Hlavní navigace

Daně v roce 2009 klesnou jen nepatrně, nepolepšíme si

30. 10. 2008
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Snížení sazby daně z příjmů se nedočkáme, i v roce 2009 zůstává 15%. Vyšší slevy, které sliboval šéf resortu financí, sníží daň jen minimálně. Úsporu převýší inflace, takže efekt nižších daní se nekoná. (UVNITŘ UKÁZKOVÉ PŘÍKLADY)

Vláda předložila návrh zákona o dani z příjmů již v červenci. V září na schůzi poslanecké sněmovny proběhlo první čtení. Rozpočtový výbor návrh zákona projednal 22. 10. 2008 a zákon doporučil poslanecké sněmovně ke schválení.

Jaké změny lze tedy očekávat v roce 2009? Dojde ke slibovanému snížení daně z příjmů fyzický osob nebo si budeme na snížení daně ještě počkat? Zákon č. 586/1992 o daních z příjmů je těsně před novelizací.

Vyšší sazba daně a vyšší slevy na dani?

K zásadní změně pro výpočet daně z příjmů došlo s účinností od 1. 1. 2008, kdy byla nahrazena klouzavě progresivní stupnice daňové sazby v rozpětí od 12 do 32 % jednotnou sazbou daně.

Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů (261/2007 Sb.) stanovil pro rok 2008 jednotnou sazbu daně z příjmů fyzických osob ve výši 15 %, pro rok 2009 pak jen 12,5 %. K tomuto snížení sazby však v roce 2009 nedojde. I pro rok 2009 bude ponechána sazba 15 %.

Zvýšení slev na dani?

Daňové slevy
Sleva na dani/daňové zvýhodnění 2008 Očekávalo se Návrh pro rok 2009
2009
Poplatník 24 840 Kč 16 560 Kč 24 840 Kč
Manžel/ka v domácnosti 24 840 Kč 16 560 Kč 24 840 Kč
Částečný inv. důchod 2 520 Kč 2 520 Kč 2 520 Kč
Plný invalidní důchod 5 040 Kč 5 040 Kč 5 040 Kč
Držitel průkazu ZTP/P 16 140 Kč 16 140 Kč 16 140 Kč
Student 4 020 Kč 4 020 Kč 4 020 Kč
Dítě 10 680 Kč 10 200 Kč 10 680 Kč

V tabulce je znázorněn stav platný v roce 2008. Ve sloupci „očekávalo se“ jsou uvedeny slevy, které byly schváleny zákonem č. 261/2007 Sb. Poslední sloupec je současný návrh, který bude zřejmě nakonec pro rok 2009 schválen.

Ano, podle návrhu skutečně dochází ke zvýšení slev na dani z příjmů, ale poplatník to nepocítí. Návrh sice obsahuje zvýšení slevy na dani schválených zákonem č. 261/2007 pro poplatníka a manželku (manžela) z částky 16 560 Kč na 24 840 Kč, ale pro poplatníka to znamená jediné. Sleva v roce 2009 zůstane, v porovnání s rokem 2008, stejná.

Jediná zásadní změna, která se týká slev na dani, je změna podmínek pro uplatnění slevy na manželku (manžela) s nízkými příjmy. Na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti lze uplatnit slevu, pokud roční příjem manželky (manžela) nepřevýší částku 68 000 Kč. Částka 68 000 Kč nahrazuje současnou hranici, které je 38 040 Kč. Podle návrhu se do příjmů manželky (manžela) nezahrnou příjmy plynoucí v souvislosti s příspěvky na péči, pokud jsou od daně osvobozeny. Tato změna podpoří snahu přivýdělku například pro matky na rodičovské dovolené, přičemž tato snaha nebude potrestána krácením slev na dani manžela. Čtěte více: OSVČ a pojistné na sociální zabezpečení 2009

Anketa

Zajímáte se již o legislativní změny, platné od roku 2009?

Snížení daní závisí na výši povinného pojistného

S účinností od 1. 1. 2008 se rozšířil daňový základ. Od roku 2008 je součástí základu daně z příjmů i povinné pojistné. Povinné pojistné odpovídá pojistnému na sociálním zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistnému na všeobecném zdravotním pojištění.

V návrhu zákona se počítá s tím, že se povinné pojistné pro rok 2009 sníží o 1,5 %. Což má přinést snížení daňového zatížení u všech, i těch nejnižších, příjmových skupin poplatníků.

Zaměstnancům touto úpravou poklesne základ daně tzv. superhrubá mzda obsahující odvody na pojistné od zaměstnance i zaměstnavatele.

Zaměstnanci by v roce 2009 podle návrhu nebyly poplatníky pojistného na nemocenské pojištění, což přinese snížení základu daně o 1,1 %. A návrh počítá s tím, že nebudou platit ani příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, tj. snížení o 0,4 %.

Stejným způsobem se navrhuje snížit zátěž odvodů OSVČ, kdyby se sociální pojištění snížilo na 29,2 % z původních 29,6 %. Pojistné nemocenského pojištění by se snížilo z 2,5 % na 1,4 %, což platí jen pro ty OSVČ, které se k nemocenskému pojištění dobrovolně přihlásily.

Touto úpravou by došlo ke snížení jak odvodů povinného pojistného, tak i ke snížení základu daně a tím se zvýší čistý příjem. Čtěte více: Leden zamíchá s nemocenskou, prohne se hlavně zaměstnavatel

Máme se na co těšit?

Pro názornost v ukázce přináším porovnání výpočtu čisté mzdy zaměstnance s hrubým příjmem 22 000 Kč. Zaměstnanec uplatňuje pouze slevu na poplatníka.

Výpočet pro rok 2009 předpokládá schválení novely Zákona o dani z příjmů a snížení odvodů povinného pojistného o 1,5 %.
Příklad důsledků navrhované novely
2008 2009
Způsob výpočtu Způsob výpočtu
Hrubý příjem – mzda (HM) Stanoveno v zadání 22 000 Stanoveno v zadání 22 000
Pojistné hrazené zaměstnancem 12,5 % z HM 2 750 11 % z HM 2 420
Superhrubá mzda HM + povinné pojistné (35 %) 29 700 HM + povinné pojistné (33,5 %) 29 370
Daň z příjmů 15 % ze superhrubé mzdy 4 455 15 % ze superhrubé mzdy 4 410
Měsíční sleva na dani Ze zákona na poplatníka 2 070 Ze zákona na poplatníka 2 070
Daň po slevách Daň – sleva 2 385 Daň – sleva 2 340
Čistá mzda HM – pojistné – daň po slevách 16 865 HM – pojistné – daň po slevách 17 240

Rozdíl mezi čistou mzdou vypočítanou podle stávající legislativy a návrhu pro rok 2009 je při hrubé mzdě pouhých 375 Kč.

skoleni_29_6

Z příkladu je patrné, že o nemůžeme očekávat výraznější snížení daní pro rok 2009. Server Podnikatel.cz bude sledovat další vývoj při schvalování novely Zákona o dani z příjmů.

Co ještě obsahuje návrh novely Zákona o dani z příjmů?

Mimo jiné najdete v návrhu novely Zákona o dani z příjmů:

  • Ustanovení, které se týká postup pro určení výdajů za spotřebované pohonné hmoty. OSVČ by měla vycházet z vyhlášky MPSV, která uvádí ceny pohonných hmot pro účely pracovních cest zaměstnanců.
  • Novela se zabývá i přepočtem cizí měny na Kč. Návrh omezuje využívání jednotného kurzu a kurzu devizového trhu. Zmíněné kurzy nelze v jednom zdaňovacím období používat současně.
  • Neprodejné zásoby mohou zvýšit výdaje na vytvoření a udržení příjmů podnikatele i tehdy, pokud nemohou být uvedeny do oběhu v důsledku projití minimální trvanlivosti. Čtěte více: Do nákladů lze nově zahrnout i hodnotu zlikvidovaných zá­sob
  • Změnu v prokazování výdajů vynaložených na zvýšení kvalifikace zaměstnanců.
  • Změnu pro uvolnění pravidel pro daňovou uznatelnost úroků z úvěru a půjček mezi nespojenými osobami. Změna se netýká úroků z úvěrů a půjček mezi spojenými osobami.
  • Plánuje se zvýšit rozsah osvobození příjmů z prodeje cenných papírů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).