Hlavní navigace

Musíte letos podat přiznání za část roku 2014? Můžete využít loňský tiskopis

22. 5. 2014
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: isifa/Lidové noviny/FRANTISEK VLCEK
Fyzické osoby, které mají za povinnost v průběhu roku podat přiznání za část zdaňovacího období započatého v roce 2014, mohou využít formulář pro rok 2013.

Poplatníci, kteří musí ještě v průběhu letošního roku podat přiznání za část zdaňovacího období započatého v roce 2014, mohou využít formulář pro rok 2013. Konkrétně se jedná o fyzické osoby a tiskopis daňového přiznání pro zdaňovací období 2013 č. 25 5405 MFin 5405 – vzor č. 20 a související přílohy.

Jak přiznání správně vyplnit

Ilustrační obrázek.
Autor: isifa/Lidové noviny/FRANTISEK VLCEK

Ilustrační obrázek.

Pokud poplatník využije přiznání pro rok 2013, musí si dát pozor na některé odchylky. Jak upozorňuje finanční správa na svém webu, jedná se o konkrétně o tyto změny: 


Základní část daňového přiznání


ř. 04 Kód rozlišení typu DAP – vyberte příslušný kód rozlišení typu DAP a uveďte datum, kdy skutečnost nastala


A. do 30 dnů ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku a to za část zdaňovacího období, která uplynula do dne předcházejícího účinnosti tohoto rozhodnutí (§ 244 odst. 1 daňového řádu),


B. do 15 dnů ode dne předložení konečné zprávy (§ 244 odst. 3 a 4 daňového řádu)


G. za předcházející zdaňovací období, pokud nebylo DAP dosud podáno a lhůta pro jeho podání neuplynula (§ 245 daňového řádu),


I. úmrtí – do 3 měsíců po úmrtí poplatníka podle § 239b odst. 4 daňového řádu, a za předcházející zdaňovací období, pokud DAP nebylo dosud podáno a lhůta pro jeho podání neuplynula, podle § 245 daňového řádu.


N. do 30 dnů ode dne skončení řízení o pozůstalosti, a to za část zdaňovacího období, která uplynula do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti. Povinnost plní osoba spravující pozůstalost (§ 239b odst. 5 daňového řádu),


O. do 15 dnů ode dne předložení řádné zprávy o zpeněžování majetku likvidační podstaty nebo jeho části soudu (v případě soudem nařízené likvidace pozůstalosti), a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem předložení této zprávy. Povinnost plní likvidační správce (§ 239c daňového řádu).


Kódy rozlišení typu daňového přiznání

Body C- F – nebudou mít věcnou náplň, nebudou pro období po 1. 1. 2014 používány.

ř. 43 Poměrná část základu daně v procentním vyjádření pro účely prominutí úhrady daně z důvodu mimořádné události [(ř. 37 + ř. 39)/ ř. 42 *100]. Nebude v roce 2014 vyplněn.

ř. 46 Částka podle § 15 odst. 1 zákona – uveďte uplatňovanou hodnotu daru (darů), který (které) jste poskytl (poskytla) podle § 15 odst. 1 zákona. Úhrnná hodnota daru (darů) ve zdaňovacím období musí přesáhnout 2 % ze základu daně ř. 42 anebo činit alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % namísto 10% platných pro zdaňovací období 2013 ze základu daně ř. 42.

ř. 53 Další částky – Do bílého pole tohoto řádku uveďte název uplatňované částky (např. odpočet na podporu odborného vzdělávání § 34f až § 34h zákona).

Úprava podmínek pro uplatnění odčitatelných položek (ř. 54) a podmínek pro uplatnění slev na dani (ř. 70) a daňového zvýhodnění (ř. 72) – od 1. 1. 2014 mohou uplatnit pouze rezidenti EU Norska a Islandu pokud splní současně podmínku 90% příjmů z České republiky.

ř. 84a Částka promíjené úhrady na daň z příjmů. Nebude v roce 2014 vyplněn.

ř. 87a Sražená daň podle § 36 odst. 7 zákona – Do tohoto řádku uveďte i sraženou daň podle § 36 odst. 8 zákona.

Příloha č. 2


Dílčí základ daně z ostatních příjmů (§ 10 zákona

tip do článku - změny v účtárně - říjen 21

Tabulka – Druh příjmů podle §10 odst. 1 zákona – je zavedeno nové předepsané označení: G – pro bezúplatné příjmy.

Sloupec 5 – Pokud je v tabulce uveden bezúplatný příjem a jedná se o nemovitost, uveďte ve sloupci 5 (kód) písmeno „n“.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).