Hlavní navigace

Jak a kdy uplatnit daňové zvýhodnění na dítě? Poradíme vám

16. 3. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 329515
Na daních můžete ušetřit i díky vašim dětem. Na vyživované dítě totiž OSVČ mohou uplatnit daňové zvýhodnění, které v některých případech může znamenat i daňový bonus. Podívejte se na názorné příklady.

Čtenáři se v daňové poradně serveru Podnikatel.cz často také ptají na daňové zvýhodnění na dítě. Přinášíme proto přehled, kdy a jak lze zvýhodnění (popřípadě bonus) na dítě uplatnit. Součást článku tvoří i reálné problémy z našeho fóra včetně jejich řešení. Čtenářům v poradně odpovídá Jan Molín, daňový poradce společnosti MIVO, s.r.o.

Kdy a jak můžete o zvýhodnění na dítě požádat?

Vypočtenou daň si můžete snížit o zvýhodnění na vyživované dítě ve společné domácnosti. Jedná se o 1/12 z částky 11 604 Kč na každé dítě od měsíce, ve kterém se narodilo nebo byly splněny podmínky podle § 35c zákona o daních z příjmů. Vyživovaným dítětem je podle zákona nezletilé dítě, které žije s poplatníkem ve společné domácnosti, včetně měsíce, kdy dovrší 18 let. Dále zletilé dítě, které nepobírá invalidní důchod třetího stupně a soustavně se připravuje na budoucí povolání.

Pokud dosahuje daňové zvýhodnění větší částky než samotná daňová povinnost, je vzniklý rozdíl daňovým bonusem, který vám od státu připadá. Poplatník však může daňový bonus uplatnit, pokud jeho výše činí alespoň 100 Kč. Maximálně výše bonusu činí 52 200 Kč ročně. Zároveň platí, že daňové zvýhodnění na dítě (popřípadě bonus) může uplatnit pouze jeden z poplatníků ve společné domácnosti. Abyste mohli zvýhodnění uplatnit, je potřeba mít roční příjem minimálně ve výši šestinásobku minimální mzdy, tedy alespoň 48 000 korun.

Způsob uplatnění: Potvrzení, že druhý manžel zvýhodnění neuplatňuje (od zaměstnavatele, případně čestné prohlášení, pokud druhý z manželů podává daňové přiznání). U zletilých dětí potvrzení školy o studiu.

Příklady z daňové poradny

Dá se zvýhodnění na daní uplatnit za část roku?

Chtěla bych vás poprosit o radu, právě vyplňuji daňové přiznání. Jedná se o pána (dědečka) dětí. Situace byla následovná: Dcera se rozvedla a vrátila se bydlet k rodičům i s dětmi. Společná domácnost byla od 7. srpna 2010. Chtěla bych se zeptat, zda můžu na děti odečíst daňové zvýhodnění. Můžu uplatnit 5 měsíců, když bydleli ve společné domácnosti?

Zákon o daních z příjmů vychází z konstrukce, že daňové zvýhodnění by mělo být uplatněno prioritně u rodičů. Jinými slovy, zvýhodnění můžete v souladu s ustanovením § 35c odst. 6 zákona o daních z příjmů uplatnit u dědečka tehdy, pokud rodiče dětí neměli příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit. Pokud bude daňové zvýhodnění uplatněno u dědečka, můžete jej v souladu s ustanovením § 35c odst. 10 uplatnit v roce 2010 za 4 měsíce.

Jaké formuláře jsou potřeba k uplatnění slevy na dítě?

Jaké papíry nebo formuláře potřebuji k uplatnění slevy na dani pro nezletilé dítě. Bývalý manžel uplatňoval slevu pouze v lednu 2010, poté již ne. Dostala jsem od něj podepsané čestné prohlášení, kde toto stvrzuje podpisem. Žiji s 6letým synem ve společné domácnosti, slevu na dani jsem nikdy neuplatňovala, takže vlastně vůbec nevím co a jak.

V tomto případě je rozhodující, jaké jste měla v roce 2010 příjmy, tj. zda vám vznikla povinnost podat daňové přiznání či zda uplatníte daňové zvýhodnění na syna v rámci ročního zúčtování u zaměstnavatele. Vzhledem k tomu, že lhůta pro požádání o provedení ročního zúčtování již uplynula, budete zřejmě uplatňovat zvýhodnění v daňovém přiznání. V daňovém přiznání prosím uveďte daňové zvýhodnění do tabulky č. 2 na straně 3 daňového přiznání s tím, že do sloupce 3 uvedete 11 měsíců.

Je nárok na daňový bonus při ztrátě?

Od června 2010 jsem OSVČ. Po odečtení příjmů a výdajů mi vyšla ztráta. Mám 2 děti, jedno ZTP. Náleží mi daňový bonus, když daň je nula?

Daňový bonus můžete uplatnit i za této situace, avšak váš příjem za rok 2010 musí činit alespoň 48 000 Kč.

Zvýhodnění na dítě a práce pro dva zaměstnavatele

Jelikož pracuji pro dva zaměstnavatele, podávám si daňové přiznání. V roce 2010 jsem část roku pracovala, později byla na rizikovém těhotenství a v červenci jsem nastoupila na mateřskou dovolenou. Pracovní poměry u obou zaměstnavatelů trvají dále. V září se mi narodila dcera, doma mám již pětiletého syna. Jakým způsobem, pokud vůbec, mohu uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované děti? A kde ve svém daňovém přiznání uvádím peněžitou pomoc v mateřství?

Daňové zvýhodnění na děti můžete uplatnit vyplněním tabulky č. 2 a řádků č. 72 – 77 na straně 3 daňového přiznání. Peněžitou pomoc v mateřství v daňovém přiznání prosím neuvádějte, neboť je od daně osvobozena v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. h) zákona o daních z příjmů.

Nemanželské dítě a sleva na dani

Syn je OSVČ. Od dubna 2010 má s přítelkyní dceru (je uveden jako otec). Všichni žijí ve společné domácnosti, ale přítelkyně má trvalý pobyt jinde. Může syn uplatnit na dítě slevu na dani za rok 2010?

Váš syn v tomto případě může daňové zvýhodnění uplatnit. Podmínkou však je, aby zvýhodnění neuplatnila současně jeho přítelkyně.

Co když si dítě přivydělávalo na brigádě?

Syn studuje vysokou školu (20 let) a v době prázdnin byl 1,5 měsíce na brigádě (měl sepsanou dohodu o provedení práce). Je možno na tohoto syna uplatnit v daňovém přiznání daňové zvýhodnění na celých 12 měsíců (11 604 Kč), nebo pouze za 10 měsíců (9670 Kč)?

V tomto případě je možné uplatnit roční částku daňového zvýhodnění (11 604 Kč).

Jak za zvýhodnění u manželky-spolupracující osoby?

Má manželka, na kterou rozděluji své příjmy a výdaje jako na spolupracující osobu, nárok na výplatu daňového bonusu?

nástroje v mkt - tip

V případě, že manželka dodrží ustanovení § 35c odst. 4 zákona o daních z příjmů (tj. příjmy budou činit alespoň šestinásobek minimální mzdy), nárok na daňový bonus vzniká.

Pozn.: Texty byly redakčně upraveny.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).