Hlavní navigace

Kdy doplatky zdravotního a sociálního pojištění spadají do daňového přiznání

31. 1. 2017
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Pokud upravujeme základ daně dle požadavků § 23 odst. 8 zákona o daních z příjmů, liší se nám obvykle vyměřovací základy pro zdravotní a sociální pojištění.

Zatímco zdravotní pojištění definuje vyměřovací základ jako rozdíl mezi a výdaji, předpisy pro pojistné na důchodové pojištění vážou vyměřovací základ OSVČ na základ daně.

Dotaz z daňové poradny

Spadají doplatky na sociální a zdravotní pojištění do ř. 105 DAP (daňového přiznání) a tím také do odd. E DAP- úpravy podle §5 a § 23 zákona o daních z příjmů zvyšující výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji v DAP u OSVČ účtující v účetnictví?

 

Potřebujete radu od odborníka? Využijte našich odborných poraden.

Odpověď

Pokud upravujeme základ daně fyzické osoby dle požadavků § 23 odst. 8 zákona o daních z příjmů, liší se nám obvykle vyměřovací základy pro zdravotní a sociální pojištění. Zatímco zdravotní pojištění definuje vyměřovací základ jako rozdíl mezi a výdaji, předpisy pro pojistné na důchodové pojištění vážou vyměřovací základ OSVČ na základ daně (tedy částku včetně úprav dle § 23 ZDPř, to znamená se zahrnutím údajů uváděných do tabulky E přílohy č. 1 DP).

1) Zdravotní pojištění

Pro účely zdravotního pojištění je vyměřovací základ, který uvádíte v přehledu pro zdravotní pojišťovnu, definován v § 3b zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, takto: Vyměřovacím základem u osoby samostatně výdělečně činné je… 50 % příjmu ze samostatné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení.

2) Důchodové pojištění

Pro účely důchodového pojištění je vyměřovací základ, který uvádíte do přehledu pro ČSSZ, stanoven v § 5b odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, takto: Vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je částka, kterou si určí, ne však méně než 50 % daňového základu; daňovým základem se pro účely tohoto zákona rozumí základ daně nebo DÍLČÍ ZÁKLAD DANĚ stanovený podle § 7 zákona o daních z příjmů z příjmů ze samostatné činnosti PO ÚPRAVĚ podle § 5 a 23 zákona o daních z příjmů

Zatímco tedy pro účely zdravotního pojištění k úpravám dle § 23 ZDPř nepřihlížíme, pro účely důchodového pojištění zahrnujeme i úpravy dle § 23.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).