Hlavní navigace

Blíží se prázdniny. Jak zaměstnat brigádníka?

8. 6. 2010
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Vzít brigádníka na dohodu či raději od agentury práce? Oboje má své výhody a nevýhody. Podnikatel by se měl při rozhodování řídit nejen financemi, ale také dalšími faktory, především povahou a délkou žádaného pracovního poměru.

Nejvýhodnějším způsobem, jak si zajistit brigádníka, je využít možnosti dohod konaných mimo pracovní poměr nebo si najmout pracovníka od agentury práce. Další variantou je „klasický“ pracovní poměr, ovšem sjednaný jako krátkodobé zaměstnání nebo zaměstnání malého rozsahu. Všechny způsoby mají svá pro a proti.

Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti

Dohody konané mimo pracovní poměr se zpravidla uzavírají na zkrácené pracovní poměry, zástupy za dovolenou či krátkodobé brigády. Jejich výhodou jsou nižší povinné odvody a jednodušší administrativa.

Dohoda o provedení práce

Rozsah práce sjednaný v dohodě nesmí být u stejného zaměstnavatele větší než 150 hodin v kalendářním roce. Započítává se i další dohoda pro stejného zaměstnavatele ve stejném roce. Zaměstnanec může uzavřít i několik dohod v jednom kalendářním roce s jinými zaměstnavateli. Vždy maximálně do 150 hodin ročně u každého z nich.

Dohoda se uzavírá ústně i písemně. Doporučuje se písemná forma, v níž se uvede sjednaný pracovní úkol, výše odměny a podmínky jejího poskytování, možnost odstoupení od smlouvy v případě nedodržení podmínek.

Z dohody o provedení práce se neodvádí sociální a zdravotní pojištění a může být uzavřena na jakoukoliv práci, nemusí být konkrétním sjednaným úkolem. Zaměstnanec nemá právo na na důležité osobní překážky v práci ani nárok na řádnou dovolenou. Z dohody o provedení práce nenáleží odstupné. Dohoda do 4000 Kč měsíčně nebrání v pobírání podpory v nezaměstnanosti.

Zdanění dohody: Bez podpisu Prohlášení k dani do 5000 Kč měsíčně (včetně) – konečná 15% srážková daň. Základem daně je hrubá mzda. Dohoda nad 5000 Kč nebo podepsané daňové prohlášení – zálohová daň.

Dohoda o pracovní činnosti

Rozsah práce, na který se dohoda uzavírá, může na rozdíl od dohody o provedení práce překročit 150 hodin v kalendářním roce pro jednoho zaměstnavatele. Práci lze konat v rozsahu nepřekračujícím polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Posuzuje se za celé období, na které je uzavřena, nejdéle za 52 týdnů.

Dohoda musí být uzavřena písemně, jinak by byla neplatná. Má obsahovat sjednané práce, rozsah pracovní doby a dobu, na kterou se uzavírá. Doporučuje se i sjednání odměny za vykonanou práci. Ta může být splatná v pravidelných měsíčních výplatách nebo jednorázově po skončení pracovního úkolu a odevzdání práce. Součástí dohody může být i nárok na důležité osobní překážky v práci a řádnou dovolenou.

Sociální pojistné odvádí zaměstnavatel stejně jako u „klasického“ pracovního poměru. Výjimkou je krátkodobé zaměstnání a zaměstnání malého rozsahu, kdy se pojistné neplatí. Zdravotní pojistné se odvádí bez ohledu na krátkodobé zaměstnání. Pouze u dohody do 1999 Kč měsíčně se zdravotní pojistné neodvádí.

Zdanění dohody: Bez podpisu Prohlášení k dani do 5000 Kč měsíčně – konečná 15% srážková daň. Hranice 5000 Kč se sleduje před zvýšením základu daně o pojistné na sociální a zdravotní pojištění. Nad 5000 Kč nebo podepsané daňové prohlášení – zálohová daň.

Platí pro obě dohody

Sjednaná výše odměny by měla být přiměřená. Má odpovídat charakteru práce nebo vykované práci. Výdělek nesmí být nižší než minimální mzda, tj. 48,10 Kč za hodinu práce. Jestliže nemá zaměstnanec další příjmy, ze kterých je odvedeno minimální zdravotní pojistné, musí se případě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti do 1999 Kč přihlásit k pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů.

Nájem pracovníka od agentury práce

Nájem pracovníka od agentury práce přináší zaměstnavateli řadu výhod, i když za cenu relativně vyšších výdajů.

Výhody:

 • neplatí se odvody pojistného a daně,
 • odpadá mzdová administrativa,
 • zaměstnance s potřebnými zkušenostmi lze získat okamžitě,
 • odpadají náklady na hledání a výběr pracovníků,
 • zaměstnance lze relativně rychle a snadno vyměnit za jiného atd.
Porovnání nákladů zaměstnavatele na pracovníky
Kritérium / Způsob zaměstnání Pracovní poměr na dobu určitou a neurčitou Dohoda o PP Dohoda o PČ Pronájem od agentury
Mzdové náklady hrubá mzda + ZP ve výši 9 % + SP ve výši 25 % hrubá mzda hrubá mzda + ZP ve výši 9 % + SP ve výši 25 % hrubá mzda + pojistné ve výši 34 % + provize agentuře
Ostatní náklady administrativní náklady, náklady na nábor, školení, vzdělávací kurzy, případně odstupné a další administrativní náklady spojené s výpočtem mzdy a jejím vyplacením, uzavření dohody administrativní náklady spojené s ohlašovací povinností, odvody pojistného, výpočtem mzdy a pojistného, uzavření dohody
Výhody stálost pracovníka, různé možnosti motivace, dlouhodobě se vyplácí vzdělávání zaměstnance,… není ohlašovací povinnost vůči úřadům, zaměstnavatel nemusí platit pojistné za zaměstnance relativně snadnější a jednodušší než v případě pracovní smlouvy velmi flexibilní a časově nenáročné, rychlé sehnání potřebného množství pracovníků,…
Nevýhody časově a finančně náročné najít kvalitního pracovníka a zaškolit jej, neflexibilní při rozvazování pracovního poměru, povinné odstupné, v případě odejití pracovníka ve zkušební době vznikají další náklady na najití pracovníka nového atd., informační povinnost vůči úřadům omezené možnosti využití – pouze do 150 hodin ročně ohlašovací povinnost vůči úřadům, zaměstnavatel musí platit zdravotní a sociální pojištění, maximální poloviční úvazek platí se provize agentuře včetně zdravotního a sociálního pojištění

Jak na agenturní zaměstnávání

Zprostředkovatelské agentury mohou firmám pomoci vyřešit nenadálou situaci s nedostatkem pracovníků, například při nemoci zaměstnance, dovolené nebo rodičovské dovolené. Sami provedou výběr pracovníků dle předem zadaných kritérií.

Principem agenturního zaměstnávání je dočasné umístění zaměstnanců agentury práce přímo v podniku. Firma tedy nepřijímá zaměstnance do pracovního poměru, ale pouze si je „pronajímá“ od pracovní agentury. Firma (klient, uživatel) uzavírá se zprostředkova­telskou agenturou Dohodu o dočasném přidělení zaměstnance. Agentura následně udělí svému zaměstnanci Pokyn k dočasnému přidělení.

Výhody

 • není povinnost hlásit tyto pracovníky na úřadech a přihlašovat je k platbě zdravotního a sociálního pojištění a daně,
 • odpadá administrativa spojená s uzavíráním smluv a dohod, vypočítáváním mezd, odváděním pojistného a daně, s výpovědí apod.,
 • flexibilní způsob najmutí pracovníků, kdy je možné získat v případě nutnosti pracovníky i téměř okamžitě, se zkušenostmi s daným typem práce, v potřebném množství apod.,
 • firma nemusí vynakládat prostředky na hledání a výběr pracovníků, agentura většinou nabízí brigádníky již prověřené z jiných brigád,
 • není-li firma spokojená s pracovníkem, lze jej relativně rychle a snadno vyměnit za jiného atd.

Nevýhody

 • firma dopředu neví, jaký pracovník přijde a zda se na danou práci hodí; brigádníky vybírá agentura na základě případných poskytnutých kritérií,
 • relativně dražší oproti „klasickému“ brigádníkovi zaměstnaném na základě dohody apod.

Jsou dohody o provedení práce výhodné?

Jak krátkodobě zaměstnat

Při zástupech za nemocné zaměstnance nebo krátkodobých brigádách je pro zaměstnavatele i zaměstnance výhodné využít institutu krátkodobého zaměstnání nebo zaměstnání malého rozsahu, bez nutnosti odvodu pojistného.

Krátkodobé zaměstnání

Krátkodobým zaměstnáním je zaměstnání, které netrvalo ani nemělo trvat déle než 14 kalendářních dnů. Rozhodující je přitom doba sjednaného pracovního poměru. Nezáleží na jeho případném dřívějším ukončení.

Zaměstnání malého rozsahu

Zaměstnáním malého rozsahu je zaměstnání, jehož sjednaná částka příjmu je nižší než 2000 korun nebo není sjednána vůbec. Jestliže se tedy výše příjmu předem nesjedná, bude zaměstnanec nemocensky pojištěn pouze v měsících, ve kterých jeho příjem dosáhne alespoň 2000 korun. V těch měsících je nutné zaměstnance přihlásit na ČSSZ tiskopisem Oznámení o nástupu do zaměstnání s označením, že jde o zaměstnání malého rozsahu. Přihlašuje se ve lhůtě do 8 dní po měsíci zúčtování hrubého příjmu alespoň ve výši 2000 korun.

Porovnání odvodů při pracovní smlouvě a při dohodě o pracovní činnosti
Druh pracovního poměru Počet dnů trvání Výše příjmu Sociální pojistné Zdravotní pojistné Zaměstnání
Pracovní smlouva 15 3 000 ANO ANO
Pracovní smlouva 14 3 000 NE ANO krátkodobé
Pracovní smlouva 15 1 999 NE ANO malého rozsahu
Dohoda o prac. činnosti 15 3 000 ANO ANO
Dohoda o prac. činnosti 14 3 000 NE ANO krátkodobé
Dohoda o prac. činnosti 15 1 999 NE NE malého rozsahu

Z opakovaného krátkodobého zaměstnání se sociální pojistné odvádí

Na výši odvodů má vliv opětovný nástup zaměstnance ke stejnému zaměstnavateli, pokud mezi jednotlivými pracovními poměry neuplynula doba alespoň 6 měsíců. Posuzují se jen pracovní poměry nebo opakované dohody o pracovní činnosti se sjednaným příjmem alespoň 2000 Kč. Nepřihlíží se k dohodám o provedení práce.

Z krátkodobého zaměstnání a zaměstnání malého rozsahu se neodvádí sociální pojistné. Pojistné na zdravotní pojištění se odvádí vždy s výjimkou dohody o pracovní činnosti nepřesahující v kalendářním měsíci částku 1999 Kč.

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).