Hlavní navigace

Kontroly EET se musí změnit, postup „nejdříve účtenka, pak peníze“ nedává smysl

10. 5. 2018
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

[KOMENTÁŘ] Kontroloři chtějí, aby jim dal podnikatel nejprve zboží, poté účtenku a až pak si vzal peníze. Jde o pravidlo z metodiky, kterým nachytávají lidi.

Požadujeme proto změnu metodiky, ale chceme rovněž změnu zákona. Navrhujeme například, aby se účtenky vydávaly jen na požádání zákazníkem. Dále chceme, aby se účtenky vydávaly až od nějaké výše tržby, například od 30 nebo 50 Kč. Máme totiž spočítáno, že když třeba trafikant prodá známku nebo jízdenku a musí vytisknout účtenku, dostává se tiskem účtenky do ztráty.

Úředníci vytváří situace, kterou vedou podnikatele k přestupku

Před dvěma týdny jsem jako předseda Podnikatelských odborů jednal se svým kolegou Romanem Slavíkem (předsedou asociace Česká trafika) na ministerstvu financí o chybách a přehnané tvrdosti kontrol EET. Máme řadu příkladů toho, jak nesprávně, přehnaně tvrdě a někdy i nezákonně se při kontrolách EET postupuje. Kontrolující úředníci podle nás vytvářejí, často uměle a účelově, takové situace a průběh kontroly, které vedou podnikatele nebo jeho zaměstnance k přestupku. Za ministerstvo byli přítomni: ministryně paní Schillerová, zástupce generálního ředitele finanční správy paní Richterová, mluvčí ministerstva pan Žurovec a překvapivě na straně ministerstva i zástupce Asociace českého tradičního obchodu pan Hlavsa.

Schůzka probíhala v korektní společenské atmosféře, ale tím se nemůžeme dát zmást. Měl jsem pocit, že se s námi úředníci schází jen z povinnosti, myslí si i nadále svoje a naše stížnosti neberou vážně. Doufám, že je časem přimějeme k tomu, aby nás brali vážně. Na jednání jsem měl připravené dva konkrétní příklady kontrol, následného správního řízení a nepřiměřených pokut.

Argumentace úřadů je nesmyslná

V jednom případě šlo o mediálně známou pokutu 15 000 korun za nezaevidování 15 Kč za prodej krabičky Tic Taců a v druhém za pokutu 25 000 Kč za nezaevidování 22 Kč. Není bez zajímavosti, že zatímco u Tic Taců se úřady hájily tím, že šlo o opakované provinění, u vyšší pokuty 25 000 Kč šlo o první zjištění, což údajně byla polehčující okolnost. Na obou případech jsem každopádně ukázal, jak finanční úřady uvažují, co berou za přitěžující okolnosti, přestože by to podle nás měla být polehčující okolnost, a v čem při kontrolách chybují.

Nebylo překvapením, že paní Richterová z GFŘ se snažila vše zobecňovat a naznačovala, že ostatní případy kontrol jsou jistě jiné a v pořádku. A aby toho nebylo málo, tak ani u zmíněných kontrol žádné pochybení nepřipustila. Místo toho tvrdila, že v kauze Tic Taců proběhla následná kontrola, která rovněž skončila nálezem. Jenže toto tvrzení má hned několik háčků.

Podle podnikatele totiž kontrola neproběhla korektně a došlo během ní ke konfliktu s kontrolory, kteří se dokonce dostali do hádky i s dalšími zákazníky. Navíc je velmi zvláštní, že přestože druhá kontrola proběhla a výsledkem má být přestupek, nedošlo u ní ke správnímu řízení a nebyl ani vydán žádný příkaz k pokutě. Je zřejmé, že finanční správa si je vědoma, že kontrola neproběhla korektně, a proto spadla pod stůl.

Jediné, co s touto kontrolou úřady udělaly, bylo to, že ji použily jako přitěžující okolnost k předchozímu řízení. A v tom je další problém, protože časová posloupnost nedává smysl. Jak může být přitěžující okolností k prvnímu údajnému porušení zákona následný druhý údajný prohřešek? Opačně by to smysl dávalo, ale takto? Na tento můj argument nereagovala ani jedna z přítomných dam.

Čtěte více: Na velikosti prý nezáleží. Flastr za nenahlášení pár Kč je dle úřadů v pořádku

Kontroly EET se musí změnit

Dlouhodobě tvrdím, že postup při kontrolách EET znejišťuje malé podnikatele a živnostníky, kteří se tak dostávají pod neúměrný tlak a nevědí, zda nedostanou vysokou pokutu za nějaký nesmysl. Představte si jen to, že stojíte za pultem v trafice a proti vám zákazník. Ten vám řekne, že chce krabičku cigaret. Vy mu ji podáte a on položí peníze na pult. První, co udělá každý normální prodavač, je, že sáhne po penězích, dá je do kasy a vytiskne účtenku. Úplně normální a přirozené, ale takto to kontroloři nechtějí. Ti chtějí, aby jim dal podnikatel nejprve zboží do ruky, poté vytiskl účtenku a pak si teprve vzal peníze. Jde o pravidlo z metodiky, kterým nachytávají lidi. Navíc drtivá většina zákazníků při nákupech za nízké částky bere zboží, pokládá peníze na pult a odchází. A přesně to dělají kontroloři, aby vytvořili tlak na prodávajícího.

Požadujeme proto změnit metodiku. Chceme změnit praxi posloupnosti kroků při prodeji. Respektive, aby metodika odpovídala zaběhnutému postupu. Zákazník dostává zboží, předává peníze, prodávající je dává do pokladny, případně vrací a vytiskne účtenku. Dále chceme, aby kontroly přestaly sledovat sekundy na účtenkách, protože i na této prkotině se úřady často točí.

Nejde ale jen o samotné chování při kontrolách, rádi bychom prosadili i legislativní změny. Ty nemusí jít přímo přes ministerstvo, ale může se jednat i o poslaneckou iniciativu. Půjdeme ale oběma cestami. Budeme chtít přesvědčit ministerstvo, že je nutné EET změnit, pokud není politická vůle, ji zrušit, a budeme se o tom snažit přesvědčit i poslanecké kluby. Navrhujeme například, aby se účtenky vydávaly jen na požádání zákazníkem. Dále chceme, aby se účtenky vydávaly až od nějaké výše tržby, například od 30 nebo 50 Kč. Máme totiž spočítané, že když třeba trafikant prodá známku nebo jízdenku a musí vytisknout účtenku, dostává se tiskem účtenky do ztráty. Nevidím rovněž důvod, aby podnikatel musel pod hrozbou pokuty vyvěšovat ceduli, že se ho EET týká. Každý řidič ví, že v obci může jet maximálně 50 km/h, ale nemusí mít v autě žádnou cedulku, že v obci nemůže jet více než 50 km/h.

Čtěte také: Kauza Tic Taců ukázala, že úřady u EET kašlou dokonce i na vlastní metodiku

Šlo o první záběr pádlem

Přestože mám z našeho jednání dojem, že druhá strana, tedy ministerstvo a finanční správa, změny nechce, dá se schůzka zhodnotit pozitivně. Ano, kdybych se na ni díval jen z pohledu okamžitého přínosu, tak nebyla k ničemu, protože žádnou změnu zatím nepřinesla. Musíme být ale trpěliví a tvrdí ve svých postojích. Šlo prostě o první z mnoha záběrů pádlem. Když chcete na kánoi někam dojet, musíte zabrat třeba tisíckrát. Z tohoto pohledu byla schůzka velmi efektivní. Kompetentním lidem jsme totiž řekli věci, které, jak se domnívám, ještě od nikoho neslyšeli tak explicitně pojmenované. Druhou pozitivní věcí je, že paní Richterová nám slíbila, že se našimi návrhy bude zabývat. A třetí důležitý výsledek je, že jsme poprvé jednali u stolu jako rovný s rovným.

Na závěr bych ještě zmínil vystoupení pana Hlavsy za AČTO. Paní ministryně jej přivedla a představila jako zástupce podnikatelů, prý pro vyváženost (?). Pan Hlavsa se zcela samozřejmě posadil na stranu stolu s paní ministryní a pozorně nás poslouchal. Téměř na konci si pak vzal slovo, aby nám vytkl, že se bavíme jen o kontrolách EET (kvůli kterým jsme přišli) a že prý jsou jiné problémy a kontroly, které tíží obchodníky více. Jinými slovy, pokusil se relativizovat naše argumenty, aniž by je mohl vyvrátit (zřejmá manipulativní figura). Postavit se takto zjevně na stranu moci a hájit ministerstvo proti malým podnikatelům a živnostníkům, to chce opravdu silný žaludek.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).