Hlavní navigace

Postačí pro finančák elektronický výpis nebo je nutný papírový?

11. 10. 2010
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Podnikatelé se obávají akceptace elektronických výpisů při kontrole finančního či jiného úřadu. Je nutné vytištěné eVýpisy orazítkovat? A co banky, které výpisy nezasílají?

Používání elektronických bankovních výpisů je běžné. Elektronický výpis je vlastně prostý datový soubor v textovém formátu. Přestože se jedná o moderní a rychlou formu zjišťování přehledu o pohybech na účtu, ne všichni podnikatelé jsou tomuto přístupu k účtu nakloněni. Obávají se, jak jinak, uznání doložených účetních transakcí pouhým vytištěným eVýpisem. Uznávají vůbec úřady elektronický výpis? A nemusí je po vytištění orazítkovat banka? Zjišťují čtenáři a zjišťoval i server Podnikatel.cz. Čtěte více: Bankovní účty a úvěry pro živnostníky. Poradíme, jak na to

Finančák e-Výpisy akceptuje, v případě nejasností poběžíte do banky

Finanční úřady elektronické výpisy z účtu samozřejmě akceptují. Uvedla Jana Kaslová, tisková mluvčí Finančního ředitelství v Praze. Dodala, že v případě pochybností o provedených nebo přijatých platbách je povinností daňového subjektu v rámci dokazování tyto skutečnosti prokázat, např. doložením výpisu z účtu vystaveného bankou v listinné podobě, popřípadě doložením výpisu z účtu vystaveného bankou v elektronické podobě a opatřeného zaručeným elektronickým podpisem nebo zaručenou elektronickou značkou příslušné banky. Čtěte více: Jak vypadá daňová kontrola v praxi? Živnostníci by si ji neměli vést domů

Jak se zdá, nemají se podnikatelé čeho obávat. Ovšem čtenář serveru Podnikatel.cz Pavel Říha upozorňuje: Se situací, kdy kontrola finančního úřadu orazítkované a podepsané výpisy vyžadovala, jsem se skutečně setkal. Originální výpis je většinou uspokojí, ale co s bankou, která výpisy nezasílá, např. Fio banka? Tam je možné argumentovat tím, nechť si finanční úřad údaje z banky zjistí sám. Mají na to právo. Jak dle zákona o správě daní a poplatků, tak dle zákona o bankách. Čtěte více: Speciální účet pro podnikání nutný není. Má ale své výhody

Nám naopak zmíněná Fio banka odpověděla, že originální výpisy běžně vystavuje. Předává je buďto osobně na pobočce, nebo zasílá za poplatek ve výši poštovného. Pokud si klient papírové výpisy dostávat nepřeje, banka mu je nevystavuje. Elektronický výpis si může klient kdykoliv vygenerovat v internetbankingu – za libovolné období a zdarma, informuje Vendula Zaloudikova z oddělení komunikace.

Pokud banka výpisy nezasílá, musí si je poplatník obstarat sám

Také zástupce ředitelky Finančního ředitelství v Ústí nad Labem Jiří Kotous uvádí, že finanční úřady při kontrolách postupují v důkazním řízení standardním způsobem: Pokud by měly pochybnost o věrohodnosti údajů uvedených na těchto výpisech, ověří pohyby na účtech v součinnosti s konkrétní bankou v souladu s § 34 zákona o správě daní a poplatků. Dodává, že jestliže nějaká banka sama o sobě výpisy z účtu nezasílá a poplatník nemůže doložit pohyb na účtech ani jiným způsobem, je na poplatníkovi jak se s konkrétní bankou domluví. V rámci vedeného důkazního řízení musí pohyb na bankovních účtech prokázat dle § 31 odst. 9.

V § 31 odst. 9 se píše: Daňový subjekt prokazuje všechny skutečnosti, které je povinen uvádět v přiznání, hlášení a vyúčtování nebo k jejichž průkazu byl správcem daně v průběhu daňového řízení vyzván.

Zdravotní pojišťovny nemají s eVýpisem problém

Rovněž oslovené zdravotní pojišťovny se k uznání bankovních výpisů z účtu v elektronické podobě staví kladně. Banky vesměs tvrdí, že elektronický výpis je plnohodnotná alternativa k papírovému výpisu. Podobně postupují i zdravotní pojišťovny v případě kontroly plateb. Pokud by byly i při doložení elektronického výpisu pochybnosti, mají zdravotní pojišťovny možnost zjistit fakticky stav přímo u banky. S problémy při uznávání elektronických výpisů se nesetkáváme, míní Jiří Rod, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Cloud 22 temata

Od 1. ledna roku 2010 je za datum zaplacení pojistného považován den, kdy poukázané peníze jsou připsány na účet zdravotní pojišťovny. Situace, kdy peníze plátce poukázal (byly mu odepsány z účtu), není již rozhodující a zdravotní pojišťovna se dokladováním výpisů z bankovních účtů nemusí zabývat. Pokud však plátce tvrdí, že peníze poslal a zdravotní pojišťovna je dosud u plátce neeviduje, je vhodné pro dohledání finančního toku doložit jakýkoliv výpis (tedy i elektronický), aby mohla být nastalá chyba identifikována a odstraněna, sděluje Hana Richterová, vedoucí oddělení výběru pojistného Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra. Nejčastěji se podle Richterové zjistí, že plátce při vyplňování příkazu k úhradě použil chybný variabilní symbol. Čtěte více: Víte, komu skutečně platíte? Platba zaslaná na cizí účet se nemusí vyplatit

Sociálka vychází jen z vlastních údajů, eVýpis nepotřebuje

Za den platby pojistného považuje správa sociálního zabezpečení den, kdy dojde k připsání pojistného na příslušný účet pracoviště ČSSZ. Při sledování včasnosti úhrady pojistného se vychází pouze z údajů z účtu ČSSZ nikoliv z údajů na výpise plátce pojistného. Z pohledu finančních úřadů se pravděpodobně jedná o zpochybňování situací, kdy úhrada faktury ovlivňuje daňovou povinnost, do takových situací se však OSSZ nedostává a je ve zcela jiné pozici než finanční úřady, odpověděla Jana Buraňová z odboru komunikace ČSSZ. Čtěte více: Kontrola z finančáku může připomínat hru na hodného a zlého úředníka

Z vyjádření finančních ředitelství vyplynulo, že elektronické bankovní výpisy jsou k prokázání uskutečněných transakcí dostačující. Papírový originální výpis bude požadován jen v případě pochybností. Zdravotní pojišťovna si problematickou platbu případně ověří i sama. A sociálka? Tak ta výpisy vůbec neřeší. Vystačí si s vlastní evidencí.

Anketa

Požadoval po vás správce daně orazítkovaný bankovní výpis?

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).