Hlavní navigace

ISO: Známka kvality nebo vyhozené peníze?

4. 3. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 244974
ISO 9001:2001 je základním standardem řízení firemních procesů. Ačkoliv je certifikace pro firmy zcela dobrovolná, může být konkurenční výhodou. Podnikatelé, kteří do certifikace investovali, hovoří nejen o větším sebevědomí společnosti, ale také o efektivním fungování a přehledné dokumentaci.

Pod označením ISO se skrývají mezinárodně respektované normy. Nejznámější a všeobecně asi nejfrekventova­nější jsou:

ISO 9001:2001 = systém managementu jakosti, univerzální standard, rámec řízení firemních procesů

ISO 14001:2005 = systém environmentálního managementu

Management jakosti

Implementace systému managementu jakosti není cílem sama o sobě, ale cestou k tomu, jak firmu řídit lépe a efektivněji. Norma stojí podle certifikační firmy Bureau Veritas Certification CZ na několika základních principech:

  • Zaměření na zákazníka
  • Vůdcovství (pro zajištění jednoty záměrů a vedení)
  • Zapojení zaměstnanců
  • Procesní přístup
  • Systémový přístup k řízení
  • Trvalé zlepšování
  • Rozhodování na základě
  • Vzájemně výhodné obchodní vztahy

Základem je přesný popis procesů v organizaci, způsoby jejich řešení, kompetencí apod.

Hlavní plusy a mínusy certifikace

Plus: konkurenční výhoda, řád v dokumentaci, efektivní řízení

Mínus: finanční náročnost, zaměstnanci nemusí vzít certifikaci za svou

Firma se musí danými pravidly řídit

Proces certifikace zajišťují certifikační společnosti akreditované u Českého institutu pro akreditaci. Petr Požár z certifikační společnosti T Cert je toho názoru, že certifikace je vhodná i pro malé firmy. Systém musí být zaveden pragmaticky a reflektovat velikost společnosti - od velmi jednoduchých pravidel až po složitější tam, kde je to relevantní, upřesňuje. Tvrdí však, že se stále setkává s přebujelou dokumentací, která firmě neprospěje, ale naopak dělá špatné jméno celému systému. Certifikace má podle něj smysl jako ověření funkčnosti systému třetí nezávislou stranou. Certifikaci je třeba trhu prodat jako doporučení kvality, jistoty a stálosti firmy, vysvětluje Požár pro server Podnikatel.cz.

Podle Požára je na konkrétní společnosti, jestli si systém implementuje sama nebo s poradcem. V zásadě tak platí, že zavedení systému se pohybuje někde od nuly do desítek tisíc, podle velikosti i do stovek - to neplatí pro SME firmy, tvrdí. Certifikát podléhá certifikačnímu auditu a dozoru, což jsou další finanční náklady. Výstavba systému pak trvá 6 - 12 měsíců.

Za hlavní výhody certifikace považuje Petr Požár fakt, že firma získá účinný nástroj pro řízení a rozvoj firmy, zlepšuje se s ohledem na spokojenost zákazníka. Roli hraje také při výběrových řízeních a podporuje image firmy.

Nevím jestli je to nevýhoda, ale neplní-li se požadavky normy, musí se certifikát odebrat, varuje. Také chvíli trvá, než firma pochopí, kde jí systém přináší profit. Někomu také vadí, že musí být důsledný, sledovat legislativu, o které před certifikací neměl ani tušení, a podobně.

Akreditovaných společností je na českém trhu velký výběr. Komplexní služby v oblasti certifikace systémů managementu poskytují také například společnosti ACM Czech, Best Quality nebo Certline. Společnosti lze vyhledávat v databázi Českého institutu pro akreditaci.

Podnikatelské zkušenosti

Pozor na nedůvěru zaměstnanců

Pro certifikaci ISO se rozhodlo také Výrobní družstvo Drupol. Družstvo zavedlo jak systém řízení jakosti podle norem ČSN EN ISO 9001 : 2001, tak systém environmentálního managementu podle norem ČSN EN ISO 14001 : 1997. U ISO 14001 už mají za sebou také recertifikaci z roku 2006 podle upravené normy 14001 : 2005.

Podle Jarmily Špryňarové, předsedkyně družstva, je certifikace ISO jen etapou, v jejímž rámci chtělo družstvo dosáhnout většího a stabilnějšího rozvoje a větší konkurenceschop­nosti na domácím i mezinárodním trhu. Za hlavní cíl našeho družstva můžeme považovat snahu o vytvoření skutečně funkčního systému řízení jakosti, environmentálního managementu a bezpečnosti práce, který nebude zatěžovat zbytečným, a často i skoro nezvládnutelným, papírováním, upřesňuje pro business server Podnikatel.cz.

Proces certifikace trval od samého začátku až po certifikační audit osm měsíců a družstvo za něj zaplatilo asi 250 tisíc korun. Finanční náročnost také považuje Jarmila Špryňarová za jedno z negativ certifikace. Stejně tak je podle ní důležité překonat ve firmě počáteční nedůvěru zaměstnanců ve smysl certifikace.

Interně nám certifikace přinesla pořádek ve většině dokumentace, zrušení nepotřebných dokumentů, zavedení systému správy a aktualizace řízené dokumentace, vypočítává pro business server Podnikatel.cz Jarmila Špryňarová. Za plus považuje také jasné rozdělení odpovědností a pravomocí ve struktuře řízení. Důsledkem environmentální certifikace je pak odpovědnější vztah zaměstnanců k ochraně životního prostředí. Navenek vnímá Špryňarová zlepšení konkurenceschop­nosti firmy na domácím trhu i v zahraničí. Přínosem je také větší sebevědomí družstva ve vztahu k ostatním subjektům v oblastech, kterými se zabýváme.

účto únor klímová

ISO je pro velké klienty nezbytné

Zbyněk Váňa ze společnosti Abacus electric tvrdí pro business server Podnikatel.cz, že hlavním důvodem zavedení ISO ve firmě byl požadavek zákazníků na tuto normu. A upřesňuje: Jednalo se hlavně o zákazníky ze strany státní správy a nadnárodních firem. Bez certifikace jsme se nemohli zúčastňovat výběrových řízení. Za plus certifikace považuje fakt, že jim přinesla možnost oslovit nové zákazníky ze sektoru velkých společností. Za výhodu certifikace považuje také zavedení přesných firemních procesů, které usnadňují vývoj a výrobu. Interně nám systém umožňuje rychleji a efektivněji řešit případné chyby nebo problémy ve výrobě nebo s našimi výrobky, dodává Váňa. V tuto chvíli nevidí také žádná negativa certifikace.

Celý proces certifikace, včetně přípravy a analýzy přitom trval zhruba jeden rok a odhadované náklady jsou přibližně 300 000 korun.

Prošla již vaše společnost nějakou certifikací ISO nebo o ní uvažuje?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).