Hlavní navigace

Jak zdanit prodej obchodního podílu? Radíme v daňové poradně

26. 1. 2018
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

V daňové poradně radíme, jak zdanit příjem z prodeje obchodního podílu v „eseróčku“, který bude probíhat v ročních splátkách.

Fyzická osoba až na výjimky zdaňuje příjmy, které skutečně obdržela, tj. nejčastěji na účet nebo v hotovosti, ale může jít i o příjmy naturální. Pokud příjem z převodu není osvobozen od daně, musí být přiznán v daňovém přiznání, a to za období, kdy fyzická osoba příjem skutečně obdržela.

Dotaz z daňové poradny

Jak se bude danit příjem z prodeje obchodního podílu v s.r.o., který bude probíhat v ročních splátkách?

Odpověď

V prvé řadě je třeba definovat, zda podíl v s.r.o. prodává právnická nebo fyzická osoba. Předpokládám, že jde o prodej společníka – fyzické osoby. Fyzická osoba až na výjimky zdaňuje příjmy, které skutečně obdržela, tj. nejčastěji na účet nebo v hotovosti, ale může jít i o příjmy naturální. Předpokládám, že v tomto případě půjde o příjmy peněžní, bezhotovostní nebo hotovostní.

Dále je třeba upozornit na ustanovení § 4 odst. 1 písm. s) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (dále jen „ZDPř“), dle kterého je osvobozen „příjem z úplatného převodu podílu v obchodní korporaci s výjimkou příjmu z úplatného převodu cenného papíru, přesahuje-li doba mezi jeho nabytím a úplatným převodem dobu 5 let“. Osvobození se nevztahuje na případy, kdy byl podíl zahrnut do obchodního majetku fyzické osoby.

Pokud tedy příjem z převodu není osvobozen, musí být přiznán v daňovém přiznání, a to za období, kdy fyzická osoba příjem skutečně obdržela. Jde o tzv. „ostatní příjem“ dle § 10 odst. 1 písm. c) ZDPř.

K příjmu lze ovšem uplatnit výdaje, protože základem daně (resp. dílčím základem daně, hovoříme-li pouze o ostatních příjmech definovaných § 10 ZDPř) „je příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení. Jsou-li výdaje spojené s jednotlivým druhem příjmu uvedeným v odstavci 1 vyšší než příjem, k rozdílu se nepřihlíží.“ (§ 10 odst. 4 ZDPř). Jinak řečeno, ztrátu z této operace nelze uplatnit jako ztrátu daňovou, výdaje lze uplatnit jen do výše zdaňovaného příjmu.

Za výdaj bude považována nabývací cena podílu na s.r.o. (viz § 10 odst. 6 ZDPř).

Definici pojmu „nabývací cena podílu v obchodní korporaci“ je věnován § 24 odst. 7 ZDPř.

Otázkou je, jakým způsobem uplatnit nabývací cenu, je-li zdanění příjmu rozloženo do více období, jelikož je vyplácen ve splátkách. Zákon tuto situaci výslovně neupravuje. Nicméně v pokynu Generálního finančního ředitelství G-22 lze nalézt vodítko pro obdobnou situaci, kdy je vypořádací podíl při zániku společnosti vyplácen ve splátkách:

wt100

„Pokud vypořádací podíl při zániku účasti společníka v obchodní společnosti nebo členství v družstvu [§ 36 odst. 2 písm. e) zákona] je vyplácen ve splátkách, uplatní se nabývací cena podílu jako daňový výdaj do výše příjmů z první splátky. Část nabývací ceny podílu převyšující příjmy z první splátky se uplatní jako daňový výdaj proti příjmům plynoucím z bezprostředně následující splátky. Uvedený postup se uplatní i u následujících splátek. Obdobně se postupuje při vyplácení podílu na likvidačním zůstatku ve splátkách.“

Modelově tedy, pokud byl podíl prodán za 300 a příjem bude plynout rovnoměrně v letech 2018–2020, přičemž nabývací cena podílu byla 120, potom:

  • v roce 2018 je příjem 100, jako výdaj bude uplatněno 100, dílčí daňový základ = 0,
  • v roce 2019 je příjem 100, jako výdaj bude uplatněno 20, dílčí daňový základ = 80,
  • v roce 2020 je příjem 100, jako výdaj bude uplatněna 0, dílčí daňový základ = 100.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).