Hlavní navigace

Poradna: Jak začít podnikat jako účetní?

16. 11. 2010
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Účetní na volné noze nemůže být každý. Aby vám živnostenský úřad vydal příslušné oprávnění, musíte splňovat specifické podmínky. Víme, které to jsou.

Nevíte si rady? Zkuste na diskusním fóru Podnikatel.cz specializované poradny, které pomůžou zodpovědět vaše otázky. Zde je výběr nejzajímavějších témat.

Jak začít podnikat jako účetní?

Chtěla bych se zeptat, jak začít podnikat jako účetní a poskytovat účetnické služby? Potřebuji nějakou zvláštní certifikaci?

Podle přílohy č. 2 k živnostenskému zákonu:

K činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence je třeba:

a) vysokoškolské vzdělání a 3 roky praxe v oboru, nebo
b) vyšší odborné vzdělání a 5 let praxe v oboru, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou a 5 let praxe v oboru, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 5 let praxe v oboru

Další podrobnosti v Příloze č. 2 živnostenského zákona.

Jakou živnost na zemní práce?

Do jakých živností spadají zemní práce?

Podle obsahových náplní živností se jedná o č. 45 přípravné a dokončovací práce

.

Sleva na životní pojištění v daňovém přiznání

Mám životní pojištění do 60 let, tzn., že si ho uplatňuji (slevu) v daňovém přiznání. Jak se postupuje v případě, že bych si chtěla založit jiné životní pojištění? Musím to stávající, když ho zruším, zpětně dodanit? Jaký je v tomto případě postup?

Jak je uvedeno v § 15 odst. 6 zákona o daních z příjmů: při nedodržení podmínek z důvodu zániku pojištění nebo dodatečné změny doby trvání pojištění nárok na uplatnění odpočtu nezdanitelné části základu daně zaniká a příjmem podle § 10 ve zdaňovacím období, ve kterém k této skutečnosti došlo, jsou částky, o které byl poplatníkovi v příslušných letech z důvodu zaplaceného pojistného základ daně snížen, s výjimkou pojistných smluv, u nichž nebude vyplaceno pojistné plnění nebo odbytné a zároveň rezerva nebo kapitálová hodnota pojištění bude převedena na novou smlouvu soukromého životního pojištění splňující podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně.

Autorská práva

Musí být živnostenské oprávnění na prodej autorských práv. Nějak si nejsem jist při pročítání živnostenského zákona:

Živností není:
b) využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony, jejich původci nebo autory.

Syn vytváří módy do PC her hraných po síti, a potřebuji vědět, jestli by bylo nutné na toto mít nutně živnostenské oprávnění. Jednalo by se o určitý způsob autorského poplatku, něco jako autorská práva za používání fotografií. Je mi jasné, že příjem z tohoto je nutné přiznat v daňovém přiznání pro FÚ na konci roku.

Autorský zákon konkrétně říká:

Autorské dílo

(1) Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam (dále jen „dílo“). Dílem je zejména dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické a dílo hudebně dramatické, dílo choreografické a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, jako je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické.
(2) Za dílo se považuje též počítačový program, je-li původní v tom smyslu, že je autorovým vlastním duševním výtvorem. Databáze, která je způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu autorovým vlastním duševním výtvorem a jejíž součásti jsou systematicky nebo metodicky uspořádány a jednotlivě zpřístupněny elektronicky či jiným způsobem, je dílem souborným. Jiná kritéria pro stanovení způsobilosti počítačového programu a databáze k ochraně se neuplatňují. Fotografie a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, které jsou původní ve smyslu věty první, jsou chráněny jako dílo fotografické.
(3) Právo autorské se vztahuje na dílo dokončené, jeho jednotlivé vývojové fáze a části, včetně názvu a jmen postav, pokud splňují podmínky podle odstavce 1 nebo podle odstavce 2, jde-li o předměty práva autorského v něm uvedené.

Pokud si přesto nebudete jist, postačí zajít na živnostenský úřad. Co se týče zdanění, nezapomeňte také na sociální a zdravotní pojištění. Vše v případě, že měsíční honoráře od jednoho plátce převýší 7000 Kč. Autorským honorářům se server Podnikatel.cz již několikrát věnoval.

Podmínky smlouvy o budoucí smlouvě kupní

Mám v úmyslu prodat nemovitost RD v osobním vlastnictví. S potenciálním kupcem jsem se dohodla na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní a zaplacení zálohy před uzavřením kupní smlouvy. Je v takovém případě nutné sjednanou zálohu složit do depozita, nebo u notáře (to tvrdí budoucí kupec) do doby uzavření smlouvy kupní, nebo záleží zcela na dohodě smluvních stran a zálohu lze vyplatit v hotovosti a zanést tuto dohodu do smlouvy?

školení červen 22 - tip do článku

Nutné to samozřejmě není, záleží na dohodě obou účastníků. Složení zálohy u třetí nezávislé osoby je běžná praxe. Pokuste se podívat na věc z pohledu kupujícího. Jistě nejde o zanedbatelnou částku a chce mít jistotu, že se prodej řádně uskuteční. Vlastníkem nemovitosti se totiž nestává jejím zaplacením, ale až dnem zápisu v katastru nemovitostí. Pravděpodobně byste postupovala na místě kupujícího obdobně.

Pozn. texty byly redakčně upraveny

Ptejte se redakce

Otazník, vykřičník, otázka, dotaz, anketa

Stále nenacházíte odpovědi na vaše otázky? Zeptejte se redaktorů business serveru Podnikatel.cz, kteří rádi dotazy zodpoví. Položit nový dotaz

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).