Hlavní navigace

Jak určit cestu pro dosažení cílů? Tady je jednoduchý návod

Autor: 631791

Přinášíme čtyři jednoduchá vodítka, jak si zajistit cestu pro dosažení cílů pomocí marketingu. Hlavní práce bude však záležet na vás.

Doba čtení: 1 minuta


Mnoho společností má v podstatě stejné cíle: zvýšení prodeje, snížení provozních nákladů a udržení zákazníků. Všechny tyto cíle vedou ve výsledku k růstu příjmů a ziskovosti. Ovšem strategické cíle nejsou to stejné, jako měřitelné cíle neboli metriky. A bez splnění metrik pravděpodobně vašich cílů nedosáhnete. Jak byste tedy měli vyjádřit vaše strategické cíle v řeči měřitelných cílů?


Autor: www.isifa.com

Víte, jaké kroky vedou k dosažení vašich cílů?

Zamyslete se na tím, jaké kroky ke splnění vašich žádaných cílů vedou, z čeho se skládá celý proces, a které ukazatele pro dosažení úspěchu můžete v jedotlivých fázích procesu stanovit. 

Pokud je vaším cílem například zvýšení prodeje, jednou z cest je získat více zájemců o vaši nabídku, dát jim správné informace ve správný čas, překlopit je v potenciální zákazníky a ty přivést až k uzavření obchodu. Jednou z metrik v tomto procesu pak například může být počet zájemců, které se podaří přivést do dalšího stádia rozhodovacího procesu. Abyste stanovili konkrétní kroky, které je třeba udělat, můžete použít tento jednoduchý návod.

Doplňte následující věty:


  1. Abychom dosáhli (doplňte metriku)
  2. Budeme (dělat to a to)
  3. Tímto způsobem (seznam konkrétních marketigových opatření a nástrojů, které pomůžou)
  4. 
Výsledkem bude akční plán, jako je například tento: ......

Abychom dosáhli 20% konverzní poměr zájemců, budeme se soustředit na zvyšování jejich preference směrem k naší nabídce v rozhodovací fázi a to tím, že budeme více využívat reference a testimonialy našich současných zákazníků, zveřejňovat je pravidelně a systematicky v on-line prostoru, zejména na sociálních sítích.

Nyní můžete místo s abstraktními cíli pracovat s konkrétními metrikami a budete mít definované kroky, pomocí kterých jich budete umět dosáhnout.

Jak naplánujete dosažení vašich cílů vy?

Autor: Vladimír Kuchař, poradce pro marketing a rozvoj firem, MARKETINGOVÁ KANCELÁŘ.CZ