Hlavní navigace

Je státní zaměstnanec a podniká na vedlejšák. Ptá se na povinnost k #EET

22. 9. 2015
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Strašák v podobě evidence tržeb nenechává v klidu ani ty podnikatele, kteří si podnikáním pouze přivydělávají. Bude se #EET vztahovat i na ně?

Vít má podnikání pouze jako vedlejší činnost. Je totiž státním zaměstnancem a k tomu má živnostenské oprávnění, kterým si pouze přivydělává. Ročně si přijde sotva na několik málo desítek tisíc korun. 

Každý rok podávám daňové přiznání jako OSVČ, kde mé podnikání je pouze vedlejší pracovní činností. Bude se i v takovém případě na mě EET vztahovat? zeptal se Vít v odborné poradně serveru Podnikatel.cz.

 

Potřebujete radu od odborníka? Využijte našich odborných poraden.

Odpovídá Jan Molín, daňový poradce společnosti MIVO

Návrh zákona o evidenci tržeb prochází teprve 2. čtením v poslanecké sněmovně, proto v tomto okamžiku není zatím závazně stanoveno, na koho se bude elektronická evidence tržeb vztahovat. Níže tedy budu vycházet z vládního návrhu zákona, který lze nalézt například na stránkách poslanecké sněmovny


Autor: www.shutterstock.com

EET zamotává hlavu kdejakému podnikateli.

Z Vašeho dotazu není zřejmé, jakou činností se zabýváte. V navrhovaném zákoně o evidenci tržeb je počítáno s postupným zaváděním elektronické evidence tržeb ve třech termínech. Nejprve by evidenci měly podléhat restaurační, stravovací a ubytovací služby, za další 3 měsíce maloobchod a velkoobchod a v poslední vlně ostatní činnosti (služby). Přičemž o poslední vlně není prozatím rozhodnuto v jakém termínu a zda vůbec nastane.

Tržby vyloučené z evidence jsou vyjmenované v § 12 navrhovaného znění, jde například o tržby příspěvkových organizací, bank, pojišťoven, z podnikání v energetickém odvětví, z poštovních služeb apod. Dále doporučuji prostudovat § 37 návrhu zákona, který hovoří o tržbách, které jsou „dočasně vyloučené“ z povinnosti evidovat jde dle daného zákona. Je zde uvedeno mj. (odst. 3): Do okamžiku, kdy tržby poplatníka, které mají být evidovány, nepřekročí v bezprostředně předcházejícím zdaňovacím období daně z příjmů 2 000 000 Kč a zároveň 20 % součtu jeho tržeb, které mají být evidovány, a tržeb, které nejsou dočasně evidovanými tržbami, není evidovanou tržbou žádná z tržeb poplatníka.

Pokud se Vás tedy netýká žádná z výše vyjmenovaných výjimek, bude se na Vás, podle současného znění návrhu zákona, elektronická evidence tržeb vztahovat. 

Vzhledem ke stavu legislativního procesu přijetí uvedeného zákona je jisté, že zákon nebude účinný od 1. ledna 2016. V tuto chvíli je návrh zákona ve 2. čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Poté musí následovat 3. čtení, projednání v Senátu, podpis prezidenta a vyhlášení ve Sbírce zákonů. Proces lze sledovat na stránkách veřené správy

Autor článku

Daňový poradce a člen Prezidia Komory daňových poradců České republiky. Sledujte Jana na Twitteru @janmolincz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).