Hlavní navigace

Jak na klubovou hospodu v 10 otázkách a odpovědích

16. 3. 2017
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Ministerstvo financí varuje, že pokud se dosavadní hospody převlečou za klubové, udělí jim pokutu až půl milionu korun. Ale jak na klubovou hospodu legálně?

Ministerstvo financí má v oblasti nově vzniklých klubových hospod jasno. Pokud budou fungovat jako klasické hospody před zavedením EET, může docházet k obcházení zákona o evidenci tržeb a tím provozovatel riskuje kontrolu a následně vysokou pokutu ze strany Finanční správy ČR.

Psali jsme: Jak žijí klubové hospody? Pivo po zavedení EET netočí na kšeft, ale pro zábavu

Pokud jsou však úmysly provozovatele čisté, že chce pouze vyhovět místním, aby si měli kde v klidu vypít pivo bez toho, aniž by spolek vykazoval zisk, je takové jednání legální. Na co si však dát pozor a jak postupovat.

1. Chci klubovou hospodu, potřebuji živnostenské oprávnění?

Ne. Klubovou hospodu budete provozovat jako spolek. Pokud byste nadále podnikali, tedy i vykazovali tržby, dochází k jednoznačnému obcházení zákona a Finanční správa ČR vám může udělit pokutu až půl milionu korun.

2. Jak tedy založit spolek?

Spolek můžou založit nejméně 3 osoby. Název musí obsahovat slovo spolek, zapsaný spolek nebo z. s. Hlavní činností může být pouze činnost nevýdělečná, tedy nesmíte vykazovat žádné tržby. Avšak spolek může provozovat vedlejší výdělečnou činnost, která musí sloužit na podporu hlavní činnosti.

Čtěte také: Stovky hospod končí kvůli #EET, pivovary navíc varují před další vlnou krachů

Identifikace společného zájmu je přitom zásadní, neboť právě za účelem jeho naplňování je spolek zakládán. Zákon hovoří o uspokojování a ochraně takového zájmu, přičemž tento hlavní zájem musí mít nepodnikatelskou či jinak nevýdělečnou povahu, upozorňuje advokát Jiří Matzner z advokátní kanceláře Matzner at al. 

Spolek je založen, pokud se členové shodnou na obsahu stanov, které musí obsahovat alespoň název a sídlo spolku, účel spolku, práva a povinnosti členů vůči spolku nebo způsob, jak budou tato práva a povinnosti vznikat a určení statutárního orgánu. Stanovy mohou určit různé druhy členství a práva a povinnosti s nimi spojená. 

Psali jsme: Připomeňte si: Je tu první česká finta a návod, jak hospody mohou obejít #EET

Pozdější úprava práv a povinností však podléhá zásadně souhlasu většiny dotčených členů. Stanovy musí být uloženy v úplném znění v sídle spolku, doplňuje Pavel Fabian z advokátní kanceláře Fabian & Partners.

Spolek vzniká až zápisem do veřejného rejstříku, kdy návrh na zápis podávají zakladatelé nebo osoba určená na ustavující schůzi. Pokud není návrh odmítnut nebo spolek zapsán do 30 dnů, považuje se za zapsaný. Pokud však je návrh odmítnut a spolek přesto vykonává svou činnost, považuje se za společnost.

3. Jak budu své členy kasírovat za pivo?

Kasírovat nebudete, v opačném případě vykazujete tržby. Peníze na provoz klubové hospody získáte od svých členů prostřednictvím tzv. členského příspěvku. Jeho výši a splatnost určí stanovy. 

4. Vztahují se na klubovou hospodu stejná pravidla jako na běžnou hospodu?

Teoreticky ano. Sami právníci se v názorech rozcházejí. Spolek má totiž soukromoprávní, nepodnikatelskou a samosprávnou povahu. Je tedy založen výhradně za účelem naplňování nepodnikatelského společného zájmu, kterým tedy nemůže být dosahování zisku. 

Uvedená pravidla a povinnosti se proto na spolky obecně vztahovat nebudou. Klubové hospody jsou totiž de facto soukromým shromážděním osob – členů spolku, lhostejno pak, zda se konají u některého člena na zahradě, v garáži či v místech, kde dříve bývala hospoda, podléhající mj. hygienickým a jiným předpisům, říká Jiří Matzner.

S tím však nesouhlasí Natálie Pecháčková z Frank Bold advokáti s. r. o. Podle ní není výklad jednoznačný. V okamžiku, kdy klubová hospoda bude nabízet svým členům občerstvení, musí podle ní splnit v sídle spolku všechna náležitá hygienická pravidla. 

Mezi další pravidla, která se týkají hygieny, patří vyhláška o technických požadavcích na stavby apod. Případným zakladatelům spolku tak určitě doporučujeme všechna pravidla provozování hostinské činnosti dodržovat, říká Pecháčková. 

5. Platí pro klubové hospody zákaz kouření?

Protikuřácký zákon toto přesně nedefinuje a ukáže až čas, jak se problematika klubových hospod zapíše do praxe. A právníci se ani v tomto bodu neshodují. 

Psali jsme: Zákaz kouření v hospodách půjde obejít jen stěží, upozorňují právníci

Advokát Jiří Matzner uvádí, že spolek je dobrovolné shromáždění členů, které není veřejně dostupným místem, proto pro něj zákaz kouření neplatí. Advokát Pavel Fabian naopak tvrdí, že zákaz kouření se týká jakéhokoliv vnitřního prostoru, kde se podává jídlo a pití, a to ať už za peníze, či bezplatně. 

A tomu nahrává i vyjádření ministerstva zdravotnictví: Provozovnu stravovacích služeb zákon definuje jako „prostor potravinářského podniku, v němž je provozována stravovací služba zahrnující podávání pokrmů určených k přímé spotřebě v této provozovně“, pokrmem se pak rozumí „potravina včetně nápoje“, přičemž nápoj může být jak alkoholický, tak i nealkoholický. Z výše uvedeného lze tedy dovodit, že i na provozovnu typu „klubové hospody“ se vztahuje zákaz kouření, říká mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Macura, který však zároveň dodává, že naplnění zákona bude ověřeno až konkrétními případy. 

Čtěte také: 31. květen 2017, den, od kterého již nepůjde v restauracích kouřit cigarety

V případě nejasností je proto lepší obrátit se přímo na ministerstvo zdravotnictví tak, aby opět nedocházelo k obcházení tzv. protikuřáckého zákona.

6. Pokud jsme spolek a tedy nepodnikáme, může k nám přijít Finanční správa ČR na kontrolu?

Ano. Finanční správa je oprávněna provést daňovou kontrolu jak na základě předchozích získaných poznatků (ať už z vlastního šetření, nebo na základě podnětu), tak i namátkově, bez předchozích konkrétních pochybností.

Obecně platí, že Finanční správa ČR může vyhledávat daňové subjekty a zjišťovat plnění jejich povinností, tj. i když osoba žádnou činnost nevykonává, není vyloučena vyhledávací činnost, pak se ale (zpravidla) nejedná o daňovou kontrolu, říká Petra Petlachová, mluvčí Finanční správy ČR. 

7. Jsme povinni vpustit Finanční správu ČR ke kontrole našich prostor?

Ano. Členové spolku musejí poskytnout veškerou součinnost, tedy i umožnit přístup do objektu. Finanční správa však nedorazí bez ohlášení. Daňový subjekt o záměru správce daně provést daňovou kontrolu bude předem informován, např. telefonicky, neformálním písemným oznámením apod., říká za Finanční správu ČR Petra Petlachová. 

8. A pokud jako spolek budeme mít vedlejší výdělečnou činnost, kolik si můžeme vydělat, aby to neodporovalo zákonu? 

U tohoto bodu opatrně. Je zde konflikt se zákonem o evidenci tržeb. Podle metodologie k zákonu nesmí výdělečná činnost spolku přesáhnout částku 175 000 korun nebo aby tyto příjmy činily méně než 5 % z celkových příjmů/výnosů veřejně prospěšného poplatníka za sledované období. V opačném případě podléháte evidenci tržeb. 

Za porušení povinnosti elektronicky evidovat tržby spolku hrozí pokuta. Hrozí také uzavření provozovny nebo pozastavení výkonu činnosti, při které dochází k evidenci tržeb, říká Natálie Pecháčková z Frank Bold advokáti s. r. o.

9. Takže Finanční správa ČR může spolek zrušit?

Ne. Spolek může zrušit pouze soud, ale Finanční správa ČR mu může dát podnět. Důvody pro zrušení spolku jsou stanoveny §268 OZ a jedním z důvodů je, že například vyvíjí činnost v rozporu s §217 OZ, který stanoví rozsah hlavní a vedlejší činnosti. 

Čtěte také: O evidenci tržeb aneb Jak se podvádí v restauratérství

Pokud by tedy Finanční správa ČR zjistila, že spolek funguje jako hospoda i přesto, že má být spolkem, je to důvod pro zrušení takového spolku, doplňuje Pavel Fabian. 

10. Už Finanční správa ČR nějakou klubovou hospodu kontrolovala?

Zatím ne. Ale Finanční správa ČR se na kontrolu klubových hospod již chystá. Zaměří se především na ty, které předtím podnikaly jako klasické hospody, a je zde proto důvodné podezření pro obcházení zákona o evidenci tržeb. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).