Hlavní navigace

Při rozjezdu může živnostníkovi pomoci odpovědný zástupce

Při zakládání podnikání nemusí podnikatel splňovat všechny podmínky pro přidělení živnosti. V tu chvíli však potřebuje takovou osobu, která těmto požadavkům (všeobecným i zvláštním) bez výhrad odpovídá. Tato osoba se nazývá podle § 11 živnostenského zákona odpovědný zástupce.

Odpovědný zástupce musí být fyzickou osobou a odpovídá za řádné provozování živnosti a plnění předpisů. Zástupce a podnikatel spolu uzavírají smlouvu. O konkrétních typech smluv mezi sebou debatovali čtenáři serveru Podnikatel.cz v diskuzi.

Osoba, která plní roli odpovědného zástupce, nemůže být najmuta více než čtyřmi podnikateli. Při ukončení svého působení pak musí odpovědný zástupce podnikatele písemně informovat.