Hlavní navigace

Elektronická evidence tržeb (E-tržby)

průvodce elektronickou evidencí tržeb

EET musí vést všichni podnikatelé, kteří, zjednodušeně řešeno, přijímají tržby v hotovosti (a dalšími podobnými prostředky). EET naopak nemusí řešit ti podnikatelé, kteří dostávají peníze jen bankovním převodem. Řečí zákona se EET týká těch podnikatelů, kteří mají tzv. evidované tržby. Do 28. února 2018 se musí evidovat i tržby platební kartou, online platby apod. Od konce února již není nutné je evidovat, jelikož tutu povinnost zrušil Ústavní soud.

Zavedení elektronické evidence tržeb se zpočátku v první vlně dotkla podnikatelů, kteří poskytují ubytovací a stravovací služby.

V druhé vlně dopadly e-tržby na maloobchod a velkoobchod. Třetí vlna se měla týkat například svobodných povolání, dopravy nebo zemědělství. Čtvrtá vlna se pak měl dotknout řemeslníků a vybraných výrobních činností. V případě třetí a čtrvté vlny však není jisté, kdy a zda vůbec bude spuštěna. Původně plánovaný náběh v březnu a červnu 2018 totiž zrušil Ústavní soud.

Harmonogram zapojení do EET
Kdy Kdo
1. prosince 2016 (8 měsíců po vyhlášení zákona) Ubytovací a stravovací služby
1. března 2017 (11 měsíců po vyhlášení zákona) Maloobchod a velkoobchod
Zatím se neví, kdy a zda vůbec (původní termín 1. března 2018 byl zrušen Ústavním soudem) Ostatní činnosti vyjma těch v poslední fázi, například svobodná povolání, doprava, zemědělství;
Zatím se neví, kdy a zda vůbec (původní termín 1. června 2018 byl zrušen Ústavním soudem) Vybraná řemesla a výrobní činnosti.

Společně se zavedením EET se snížila sazba DPH v oblasti stravování z 21 na 15 procent a zavedla se jednorázová sleva 5000 Kč pro dotčené poplatníky daně z příjmů fyzických osob, která by jim měla nahradit pořizovací náklady při implementaci e-tržeb.


Autor: Finanční správa

Pomohla Vám tato stránka?

Hodnocení stránky: 3