Hlavní navigace

Kromě lékařů žádají výjimku z #EET také lékárníci nebo exekutoři

24. 4. 2018
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

V rámci připomínkového řízení se objevilo několik požadavků různých profesí na jejich vynětí z elektronické evidence tržeb. Jde třeba o lékaře nebo exekutory.

Zatímco lékaři argumentují tím, že hotovostní tržby jsou u nich marginální, lékárníci zase upozorňují, že evidenční povinnost už plní kvůli zákonu o léčivech.

U lékařů jsou hotovostní tržby marginální

Kromě požadavků na úpravu zvláštního režimu EET se v rámci připomínkového řízení objevilo i několik návrhů na rozšíření výjimek z EET. Podle České lékařské komory (ČLK) jsou hotovostní příjmy u lékařů natolik marginální, že v drtivé většině případů neodpovídají nákladům na pořízení systému EET a jeho provoz. ČLK proto trvá na generální výjimce z povinnosti EET pro poskytovatele ambulantních služeb, kteří mají smlouvu s některou z veřejných zdravotních pojišťoven. Pokud by nebyla schválena generální výjimka, chce ČLK osvobození od povinnosti EET pro poskytovatele ambulantních lékařských služeb, jejichž hotovostní příjmy nepřesahují 20 % z celkových příjmů, anebo hotovostní příjmy nepřesahují za příslušné účetní období částku 200 000 Kč. Jestliže by neprošel ani tento návrh, žádá ČLK plnou úhradu nákladů, které jsou spojeny s pořízením a provozem EET.

Čtěte více: Lékaři požadují výjimku z #EET. Hotovostní příjmy jsou u nás marginální, říkají 

Tržby už musíme evidovat díky jiným zákonům, říkají lékárníci a exekutoři

Výjimku z EET žádá také Česká lékárnická komora. Ta upozorňuje, že lékárny už ze zákona o léčivech plní evidenční povinnost, evidují příjmy i výdeje léčivých přípravků, odesílají hlášení o výdejích Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, záznamy o výdejích do centrálního úložiště elektronických receptů. Veškerá činnost lékáren je zpracovávána v lékárenských informačních systémech. Žádná lékárna v České republice nefunguje a nemůže fungovat bez informačního systému a evidence všech výdejů a prodejů v nich včetně 100 % případů tržeb. Pro evidenci tržeb podle zákona proto není dán účel, a tržby z lékáren by proto měly být z evidence vyloučeny, napsala v připomínkách Česká lékárnická komora.

O vynětí z EET žádají také exekutoři, kteří argumentují tím, že co se týká přijímání plnění (tedy plnění, která mohou, ale nemusí zakládat rozhodný příjem) od třetích osob v rámci exekučního řízení tak platí, že veškeré tyto platby se evidují na zvláštním účtu (bez ohledu na formu přijatého plnění – tj. plnění přijaté v hotovosti se vkládá na tento zvláštní účet) podle § 46 odst. 5 exekučního řádu. Tento účet je oznamován dohledovým orgánům, které v souladu s § 7 exekučního řádu mohou na tento účet nahlížet a pořizovat si z něj výpisy a kopie. Veškeré příchozí platby (opak. nejde o tržby) jsou pak dohledatelné na tomto účtu. Nadto je vůbec nejasné, zda exekutorem přijaté plnění od povinného či třetí osoby v rámci exekučního řízení splňuje materiální znak evidované tržby či nikoliv (exekutor si ze zvláštního účtu případně část vymoženého plnění vyplácí na svůj provozní účet), uvedla Exekutorská komora ČR.

Brand24

Profesních organizací by se EET týkat neměla, tvrdí exekutoři

Exekutorská komora dále navrhuje vyjmout z EET profesní organizace zřízené zákonem (tj. právnických osob, na něž stát přenesl část výkonu veřejné moci), jelikož u nich prý nejde předpokládat, že by svým potenciálním působením v právní sféře směřovaly k obcházení zákonem uloženého režimu daňových povinností. Jejích hlavní činnost se orientuje na uspokojení veřejného zájmu v oblasti regulace příslušných svobodných povolání a jejich činnost, ze které plynou např. tržby z výběru správních poplatků, členských příspěvků atp., je tak významně regulována (např. v případě tržeb za vedení a správu veřejných rejstříků, seznamů aj.). Jde o uzavřený a ohraničený počet subjektů, u kterých absentuje podnikatelská činnost; vynětí jejich tržeb proto nebude na úkor účelu zákona, domnívá se Exekutorská komora ČR.

Komora daňových poradců ČR pak navrhla, aby se rozšířila výjimka pro hluchoslepé a nevidomé. Konkrétně, aby se vztahovala na všechny situace, kdy bude tržbu realizovat hluchoslepá nebo nevidomá osoba bez ohledu, zda bude v postavení zaměstnance nebo OSVČ se zaměstnanci nebo OSVČ se spolupracujícími osobami, pokud této osobě její zdravotní hendikep fyzicky neumožňuje samostatně tržbu evidovat. Podle komory je případné riziko zneužívání této výjimky naprosto minimální a finanční správa má dostatečné procesní nástroje, aby zneužití této výjimky potlačila.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).