Hlavní navigace

Plánujete vyjet s firmou na teambuilding? Pozor na ochranu zdraví zaměstnanců

15. 10. 2013
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Zaměstnavatel se musí postarat o ochranu zdraví svých zaměstnanců i v průběhu tzv. teambuildingu, pokud se nejedná pouze o společné ubytování.

Podporovat ochranu zdraví na pracovišti se vyplácí. Přináší lepší zdravotní stav zaměstnanců, nižší pracovní neschopnost, zvyšuje jejich motivaci i produktivitu. To vše vyplynulo z projektu Podpory ochrany zdraví na pracovišti Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA), který byl realizován v roce 2010. A taková investice se projeví i v návratnosti finančních nákladů na pracovní neschopnost zaměstnanců.

Vzhledem ke stárnutí ekonomicky aktivního obyvatelstva bude význam systémů podpory ochrany zdraví na pracovišti stále růst – potřebujeme pomáhat lidem, aby zůstali zdravější déle, a k dosažení tohoto cíle se neobejdeme bez toho, že zaměstnavatelé a zaměstnanci budou spolupracovat na vytváření kultury zdraví při práci, komentovala projekt agentura EU-OSHA.

Bezpečnost je řešena v zákoníku práce

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je řešena konkrétně v páté části zákoníku práce, kde je v paragrafu 103 uvedeno, že zaměstnavatel je povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. V případě, že zaměstnavatel nedodrží povinnosti při zajišťování bezpečnosti práce stanovené v § 101 až 103 zákoníku práce, může mu být orgány inspekce práce uložena pokuta až do výše 2 000 000 Kč.


Autor: www.isifa.com

Nehlídáte BOZP? Hrozí vám pokuta

Zaměstnavatel (právnická osoba) se dopustí správního deliktu na úseku bezpečnosti technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví tím, že nezajistí, aby technická zařízení stanovená zvláštním právním předpisem (např. vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice a další), která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví, obsluhovaly jen zdravotně způsobilé a zvlášť odborně způsobilé fyzické osoby. Za správní delikt lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč.

Čtěte více: Kontroly povinných smluvních lékařů a pracovních prohlídek v plném proudu

Jedete na teambuilding? Hlídejte si ochranu zdraví

O bezpečnost se musí starat zaměstnavatel i při teambuildingu. Nejvyšší soud ČR na začátku roku 2009 rozhodl, že úraz utrpěný při činnosti, která je součástí programu takové akce, lze považovat za pracovní úraz. Za takové činnosti lze považovat například sportovní aktivity. V konkrétním případě se jednalo o výroční zimní výjezdní zasedání v rakouském lyžařském středisku, jehož cílem bylo budování manažerského týmu. 

Zaměstnanec byl na tuto „oficiální a povinnou“ akci pozván dopisem, k němuž byl přiložen „denní program“ zasedání, ve kterém byly pro jednotlivé dny předem naplánovány různé „společné aktivity“ (např. sáňkování, lyžování, soutěžní sjezd ledovce, objevitelská posezení u rakouských kulinářských specialit). K tomu bylo uvedeno upozornění na „nutnost vzít si s sebou“ vhodné zimní oblečení s tím, že lyže si účastníci zasedání „mohou půjčit v nedaleké sportovní prodejně“. 

Účast na těchto aktivitách byla zaměstnavatelem předpokládána. V době, kdy se podle předem stanoveného denního programu konalo „lyžování na sjezdovce/mimo sjezdovku“, utrpěl zaměstnanec následkem pádu při sjíždění svahu na lyžích úraz, zlomeninu ruky v oblasti zápěstí, který mu byl zaměstnavatelem uznán jako pracovní, doplnil Erwin Hanslik, partner TaylorWessing e|n|w|c advokáti.

Čtěte více: Zraníte se při sexu na služební cestě, máte právo na odškodnění?

Je však důležité zdůraznit, že pokud se v případě teambuildingu jedná pouze o společný pobyt zaměstnanců bez stanoveného harmonogramu, nelze úraz považovat za pracovní.

BOZP se musí hlídat i OSVČ

Bezpečnost ochrany a zdraví při práci je pravidelně pod dohledem inspektorů práce. Jen v roce 2012 inspektoři inspekce práce při své kontrolní činnosti zjistili přes 1000 porušení § 103 zákoníku práce. Zdravotní způsobilost nebyla doložena např. u svářečů; jeřábníků; vazačů; řidičů; u obsluhy vysokozdvižných vozíků, tlakových nádob stabilních a zdvihacích zařízení; u zaměstnanců, kteří prováděli práce ve výšce apod., uvedl náměstek generálního inspektora státního úřadu inspekce práce Jiří Macíček. Dodal, že za tyto zjištěné nedostatky v oblasti zdravotní způsobilosti zaměstnanců bylo kontrolovaným subjektům v roce 2012 uloženo 62 pokut v celkové výši 1 095 750 korun. Od 1. dubna 2013 do konce června bylo zjištěno 152 nedostatků a uloženo 18 pokut v celkové výši 428 000 korun.

Čtěte více: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se týká i OSVČ bez zaměstnanců

Důležité je připomenout, že povinnosti se vztahují jak na zaměstnavatele s velkým počtem zaměstnanců, tak na zaměstnavatele se zaměstnancem jediným. Méně známé je, že mnoho povinností má také OSVČ bez zaměstnanců (viz § 12 zákona č. 309/2006 Sb.), připomíná Ivo Marek, odborný poradce serveru Podnikatel.cz. Ten je čtenářům k dispozici na portálu poradna.podnikatel.cz k případným dotazům, které se pracovních úrazů, bezpečnosti a ochrany zdraví či povinných lékařských prohlídek týkají.

 

Potřebujete radu od odborníka? Využijte našich odborných poraden.

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).