Hlavní navigace

Jak se vyhnout ručení za poskytovatelem neodvedenou DPH, radí profesionál

14. 10. 2013
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Příjemce plnění má možnost uhradit DPH přímo finančáku poskytovatele plnění. Úhrada musí být provedena před tím, než je příjemce vyzván jako ručitel.

Tento článek navazuje na text Jak na ručení odběratele za DPH neodvedenou dodavatelem, radí profesionál, který byl publikován dříve. 

Zákon obsahuje možnost, jak se vyhnout ručení za poskytovatelem neodvedenou daň.

Zvláštní způsob zajištění daně

Jedná se o zvláštní způsob zajištění daně. Dle tohoto ustanovení má příjemce plnění možnost uhradit daň přímo místně příslušnému finančnímu úřadu poskytovatele plnění. Tento postup lze použít i pro případy, kdy poskytovatel plnění má pouze bankovní účet vedený v zahraničí.

Úhrada musí být provedena před tím, než je příjemce vyzván jako ručitel.

Při úhradě je nutné použít:

  • předčíslí čísla bankovního účtu ve tvaru: 80039
  • matrikovou část bankovního účtu správce daně poskytovatele plnění
  • variabilní symbol, kterým je DIČ poskytovatele plnění
  • specifický symbol, kterým je DIČ příjemce plnění 
  • zprávu pro příjemce, kde je nutné uvést den uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru DD/MM/RRRR-P nebo den úplaty ve tvaru DD/MM/RRRR-U

Správce daně daň takto uhrazenou příjemci plnění nikdy napřímo nevrací. Např. pokud poskytovatel plnění daň uhradí sám nebo dojde-li následně k opravě daně (snížení daňové povinnosti), příjemce plnění si musí vrácení jím uhrazené daně přímo správci daně poskytovatele plnění vyřešit s poskytovatelem plnění, nikoli se správcem daně.

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com

Odsun v používání ručení na 1.1.2014 se nevztahuje na úhrady prováděné na bankovní účet vedený v zahraničí.

Pokud se příjemce plnění s poskytovatelem plnění na použití tohoto institutu nedomluví a neupraví jej smluvně, může se jednat o porušení závazku v soukromoprávní rovině. Věřitel může požadovat např. úroky z prodlení či ušlý zisk za dobu, kdy nemohl s částkou odpovídající odvedené dani volně disponovat. Doporučit lze v tomto případě vhodně upravit smlouvy či revidovat smlouvy stávající.

Nepříjemností může být také porušení dobrých obchodních vztahů. Použije-li odběratel možnost hradit daň přímo správci daně, může tím dávat správci daně signál, že má pochybnosti o svém obchodním partnerovi. Správce daně může zahájit u dodavatele daňovou kontrolu či postup k odstranění pochybností.

Praktická aplikace ručení

Ručení z titulu úhrady na jiný, než správcem daně zveřejněný bankovní účet vedený poskytovatelem služeb v tuzemsku, může být dle zákona o dani z přidané hodnoty uplatněno s účinností od 1.4.2013. Lhůta pro faktické zavedení tohoto institutu byla nicméně informací Generálního finančního ředitelství ze dne 29.3.2013 odsunuta nejprve na 1.10.2013 a dle k datu zveřejnění článku nejnovější informace Generálního finančního ředitelství ze dne 11.9.2013 odsunuta až na 1.1.2014.

Dle nejnovější informace Generálního finančního ředitelství zároveň započal legislativní proces, který by měl vést ke změně v tomto ustanovení. Ručení by se podle návrhu novely mělo uplatnit až při platbě za zdanitelné plnění s úplatou nad limit odvozený ze zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti. Pokud nebude novela do 1.1.2014 účinná či Generální finanční ředitelství nezveřejní další posunutí ve faktickém uplatňování ručení, bude nutné postupovat podle stávajícího znění zákona, který žádný limit neukládá.

Odsun v používání ručení na 1.1.2014 se nevztahuje na úhrady prováděné na bankovní účet vedený v zahraničí (znění zákona o DPH v roce 2014).

Povinné ručení při úhradě na bankovní účet nezveřejněný správcem daně, aniž by měl poskytovatel plnění povinnost účet zveřejnit, absence zavinění odběratele a jistá diskriminace v používání zahraničních bankovních účtů společně s problémy státní správy se zveřejněním bankovních účtů, to jsou důvody, proč lze boj proti daňovým únikům tímto způsobem považovat za nepříliš povedený. 

Lze doufat v úpravu tohoto institutu ručení ve větším rozsahu. Napomoci by v tomto směru mohla i hrozba sankce ze strany Evropské unie. Na Českou republiku byla již v této souvislosti podána stížnost za porušení evropského práva. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).