Hlavní navigace

Jak vybrat firemní teambuilding? Učte se i od bezdomovců

21. 10. 2013
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Souhra, podpora, vnitřní vazby. Tyto a další oblasti by měl prozkoušet a upevnit každý firemní teambuilding. Programů je celá řada a často jsou dost překvapivé.

Teambuilding je dnes velmi populární forma aktivity, která rozvíjí dovednosti a vztahy mezi lidmi. Někdy je možné setkat se s touto poučkou, kde je výraz lidé nahrazen výrazem zaměstnanci. Není ale možné tvrdit, že teambuilding je aktivita jen pro zaměstnance. Využít se dá stejně dobře třeba pro navázání lepších vztahů mezi zaměstnanci a jejich vedením. Duchovním otcem teambuildingových aktivit se v 80. letech stal americký vzdělávací teoretik David Kolb, když představil svou ideu zážitkového vzdělávání ve čtyřech krocích. Jedná se o netradiční způsob vzdělávání, který využívá nejrůznější interaktivní metody, například hry, pohybové aktivity, řešení modelových situací a podobně.

Metoda zážitkového vzdělávání umožňuje lidem v týmu lépe si uvědomit svou pozici, nebo zjistit, jakým způsobem spolu kolegové mohou efektivněji spolupracovat a komunikovat. Cílem teambuildingu je stmelit pracovníky v jednom kolektivu dohromady, pomoci jim vzájemně se poznat, utužit jejich vztahy, naučit je lépe řešit krizové situace, rozvíjet jejich kreativitu a komunikační schopnosti, zlepšit schopnosti vést lidi a mnohé další. Každá firma by měla při poptávání teambuildingu umět jasně specifikovat, proč do něho chce investovat. Naplnění očekávání zadavatele a také samotných účastníků je základním předpokladem efektivního teambuildingu. Pokud je program správně nastaven a veden profesionály, věřím, že nic nebrání tomu, aby bylo této efektivity dosaženo, říká Jiří Jetmar, teambuildingový specialista společnosti Odyssey. Úspěšnost a efektivita teambuildingu závisí nejen na samotném průběhu akce, ale z velké části také na její přípravě.

Teambuldingy jsou vhodné pro nově sestavené kolektivy, stejně jako pro ty, které spolu pracují několik let a jejich členové jsou přesvědčeni, že se navzájem nemohou překvapit. Zvlášť u těchto skupin mohou teambuildingové akce pomoci odbourat stereotypy, kvůli kterým se například nedaří plnit cíle, nebo navodit motivující a dobrou náladu kolektivu. Při každé činnosti, ať už je manuální nebo kancelářská, vzniká potřeba vzájemně komunikovat. Jsem si jist, že teambuilding je potřebný všude. Základem každé akce není jen zábava, ale především komunikace. Mezi nejčastějšími obory se objevují kancelářské profese hlavně z oboru IT, pak stavební firmy, ale není výjimkou, že sdružit potřebují policisté nebo vojáci, komentuje Zbyněk Čep, obchodní ředitel Agentury Xact.

Úspěch vězí v týmovém duchu


Autor: www.isifa.com

Hlavním přínosem teambuildingu není jen stmelit vztahy, ale také pracovat na problémech celé firmy. 

Oblíbenou variantou teambuildingů jsou takzvané teamspirity. Často se využívají především pro stmelení kolektivu a k podpoře loajality jeho členů k zaměstnavateli. Doporučují se především těm firmám, kterým záleží na loajalitě svých zaměstnanců a které chtějí vytvářet společného týmového ducha ve firemní kultuře. Kromě toho se teambuildingy využívají například i jako ocenění po dosažení dobrého pracovního výsledku a podobně. Je velmi důležité, aby byl dodavatel akce, kterou prakticky staví na klíč, profesionál a dovedl správně odhadnout potřeby objednatele. Základem všeho je jasně si stanovit cíle a očekávání s klientem. Zjistit, jaké má klient zkušenosti z minulosti, čemu se vyhnout a na co se naopak zaměřit, uvádí Daniela Galandrová, projektová ředitelka společnosti NEWDAY. Zprostředkovatelská agentura by měla přijít s doporučeními a návrhy nejvhodnějších akcí a přizpůsobit je pro konkrétního klienta. Pokud dojde k nepochopení, nejsou dobře investovány finance, ale především se tým jako takový vůbec nikam neposune. 

Agentury by měly nabízet nejen program jako takový, ale i odborníky, kteří jeho zvládnutí vyhodnocují. Opět zde platí čtyřbodová teorie Davida Kolba. V prvním kroku účastníci teambuildingu získávají zážitek při řešení úkolu, ve druhém následně dojde k zpětné vazbě a vyhodnocení. Ve třetím na základě získaných dovedností vytvoří nový postup, koncept či metodu, kterou si aktivitou ověří ve čtvrtém kroku. To vše pod dohledem a s následnou analýzou.

Teambuildingová aktivita nekončí splněním zadaných úkolů. To je jen polovina. Následovat musí rozbor s účastníky. Ti by měli být požádáni o vysvětlení svého pohledu na to, co během spolupráce týmu viděli, slyšeli a cítili. Už v tomto momentě se ukazuje, zda je tým schopen diskuse a bude moci pracovat na odstraňování vnitřních problémů. Teambuildingy jako takové firemní kulturu a náladu nezachrání. Je velkou chybou manažerů, pokud je začnou považovat za lék na všechny rány. Teambuilding dokáže analyzovat problémy a nastavit směr jejich řešení. Na samotném odstraňování bariér ale musí firma a její zaměstnanci aktivně pracovat po skončení akce. Společný víkend v lese nebo na horách nikoho nespasí.

Vybrat správnou agenturu je důležitým bodem k vytvoření efektivního teambuildingu. Stejně jako u jiného zboží nebo služeb je vhodné dát na reference a doporučení. Ne každá agentura, která dokáže zprostředkovat zážitek, umí zároveň zorganizovat i přínosný teambuilding. S volbou agentury může pomoci například Profesní sdružení pro zážitkové vzdělání.

Učte se od bezdomovců

Teambuildingových programů vzniká velká řada a někdy se jejich náplně mohou firmám zdát zcela zbytečné. Je to i případ projektu občanského sdružení Pragulic, které nabízí teambuilding formou vyzkoušení si bezdomovectví. Lidé bez zázemí sice nemají práci, neplatí nájem ani daně a často ani nemají zájem dostat se zpět do běžného života, přesto mají vlastnosti, které mohou být mnoha lidem prospěšné. Jedná se o běžné procesy, které řeší každý z nás den co den. Bezdomovci je ale ze své pozice vidí jinýma očima. I oni se musí snažit vydělat si na základní potřeby. Proto například prodávají různé druhy zboží přímo na ulici. Účelem našeho teambuildingu je předat know-how z ulice, které pak lidé využijí ve firemní praxi, vysvětluje Jan Trybenekr z Pragulicu. V rámci tohoto speciálního teambuildingu si účastníci musí projít pěti aktivitami: financemi, marketingem, prodejem, logistikou a lidskými zdroji. Ani pro velmi dobrého prodejce například není jednoduché prodat přímo na ulici knihu. Musí volit jiné formy komunikace a navázání kontaktu s potencionálními zákazníky. Vyvstávají před ním zcela jiné překážky, než na které je zvyklý z běžné zákaznické a mezifiremní komunikace. Musí hledat jiné formy oslovení a marketingu, které se mu mohou hodit do dalšího profesního života. Účelem těchto speciálních teambuildingů je také důraz na sociální oblast. Peníze, které účastníci kurzu vydělají, jsou na podporu některé z bezdomoveckých komunit, dodává Jan Trybenekr. Občanské sdružení Pragulic pořádá teambuildingy podle hesla: „Ulice je škola, ve které však platíte hodně vysoké školné.“

Skutečný teambuilding jde do nákladů

Po nástupu krize zasáhla teambuildingy vlna nezájmu. Firmám nepřišlo výhodné investovat peníze do aktivit, které považovaly za zbytečné. Přitom právě dobře sehrané a fungující týmy jsou důležitým předpokladem toho, aby firma přečkala těžší časy. V mnoha podnicích je oblast rozvoje zaměstnanců stále ještě v kategorii úsporných opatření, ale přibývá firem, které mají s teambuidingy dobré zkušenosti a nebojí se do nich vložit své prostředky. Zájem firem je nicméně s omezeným rozpočtem, proto je velmi důležité komunikovat s klientem, eliminovat zbytečné náklady a zvýšit efektivitu akce, uvádí Zbyněk Čep z Agentury Xact.

Mezi většinou zaměstnanců vedou aktivity spojené s víkendovým pobytem. Co se týká aktivit, nedá se vyjmenovat ty nejpopulárnější, spíše se dají určit formy programů. V poslední době roste zájem o programy, které kombinují nejrůznější rozvojové aktivity, třeba školení a osobnostní diagnostiku, se společným nevšedním zážitkem. Na oblibě získávají stále více programy z oblasti společenské odpovědnosti firem, naznačuje Jiří Jetmar, ze společnosti Odyssey.

Zadavatelskou firmu vždy zajímají také ceny teambuildingů. A také to, zda si náklady na ně mohou zahrnout do daňově uznatelných položek. Zákon o daních z příjmů říká, že daňově uznatelnými výdaji jsou výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů. § 24 odst. 2 písm. j) bod 3 zákona o daních z příjmů uvádí, že je možné za tyto považovat výdaje spojené s odborným rozvojem zaměstnanců a rekvalifikací zaměstnanců, pokud souvisí s předmětem činnosti zaměstnavatele. Dále jsou daňovými výdaji výdaje na pracovní cesty ve smyslu splnění podmínek podle § 24 odst. 2 písm. k). Klasický teambuiding je proto možné do daní zahrnout. V případě, že se bude jednat spíše o relaxační pobyt pro zaměstnance, pro zaměstnavatele to budou náklady daňově neuznatelné.

Nové Zakony.podnikatel.cz

Všechny právní normy od roku 1993, pravidelně aktualizované, ve všech dostupných znění. Porovnejte předchozí znění s aktuálním, zkoumejte budoucí znění. Hledejte v textu zákona konkrétní a vyznačené změny. 

Uložte si do záložek: zakony.podnikatel.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).