Hlavní navigace

U franchisingu nesmí zákazník poznat rozdíl

11. 9. 2008
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 329515
Franchising je systém podnikání, který kombinuje sílu know-how zavedené firmy na trhu a snahu a iniciativu drobného podnikatele. Franchising lze doporučit pro rozvoj malého a středního podnikání. Je určen pouze podnikatelům, kteří nechtějí dlouhodobě budovat svou pověst.

Vstup podniku na zahraniční trhy lze uskutečnit i kapitálově nenáročnou formou. Bez větších investic je možné značku uvést na zahraničním trhu a vybudovat si rozsáhlou mezinárodní obchodní síť.

Při franchisingu firma (poskytovatel franšízy – franšizér) poskytuje licenci, která opravňuje (nabyvatele franšízy) k provozování činnosti pod obchodním jménem poskytovatele licence. Provozovatel uhradí základní jednorázový poplatek za licenci a následně platí pravidelný podíl z obratu zhruba ve výši 3 %. Provozovatel franšízy pak může podnikat pod obchodním jménem či obchodní značkou poskytovatele franšízy. Od poskytovatele franšízy může podnikatel očekávat pomocnou ruku při založení podniku, zaškolení personálu a informace o trhu či propagaci. Čtěte více: Nezačínejte od nuly, zkuste franchising.

Smluvní partnery vyhledává poskytovatel franšízy především v řadách drobnějších podnikatelů. Velké firmy si vytipují podnikatele, kteří mají svou vlastní provozovnu a měli by zájem o úvěr na vybavení obchodu nebo restaurace. Takové podnikatele pak osloví s nabídkou franchisingové smlouvy.

Podnikatel od franšízy očekává menší investice i provozní náklady, nižší rizika v podnikání a větší návratnost a efektivnost podnikání. Ztrácí ale možnost budovat svou vlastní obchodní značku, své obchodní jméno.

Franchising není cizí a neznámá forma provozování obchodu. Všichni se s touto formou podnikání setkáváme. Typickým příkladem je firma McDonald´s. Provozovny jsou na celém světě ve stejné podobě. Dodržuje se jednotná firemní kultura. Je předepsán způsob obsluhy zákazníka, dodržuje se stejný základní sortiment, vyžaduje se přesné složení jídla a stejná chuť. Zákazník nesmí poznat žádný rozdíl.

Především na menších městech jste se mohli setkat s franchisingem u večerek či koloniálů, ze kterých se přes noc vyklubal „Spar“ či s drogerií, která nyní nese označení Teta. I firma Quelle našla právě takto své zástupce ve všech regionech ČR.

Co vkládají do podnikání účastníci franchisingové smlouvy

Obě strany franchisingové smlouvy mají ve společném podnikání co nabídnout. Při franchisingu dochází k rozvoji původní podnikatelské koncepce. Nabyvatel franšízy poskytuje materiální zdroje – především provozovnu, finance a také pracovní sílu.

Podnik je řízen poskytovatelem, ale samozřejmě podnikatel, který provozuje franšízu, vkládá do provozu vlastní obchodní zkušenosti. To oceňují právě zahraniční firmy, které chtějí vstoupit formou franchisingu na zahraniční trhy. Znalost domácího prostředí a mentality obyvatel cizí země je pro zahraniční firmu k nezaplacení.

Anketa

V případě, že byste dostal/a nabídku franchisingové smlouvy, přijal/a byste ji?

Poskytovatel umožňuje nabyvateli franchisingu využívat práva k průmyslovému nebo duševnímu vlastnictví, zejména pak jsou to:

  • práva k ochranným známkám,
  • obchodní jméno,
  • právo k označení provozoven,
  • autorská práva,
  • patenty,
  • vlastní know-how.

Poskytovatel franšízy určuje celkovou koncepci podnikání, zajišťuje pomoc také v právní a účetní oblasti. Mnohdy je ochoten poskytnout svému smluvnímu partnerovi také úvěr. Obchodní spojení – franšíza často řeší i další hlavní činnosti podniku, především zásobování. Čtěte více: Obchodujete se zahraničím? Založte si účet v cizí měně.

Poskytovatel franšízy velmi často dodává do distribuční sítě své výrobky, nebo doporučuje smluvní dodavatele, u kterých lze výrobky nakoupit. Čtěte více: Jsem zaměstnanec a podnikám. Jak na daně a pojištění?

Každopádně se jedná o centralizované nákupy, které vedou k nižším nákupním cenám a výhodnějším dodacím podmínkám. Velkou výhodou pro podnikatele, který se rozhodne pro franšízu, je, že může případně i neprodané dodané zboží vrátit zpět.

Nabyvatel franšízy se však vzdává své vlastní „identity“ v podnikání. Musí se přizpůsobit ve všech ohledech obchodu, musí dodržovat také shodnou firemní kulturu poskytovatele.

Nabyvatel franšízy musí především:

  • dodržet jednotný vzhled provozovny podle pokynů provozovatele,
  • dodržovat určenou cenovou politiku – ceny nemůže přizpůsobovat podle vývoje na trhu a většinou ani regionálním umístění provozovny,
  • dodržovat určený způsob prodeje,
  • umožnit kdykoli kontrolu poskytovateli franšízy.

Navíc je nabyvatel omezen tím, že má předem definovaný tržní segment, což může dále omezit jeho podnikatelské aktivity. V případě, že poskytovatel franšízy ukončí z jakýchkoli důvodů svou činnost, podnikatel v podstatě začíná znovu, tvoří svou obchodní strategii, hledá nové obchodní partnery.

Franchising je vhodný pro distribuci

O franchisingu mluvíme především v oblasti distribuce hotových výrobků ke spotřebiteli. Je tedy hojně využíván v obchodě, právo vyrábět je s franšízou spojeno jen málokdy. Pokud se jedná o výrobu, jde většinou o výrobu technologicky méně náročných produktů. Například je to zhotovení pokrmů a nápojů.

Poskytovatel franšízy si vytváří pomocí franchisingové smlouvy systém distribuce zboží či služeb ve vlastní prodejní síti. Z hlediska marketingu poskytovatel franšízy uplatňuje určitou cenovou politiku, určuje podmínky prodeje a zajišťuje marketingovou komunikaci. Z tohoto pohledu je to pro nabyvatele franšízy vcelku pohodlné. Nemusí se zabývat průzkumem trhu, pracuje na základě informací poskytovatele a snižují se jeho podnikatelská rizika.

Ne vše je franšíza

Další způsoby, jak může podnik vstoupit na zahraniční trhy s nízkou potřebou kapitálu, je smlouva o řízení, zušlechťovací operace, výrobní kooperace nebo licenční obchody.

Smlouva o řízení

Předmětem smlouvy je poskytování řídících činností a vedoucích pracovníků. Velmi často se jedná o řízení výrobního závodu a nejčastěji se s nimi setkáváme v hotelovém provozu. U smlouvy o řízení jsou podobné rysy jako u franchisingu. Smlouva o řízení není u drobnějších podnikatelů příliš častá.

Zušlechťovací operace

Hlavním důvodem realizace zušlechťovacího obchodního styku jsou nižší mzdové náklady v zahraničí. Je to jakási zahraniční smlouva o dílo. Materiál nebo rozpracovaný výrobek se zasílá do zahraničí, kde je dále zpracován a pak se opět vrací majiteli.

Tip na titulku - EBF- tematicke bloky

Výrobní kooperace

Výrobní kooperace spočívá v rozdělení výrobního procesu mezi výrobce z různých zemí. Kooperace může probíhat i v oblasti výzkumu a vývoje.

Licenční obchody

U licenčních obchodů jde o prodej práv k užívání průmyslového vlastnictví. Používá se především v případech, kdy podnik nemá možnost zavést výrobu, při které by mohl využívat své vynálezy, nebo jde o prodej práv s reciproční výhodou, tzn. že je možno získat licenci na jinou, jinak nedostupnou, technologii.

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).