Hlavní navigace

Finanční správa rozšířila kritéria pro aplikaci nespolehlivého plátce DPH

2. 1. 2018
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Institut nespolehlivého plátce se rozšiřuje. Nově se jím bude moct stát i ten, komu bude stanovena daň výrazně jinak, než sám uvedl v přiznání.

Konkrétně se nově nespolehlivým může stát i plátce DPH, který závažným způsobem poruší své zákonem stanovené povinnosti, což ve svém důsledku povede ke stanovení daně na výstupu správcem daně výrazně jinak, než plátce deklaroval sám v podaném daňovém přiznání nebo dodatečném daňovém přiznání k DPH.

Čtěte také: Počet nespolehlivých osob výrazně narůstá, už jich je přes tisíc 

Nový způsob, jak se lze stát nespolehlivým plátcem

Metodický pokyn, který definuje důvody, kvůli kterým se podnikatel může stát nespolehlivým plátcem, se od 1. ledna rozšířil. Nově se nespolehlivým plátcem stane i ten, komu správce daně zvýší původní subjektem tvrzenou daň na výstupu minimálně o 500 000 Kč a dále související vyměřená nebo doměřená daň nebude plátcem zcela uhrazena v náhradní lhůtě splatnosti. Při rozhodování o nespolehlivosti plátce podle nového kritéria se bude přihlížet výhradně k porušením povinností nastalým v řízení nebo v souvislosti s řízeními, která byla zahájena po 1. 1. 2013 a která se takto projeví v rozhodnutích vydaných správcem daně po 1. 1. 2018, doplnila Petra Petlachová, mluvčí Generálního finančního ředitelství.

Jak doplnila Petlachová, obdobně jako je tomu i u stávajících kritérií pro aplikaci nespolehlivého plátce, bude pro naplnění nového kritéria nezbytný předpoklad existence účelovosti nekalostního jednání nebo snahy o vylákání neopodstatněné daňového výhody.

Jak se lze stát nespolehlivým plátcem

Status nespolehlivého plátce DPH lze i nadále obdržet několika dalšími způsoby. Pokyn Generálního finančního ředitelství říká, že nespolehlivým plátcem se stane firma, která ohrozila veřejný zájem tím, že jí úřady neuznaly uplatňovaný nárok na odpočet daně a vyměřily ji daň jinak, než deklarovala v podaném daňovém přiznání k DPH. K ohrožení veřejného zájmu však dochází “jen” tehdy, pokud bude snížen plátcem uplatněný odpočet daně minimálně o 500 tisíc Kč. Stejná částka platí i pro dluhy na DPH, které má podnikatel alespoň tři měsíce.

Za nespolehlivou se považuje i společnost, která nemá v pořádku daňové doklady a úřad jí vyměří daň podle pomůcek alespoň 500 tisíc korun, nebo firma podezřelá z účasti na podvodu. Za nespolehlivého plátce DPH je označen také podnikatel, který neuhradil zajišťovací příkaz. V neposlední řadě se podnikatel stane nespolehlivým plátcem, pokud opakovaně nepodá povinná podání k DPH ani na základě výzvy správce daně, a to dvakrát v období dvanácti měsíců bez řádného odůvodnění. Od 1. ledna 2015 se lze navíc dostat na blacklist nespolehlivých plátců tím, že při registraci k DPH uvede podnikatel nepravdivý údaj ohledně skutečného (reálného) sídla.

Obchodujete s nespolehlivými plátci? Ručíte za ně

Status nespolehlivého plátce zakládá společné a nerozdílné ručení za odvod daně odběratelem a dodavatelem. Pokud se některý podnikatel rozhodne obchodovat se společností, která má v okamžiku uskutečnění plnění status nespolehlivého plátce, bude za ni automaticky ručit za nezaplacenou daň ze zdanitelného plnění, které od ní přijme.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).