v rámci ČR a EU Vznikla fúzí Pohledávky a.s. a kyperské firmy Pohledávky Ltd.
Česká a.s. Sídlo na Kypru
Zisk podléhal v ČR 21% dani Zisk podléhá na Kypru 10% dani
Přesun sídla = úspora na dani 11 %

Zdroj: Prezentace Michala Friedbergera, spol. Akont, seminář Unie offshore poradců ČR, 2.4.2008.

Mezi výhody založení evropské společnosti patří také fakt, že taková společnost je lépe připravená na pokračující evropskou integraci než lokální firmy.

Klíčová slova: nadnárodnost, mobilita

Hlavní myšlenkou evropské společnosti je její nadnárodní charakter, potvrzuje Michal Friedberger. A jedinečnou výhodu mobilita. Jedině evropská společnost umožňuje přesunout se do jiného státu Evropské unie při zachování kontinuity činnosti firmy. Ale jak Friedberger upozorňuje, přesun zatím není jednoduchý a je časově náročný. Nutné je také počítat s finančními náklady. Ty ale může na druhou stranu pokrýt třeba úspora na daních, která vznikne při přesunu sídla do státu s výhodnějším zdaněním.

Pomůže podnikatelům zavedení jednotné evropské měny?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).