Hlavní navigace

Energetické společnosti údajně porušují zákon

Jednostranné převedení přeplatku za energii do následujícího zúčtovacího období je nezákonné. Upozorňuje na to Občanské sdružení spotřebitelů TEST. Jedná se přitom o běžnou praxi některých energetických společností. Ty by však měly mít výslovný souhlas od zákazníka.

Pokud k souhlasu nedošlo, může zákazník požadovat okamžité vrácení přeplatku spolu s úroky z prodlení a náhradu případně vzniklé škody, říká Martina Vernerová, vedoucí právní poradny časopisu dTest.

Zadržování přeplatků má z právního hlediska podle ní povahu bezdůvodného obohacení. Pro energetické společnosti je, na rozdíl od spotřebitele, velmi výhodné. Získají tak od zákazníků bezúročný úvěr a mají i určitou jistotu, že si zákazník spíše rozmyslí případnou změnu dodavatele energie, doplňuje Vernerová.

Převádění přeplatku je nejen neopodstatněné, ale může mít i nepříjemné praktické dopady. Mnozí zákazníci totiž hradí zálohy formou trvalé příkazu, jehož zrušení a zřízení je něco stojí. Pokud by však tak včas neučinili, přeplatek by si teoreticky mohli „táhnout“ dál skoro věčně, nebo by jej dokonce navyšovali, shrnuje závěrem Vernerová.