Hlavní navigace

Jak žádat o důchod v roce 2011?

6. 1. 2011
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Všechny žádosti o důchod sepisuje okresní správa sociálního zabezpečení příslušná podle místa trvalého pobytu občana. Sepisuje se nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu.

Žádost o důchod může kromě oprávněného občana podat i jeho zmocněnec. A to na základě plné moci. Protože zmocněnec musí za žadatele uvést a podepsat některá zásadní prohlášení a sdělení (například o výchově nezletilých dětí, o době trvání dočasné pracovní neschopnosti, o dobách odpracovaných od ukončení povinné školní docházky, o náhradních dobách pojištění), které nemusí detailně znát, je vhodné, aby se žadatelé o důchod nechali při sepisování žádosti zastupovat pouze výjimečně, doporučuje Pavel Gejdoš, ředitel odboru komunikace a tiskový mluvčí ČSSZ.

školení červen 22 - tip do článku

Jestliže nemůže budoucí důchodce žádost podat sám z důvodu nemoci, může ji za něj sepsat jeho rodinný příslušník. A to i bez plné moci. Je však nutné doložit souhlas oprávněného a potvrzení lékaře, že mu zdravotní stav pro svou závažnost neumožňuje žádost o dávku sepsat.

Při podávání žádosti o starobní nebo invalidní důchod se předkládá zejména:

 • občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu,
 • doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném),
 • muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby,
 • doklady prokazující výchovu dětí nebo péči o děti (rodné listy dětí, popř. rozhodnutí o době a rozsahu péče),
 • doklady prokazující péči o osobu závislou, dříve bezmocnou (rozhodnutí o době a rozsahu péče),
 • potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání),
 • potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům, vypláceném před rokem 1996,
 • pokud občan požaduje důchod vyplácet na účet u peněžního ústavu, musí k žádosti přiložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet“,
 • doklady prokazující zaměstnání v cizině,
 • chybí-li některé doby pojištění, předkládají se náhradní doklady, které prokazují výdělečnou činnost – potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvy, svědecká prohlášení aj.,
 • evidenční list důchodového pojištění z posledního zaměstnání – předkládá jej zaměstnavatel, a to na vyžádání OSSZ/PSSZ/MSSZ.

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).