Hlavní navigace

Když slova „koupit“ nebo „objednat“ nestačí. Víme, co změní tlačítková novela

30. 10. 2019
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Přídavné jméno „tlačítková“ označuje novelu občanského zákoníku, která se dotkne jak spotřebitelů, tak provozovatelů e-shopů.

Kromě splnění povinnosti přijmout a zveřejnit právní a správní předpisy stanovené touto směrnicí je hlavním cílem novely zjednodušení aktuálních pravidel a zvýšení právní jistoty pro spotřebitele i e-shopy.

Připravovaná podoba novely zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů. Je tak implementací této směrnice do tuzemského právního řádu. Podle ní už však měla být dávno zakořeněna v českých předpisech. Ve směrnici je uvedeno datum 13. prosince 2013, do kterého členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Používat by je pak měly od 13. června 2014 a do 13. prosince 2016 také předložit Komisi, Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování této směrnice.

Tím pádem se pro Českou republiku zvyšuje riziko sankcí. V předkládací zprávě k této novele je uvedeno, že kvůli transpozici této směrnice je s Českou republikou veden ze strany Evropské komise tzv. EU-pilot č. 7592/15/JUST. Přestože se některé z vytýkaných bodů podařilo vysvětlit, u řady ustanovení je podle advokátů z advokátní kanceláře ŘANDA HAVEL LEGAL vysoce pravděpodobné, že vysvětlení podané Českou republikou nebude Komisí akceptováno. S ohledem na pokročilou fázi tohoto dialogu, jenž probíhá od roku 2014, hrozí České republice žaloba pro porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy o fungování Evropské unie, uvádí v článku na portálu epravo.cz. Lucie Machálková z Tiskového oddělení Ministerstva spravedlnosti ČR serveru Podnikatel.cz potvrdila, že legislativní rada vlády by se touto novelou měla zabývat do konce roku.

Internetové obchody si musejí dát pozor také na geoblocking. Více najdete v článku Novela zákona o ochraně spotřebitele si posvítí také na geoblocking

Co by se změnilo?

Jiří Hradský, advokátní koncipient z advokátní kanceláře Sedlakova LEGAL, uvádí, že v praxi se často e-shopy ve svých obchodních podmínkách uchylují k tomu, že „otáčejí“ způsob sjednávání a uzavírání smluv (kontraktaci). Provozovatel e-shopu vystavením zboží pouze vyzývá k podávání nabídek a smlouva je následně uzavřena až potvrzením provozovatele e-shopu. Chtějí se tímto vyhnout například skutečnostem, že zboží nebude dostupné a oni by museli splnit svou povinnost. Pokud se jedná pouze o výzvu k podávání nabídek, je na provozovateli e-shopu, jak s nabídkou naloží a zda ji akceptuje, popisuje.

Jak vysvětluje Daniel Macek, advokát z advokátní kanceláře Macek Legal, ve stručnosti tzv. tlačítková novela mění způsob nakupování v internetových obchodech a zakotvuje novou informační povinnost e-shopu vůči spotřebiteli tak, aby si byl vědom toho, že objednávka zboží v e-shopu jej zavazuje k zaplacení. Tlačítková novela tedy stanovuje, že tlačítka či podobné funkce sloužící k potvrzení objednávky zboží musí být označeny snadno čitelným nápisem „Objednávka zavazující k platbě“ nebo jinou odpovídající jednoznačnou formulací, dodává. Spotřebitel by tedy měl být výslovně informován, že jej kliknutí na objednávkové tlačítko zavazuje k placení. Mělo by proto dojít k výraznějšímu odlišení placených a neplacených služeb a dodávek zboží na internetu, doplňuje advokátní koncipient Jakub Adámek z advokátní kanceláře ŘANDA HAVEL LEGAL.

Jiří Hradský podotýká, že zatím není úplně jednoznačný výklad nového ustanovení v občanském zákoníků. Smyslem by však podle něj mělo být informovat spotřebitele, zda kliknutím na tlačítko dochází k přijetí nabídky, a tedy spotřebitel bude povinen zaplatit za zakoupené zboží, či zda se jedná o režim, kdy spotřebitel pouze kliknutím na tlačítko posílá nabídku a provozovatel e-shopu musí nejprve nabídku přijmout.

Zjistěte, jak e-shopy porušují legislativu, v článku Nejčastější prohřešky e-shopů? Nepravdivé informace o zboží či reklamacích

E-shopy budou chránit sebe

Internetové obchody by se tedy měly řídit doporučenou formulací a na svůj e-shop zavést tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“, případně „kliknutím se spotřebitel zavazuje zaplatit uvedenou cenu“ a podobně. Pokud se provozovatel e-shopu nebude řídit touto novou povinností a tlačítka odpovídajícím způsobem neoznačí, bude objednávka pro spotřebitele nezávazná – to znamená, že spotřebitel za ni nebude muset zaplatit, upozorňuje dále Daniel Macek.

Nedodržení tlačítkové novely představuje pro e-shopy především ekonomické riziko. Pokud v e-shopu bude chybět příslušné objednávkové tlačítko nebo takové tlačítko nebude obsahovat zákonem požadovaný text, pak to bude mít za následek, že spotřebitel nebude svou objednávkou vázán. Tento stav může z pohledu provozovatele e-shopu podle Jana Ožany, advokáta taktéž z ŘANDA HAVEL LEGAL, vést k vzniku ztrát z důvodu nerealizovaných obchodů, k vynakládání prostředků na vrácení zboží odeslaného spotřebiteli a v krajním případě k soudním sporům o vlastnické právo ke zboží, které bylo poskytnuto spotřebiteli na základě objednávky, kterou není spotřebitel v důsledku „tlačítkové novely“ vázán.

Nepůjde jen o tlačítka

Zavedení tlačítkové novely bude tedy velmi pravděpodobně pro e-shopy znamenat nutnost upravit prostředí svého e-shopu a v návaznosti na to také všeobecné obchodní podmínky. Kromě toho si vyžádá změny v uživatelském rozhraní jednotlivých internetových obchodů. Objednávkové tlačítko bude muset být zařazeno do takové fáze procesu nakupování v e-shopu, kdy spotřebitel ještě neučinil závaznou objednávku, ale je mu už známa celková cena objednávky. To by mělo znamenat, že by takové tlačítko mělo následovat až poté, co spotřebitel vybere způsob doručení zboží a platební metodu, jestliže za to provozovatel e-shopu účtuje poplatky. To může pro některé e-shopy znamenat, že budou muset změnit posloupnost některých kroků v průběhu objednávkového procesu a přiměřeně tomu upravit i své obchodní podmínky, dodává Jan Ožana.

O krocích spojených s objednávkou jsme psali v článku Utratí ve vašem e-shopu? Povinná registrace při nákupu šanci „zabíjí“

Kromě nutnosti změnit tlačítka zavádí tlačítková novela několik dalších povinností, jako je například povinnost zaslat spotřebiteli potvrzení o uzavřené smlouvě v textové podobě v přiměřené době po jejím uzavření, nejpozději však v okamžiku dodání zboží nebo před tím než začne poskytovat službu. Novelou se rovněž rozšiřuje informační povinnost dle § 1820 občanského zákoníku, doplňuje Jiří Hradský. Dalším důležitým bodem novely je vyjasnění práva podnikatele požadovat náhradu za snížení hodnoty zboží, jestliže s ním spotřebitel nakládal v rozporu s účelem čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy. Spotřebitel by měl prakticky se zbožím nakládat tak, jako by mu bylo umožněno v kamenné prodejně (tj. např. vyzkoušet velikost), popisuje Lucie Machálková.

Provozovatelé e-shopů by se tedy měli seznámit také s dalšími změnami, které připravovaná novela občanského zákoníku přináší, a to například ve vztahu k dodání či vrácení zboží. Pouze to jim umožní včas uzpůsobit své obchodní podmínky připravovaným změnám a připravit na ně např. svá reklamační oddělení, doplňuje Jakub Adámek.

Content First

Provozovatelé, buďte ve střehu

Jak je uvedeno výše, jelikož daná tlačítková novela vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady, na základě které měly být již tyto povinnosti implementovány, je možné, že k implementaci dojde co nejdříve. Provozovatelé e-shopů by tedy měli sledovat legislativní proces. Pokud bude novela přijata, měli by také s dostatečným předstihem změnit prostředí svého e-shopu a všeobecné obchodní podmínky tak, aby byly v souladu s přijatou novelou. Jen tak provozovatelé internetových obchodů mohou mít jistotu, že objednávka učiněná spotřebitelem pro něj bude závazná a bude za ni povinen zaplatit, shrnuje Daniel Macek.

Jiří Hradský závěrem upozorňuje, že v poslední době se rovněž velmi řeší soubory cookies na webových stránkách, kdy na základě rozhodnutí Soudního dvora EU došlo ke změně některých povinností v oblasti nastavení souhlasů a informační povinnosti. Doporučujeme tedy provozovatelům e-shopů, aby se zaměřili rovněž na tuto oblast, uzavírá. 

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).