Hlavní navigace

Dejte svému podnikání nový rozměr prostřednictvím franšízingu

25. 10. 2017
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Máte jednu nebo dvě pobočky, uvažujete o dalším rozšíření, ale chybí vám potřebný kapitál nebo dostatek sil? Pak to zkuste pomocí franšízingu.

Franšízing je investicí do budoucnosti a rozvoje společnosti. Je považován za vhodnou formu pro expanzi, pokrytí trhu a zajištění nárůstu zisků. 

Před rozhodnutím o poskytnutí franšízové licence je ale nutné udělat analýzu, která porovná výhody a nevýhody zvoleného postupu. Základní otázkou je, kdo a kdy by měl o franšízingu vůbec začít uvažovat? A je to vůbec cesta pro malé firmy? V praxi někdy stačí jedna vlastní fungující provozovna a další už podnikatelé otevírají za pomocí franšízantů. Jen s několika vlastními provozovnami začínala svého času i taková síť, jakou dnes představuje značka Oxalis. A i původní pobočky dnes vedení firmy odprodává franšízantům, protože je to daleko efektivnější a ne také nároční na řízení.

Franšízor, který provozuje několik vlastních podniků, je ale většinou daleko lépe připraven na řízení a budování franšízové sítě než ten s jednou pobočkou, protože má zkušenosti s řízením těch vlastních a vyřešil už i překážky, které zákonitě přijdou s vícero provozovnami. Je také dobré si říct, že franšíza není řešení pro firmu, která nefunguje. Naopak, franšíza je vlastně efektivní klon fungující firmy a budoucí franšízor by měl být připraven své know-how a své podnikání předat dalším podnikatelům. Hned na začátku by si měl odpovědět na to, zda je jeho know-how přenositelné, zda může nabídnout takový produkt nebo službu, která má na trhu potenciál a která bude pro franšízanty atraktivní natolik, aby pod jeho značkou chtěli podnikat, říká Lenka Nováková, poradce PROFIT system franchise services.

Psali jsme: Nový hit mezi podnikateli. Na venkově otevírají pobočku pošty a mají jisté tržby

Franšízing je poměrně flexibilní formát, který je možné aplikovat na téměř každý druh podnikání, pokud splňuje následující podmínky:

  • Podnikatelský záměr musí být důvěryhodný, mít zkušené vedení.
  • Vedení konceptu má předchozí zkušenosti z podnikání.
  • Koncept je veřejností přijat a má pozitivní ohlasy v tisku a na internetu.
  • Koncept musí být jedinečný. Je jiný než konkurence.
  • Lze jej prezentovat jako podnikatelskou příležitost.
  • Má jednoznačnou konkurenční výhodu.
  • Musí být reprodukovatelný, má zavedený systém.
  • Jednotlivé procesy jsou zdokumentovány nebo jsou zdokumentovatelné.
  • Provozování se lze naučit za tři měsíce nebo ještě rychleji.
  • Koncept poskytuje dostatečný výnos z investice.

Jestli vaše podnikání nebo váš koncept tato kritéria splňují, pak jste dobrým kandidátem pro franšízing a máte skvělou možnost rychle a efektivně expandovat. Pro společnosti, které mají příliš málo času nebo například nedostatek lidských zdrojů, je franšízing často vůbec nejrychlejší způsob růstu. A to zejména proto, že většinu činností dělá franšízant. Franšízor poskytuje především poradenství. Vytvoření dobrého a úplného konceptu ale není snadnou ani levnou záležitostí. Pro franšízora je nejdůležitější nejdříve se důkladně obeznámit s teorií franšízingu, pochopit jeho možnosti, výhody a nevýhody.

Dále čtěte: Franšízing není pro kreativní lidi, nápady po vás nikdo nechce

S přechodem na franšízing nespěchejte

Velkým přínosem je spolupráce se zkušeným franšízovým poradcem, který má za sebou realizaci několika franšízových sítí a je obeznámen s riziky, která mohou v průběhu realizace nastat. Zejména je schopen navrhnout optimální postup a umí kvalifikovaně odhadnout potřebný čas pro realizaci, včetně potřeb lidských a finančních zdrojů, říká Jiří Krajča z České asociace franchisingu. To, že umíte dělat dobře svůj byznys, totiž ještě neznamená, že si poradíte s franšízovou expanzí. Poradci vás uchrání od mnoha problémů, například vykradení a kopírování know-how, a hlavně celý proces zrychlí a postaví business model tak, aby fungoval. Marná sláva, jsme v České republice a Češi jsou mistři v tom, jak získat know-how a neplatit za to, dodává Lenka Nováková.

Mnozí podnikatelé vnímají franšízing jako snadnou příležitost expanze a vidí jen rychlý růst firmy a zisk. Nic se ale nesmí uspěchat. Především ne výběr franšízanta nebo franšízantů. Bylo by velkou chybou přijmout za franšízanta každého, kdo je ochoten koupit si licenci. Toto pravidlo by mělo platit při uzavírání smlouvy nejen s prvním, ale i druhým, desátým nebo stým partnerem. Při jejich výběru nesmí být prostor pro ústupky nebo kompromisy. Je mnoho franšízorů, kteří se poté, co se jim podaří získat dobré postavení, chtějí zbavit některých svých prvních franšízantů, které kdysi přijali proto, že byli k dispozici a ne proto, že odpovídali jejich požadavkům. Proto nic neuspěchejte a řiďte se zdravým rozumem a intuicí. Rozhodli byste se snad založit provozovnu na naprosto nevhodném místě jen proto, že je to místo k dispozici? Věřím, že ne. Určitě je rozumnější si trpělivě počkat na vhodné místo. A stejně tak je nezbytné se obrnit trpělivostí, i pokud jde o počáteční franšízanty. Počkejte si na ty správné, z dlouhodobého hlediska se to vyplatí, radí Jiří Krajča z České asociace franchisingu.

Ideální partner se určitě najde, protože franšízový koncept je pro lidi velice lákavý. Mimo jiné i díky tomu, že je jakožto start podnikání cenově dostupnější. Oslovit potenciální franšízanty na samotném začátku je někdy možné v řadách svých zaměstnanců, konkurence a samozřejmě udělat nabídku veřejnosti. V Česku se konají specializované franšízingové veletrhy a promo dny, dostupné franšízy jsou prezentovány na webových stránkách i odborných tištěných médiích. Veletrh franšízingu se bude konat 15. listopadu 2017 v Praze, kde budete mít možnost dozvědět se od franšízorů a odborných poradců, co bylo důvodem úspěchu právě jejich konceptu, jak hledají franšízanty a mnohé další. 

Mohlo by vás zaujmout: Franšízantka Helena Ederová z Partners: S manželem tvoříme skvělý tým

Franšízingem finanční potíže nevyřešíte

Prvotní bariérou pro podnikatele, který chce expandovat, bývá kapitál. Franšízing umožňuje firmám expandovat bez rizika zadlužení a kapitálových nákladů. Protože prvotní investice spočívá na franšízantovi, umožňuje franšízing rozvoj s minimální potřebou kapitálu franšízora. Je to právě franšízant, kdo podepisuje závazky plynoucí z různých servisních kontraktů, a proto franšízing umožňuje franšízorovi rychlejší a bezpečnější rozvoj a podstatně snižuje rizika. Franšízing ale rozhodně není řešením pro společnost, která chce tímto způsobem řešit nedostatek finančních prostředků. Není možné doufat, že prodejem licence získáte potřebný kapitál.

Finanční podmínky (vstupní franšízingový poplatek plus procenta z obratu nebo přirážka na dodávky, případně jiné zdroje příjmu franšízora) musí být upraveny tak, aby i franšízantovi připadla odpovídající a lákavá odměna za to, že investuje svůj kapitál a námahu. Není cílem vydělat na licenčním poplatku, pokud myslíme vstupní poplatek. Cílem je profitovat na dlouhodobě běžícím byznysu. Když si koupíte opravdu známou značku, tak se v licenčním poplatku hodnota značky skutečně výrazně odrazí. Většinou ale tato suma pokrývá náklady franšízora spojené se vstupem franšízanta do sítě. Spadá do ní časová investice, předání know-how, zaškolení franšízanta, počáteční podpora, návrh provozovny, zajištění dodavatelů a mnohé další, upozorňuje Lenka Nováková, poradce PROFIT system franchise services.

Franšízový poplatek je podle Jiřího Krajči z České asociace franchisingu zpravidla koncipován jako počáteční vstupní poplatek za poskytnutí franšízové licence a za podporu při zahájení podnikání a dále pak jako průběžný, pravidelně se opakující poplatek, který je placen za poskytované know-how a marketingovou a obchodní podporu ze strany franšízora. Výši a splatnost franšízového poplatku si podnikatelé dohodnou ve smlouvě, přičemž stanovení výše poplatku naráží na zákonný korektiv dobrých mravů. Výše a splatnost nesmí být hrubě nespravedlivá. Výše vstupního poplatku se odvíjí zpravidla od typu a úspěšnosti franšízového konceptu, opakující se poplatek je zpravidla stanoven procentuálně z obratu franšízanta. Franšízor by neměl opomenout vyjednat si zajištění placení franšízového poplatku například formou ručení, vystavením směnky či sjednáním zástavního práva, dodává Jiří Krajča.

Je dobré si uvědomit, že franšízor má zájem na fungování byznysu, ne na vydělávání přes poplatky. Kdysi byl každý malý a velkým se stane, jenom pokud hraje fair play. Franšízing jako model je v tomto nekompromisní. Vydělat musí všichni, franšízor i franšízant. Buď je spolupráce nastavená jako win-win nebo z ní rychle sejde a z byznysu není nic.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).