Hlavní navigace

Jak ochránit rodinnou firmu před rozkladem? Možností je rodinná ústava

5. 10. 2017
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Rodinný byznys je výzvou v oblasti mezilidských vztahů. Skloubit rodinné vazby a vztahy pracovní není jednoduché. Také zde se vyplatí vsadit na jasná pravidla.

Mohou usnadnit i náročné období, kdy rodinná firma prochází mezigenerační výměnou. Dobu, kdy zakladatelé odcházejí a nastupuje, někdy bolestně, další generace. 

Vztahy jsou pro rodinné firmy výzva

Rodinné podnikání se do Česka vrátilo po roce 1989. A i když jeho přesná statistika neexistuje, odhaduje se, že rodinné firmy v Česku tvoří kolem třetiny HDP. Rok 2018 dokonce Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) vyhlásila za Rok rodinného podnikání. A také chce, aby se ukotvení rodinného byznysu stalo součástí platné legislativy.

Rodinných firem se aktuálně týká i první vlna mezigenerační výměny. Zakladatelé odcházejí a nastupuje další generace. Celých 70 procent majitelů rodinných firem přitom plánuje předat firmu právě v rámci své rodiny. Vyplynulo to alespoň z průzkumu zaměřeného na Specifika rodinného podnikání, který v květnu letošního roku připravila AMSP ČR. Z průzkumu mezi čtyřmi stovkami rodinných firem, které zaměstnávají mezi šesti a 249 zaměstnanci, dále vyplynulo, že se rodinným firmám daří dobře a většinou jsou buď stabilní, nebo rostou. Celkem 69 procent majitelů pak věří, že fakt, že jsou rodinným podnikem, představuje pro fungování firmy výhodu.

Čtěte také: Propojili jste podnikání a vztahy? Čtěte, jak tím nezruinovat byznys ani rodinu

Rodinný byznys je však výzvou i v oblasti mezilidských vztahů. Při snaze skloubit rodinné vazby a vztahy pracovní se vyplatí vsadit na jasná pravidla. Nejen zdravou firmu, ale i zdravé rodinné vztahy proto některým firmám pomáhá udržovat rodinná ústava. Nástroj, který může právě ve firmě, kde jsou úzké rodinné vazby, nastavit pravidla a předcházet konfliktům. Právě to, že všichni zainteresovaní chápou svá práva a odpovědnosti, je, podle právníků z kanceláře Taylor Wessing, která k tématu rodinných ústav připravila i online manuál, předpokladem uchování a růstu rodinného bohatství. A to nejen v době, kdy je na pořadu dne mezigenerační výměna.

Pravidla podporují důvěru

Podle Jana Pavelky a Matěje SýkoryAsociace rodinných firem je sice každé předávání rodinné firmy specifické, obecně však platí, že předání rodinného majetku je tím hladší, čím je jeho proces nastaven jasněji, transparentněji a efektivněji. Z pohledu vlastníka rodinné firmy můžeme tedy doporučit, aby se svým rozhodnutím seznámil své potomky s dostatečným předstihem a za nastavení jasných, srozumitelných a racionálních pravidel. Jakmile jsou poté tato pravidla nastavena, je vhodné, aby se už dále neměnila a všichni členové rodiny tak věděli, co a kdy mohou očekávat, tvrdí. Taková pravidla pak musí obě strany respektovat. V praxi se setkali s nejedním případem, kdy právě porušení tohoto principu v rodině vytvořilo atmosféru nedůvěry. Předání majetku pak nebylo možné.

Čtěte také: Rodinné firmy jsou prý zdravější než jiné. Známe jejich pro a proti

Naším doporučením je neponechávat proces předávání rodinného majetku náhodě a naopak k němu přistoupit s respektem a vážností, které si jak rodina, tak také rodinná firma zaslouží, dodávají. S tím může pomoci rodinný mediátor nebo mentor, který jako nezávislá strana pomáhá obrušovat hrany, vyhnout se nedorozuměním a celou rodinu procesem předávání provází.

Zájem o rodinnou ústavu roste

Jak tvrdí Jan Pavelka a Matěj Sýkora, právě rodinné vazby zpravidla vnášejí do podnikání více osobního přístupu, emocí a citů. Hlavní funkcí rodinné ústavy tedy je prevence, kdy dokument pomáhá předcházet konfliktům při správě majetku. Jsou to totiž právě osobní vztahy a emoce rodinných příslušníků, které mohou mít závažné negativní důsledky nejen na samotné podnikání, ale i na rodinu jako takovou, varují. Rodinná ústava přitom nastavuje pravidla fungování rodinného byznysu a umožňuje řešit různé životní otázky v rodině předvídatelně a spravedlivě.

Jan Pavelka a Matěj Sýkora doporučují nemít z hlediska obsahu rodinnou ústavu příliš obsáhlou. Měla by být jednoduchá a jednoznačná. Jejím základním stavebním kamenem je vymezení hlavních principů a hodnot dané rodiny, neméně důležité je však stanovení hierarchie mezi těmito principy a hodnotami – tedy vytvoření žebříčku seřazujícího příslušné priority a hodnoty od těch nejdůležitějších po ty podpůrné, vysvětlují. 

Čtěte také: Mladá generace pracuje proto, aby žila. Nežije proto, aby pracovala

Od toho se pak podle nich odvíjí úprava konkrétnějších otázek, například nastavení pravidel, podmínek a způsobu předání rodinného majetku z jedné generace na druhou. A rodinné ústavy obsahují i pravidla pro řešení sporů. Rodinná ústava může obsahovat určení konkrétní osoby, která bude v případě sporu plnit funkci rodinného mediátora, případně rozhodce. Zároveň je možné rodinnou ústavu začlenit do obsahově souvisejícího balíčku dalších rodinných právních institutů, jakými jsou například svěřenský fond či strukturovaná závěť, dodávají s tím, že i když není v Česku využití rodinné ústavy ještě úplně rozšířené, pozorují o ni mezi rodinnými firmami stále větší zájem.

Jak se z rodiny dostat do byznysu?

Příkladem společnosti, která si svou rodinnou ústavu připravila, je Gumex, zabývající se hadicemi a těsněním. Děti se v určitém věku začnou zajímat o svoji budoucnost. Díky rodinné ústavě jim ukazujeme, že pokud ony samy vidí budoucnost v Gumexu, je to jen jedna z možností, jak se v životě realizovat. Nechceme dětem svazovat ruce a dávat ultimáta. Chceme jim dát příležitost a zodpovědnost; zda ji využijí, nebo ne, je čistě na nich, objasňuje Libor Sedláček, marketingový ředitel společnosti, kterou jako druhá generace ve firmě vede společně se svým tátou a dvěma sourozenci.

Čtěte také: Podnikání vs. rodina. Šťastný je ten, kdo zvládne nešidit ani jedno

Rodinná ústava se podle něj vyjadřuje jak k hodnotám, tak k tomu, čeho musí člověk dosáhnout, aby se mohl z rodiny posunout do rodinného byznysu. Jak objasňuje, ústavou se stvrzuje, že pokud se někdo bude chtít stát součástí firmy jako budoucí majitel, očekává se od něj ochota, píle a výsledky už ve škole. Definice odpovědného vlastníka, která je součástí dokumentu, přitom podle něj pomáhá udržovat jednotu nejen v rodině, ale i ve firmě. Naše spory řešíme za zavřenými dveřmi a před širší rodinou i zaměstnanci tak můžeme vystupovat jednotně, dodává.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).