Hlavní navigace

Může si eseróčko půjčit auto od fyzické osoby? Čtěte netradiční dotaz z poradny

8. 12. 2016
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Eseróčko má v plánu si zapůjčit automobil od fyzické osoby, a to na občasné užívání. Co lze dát do odpočtu daně? Radí daňový odborník Jan Molín.

Následující dotaz byl položen v odborných poradnách serveru Podnikatel.cz. Využijte také služeb našich odborných poradců. Položit nový dotaz

Otázka: Zapůjčení osobního automobilu

Může si s.r.o. zapůjčit osobní automobil na občasné užívání od fyzické osoby? Co všechno si může započítat do odpočtu daně?

Odpověď

V tomto případě zřejmě půjde o vypůjčení si věci na základě smlouvy o výpůjčce (bezplatně) či o nájem věci (za úplatu) dle nového občanského zákoníku.

Takové smlouvy je jistě možno uzavřít i mezi s.r.o. a fyzickou osobou – vlastníkem věci, která je předmětem výpůjčky, resp. nájmu.

Smlouvou o výpůjčce přenechává půjčitel věc vypůjčiteli a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné užívání. Znaky smlouvy o výpůjčce jsou její bezplatnost, půjčení věci dočasně a za daným účelem. Není-li účel vymezen, užívá vypůjčitel věc způsobem přiměřeným povaze věci. Užití věci lze stanovit jak na dobu určitou, tak neurčitou. Jestliže ve smlouvě nechceme stanovit ani účel užití věci ani dobu, po kterou se má vypůjčitel věc užívat, potom můžeme uzavřít smlouvu o výprose. 

NOZ stanoví, že obvyklé náklady spojené s užíváním věci nese vypůjčitel ze svého a mimořádné náklady jsou k tíži půjčitele. To mj. znamená, že v případě automobilu vypůjčeného a užívaného k podnikání by obvyklé náklady na údržbu byly daňovým nákladem vypůjčitele, ale zásadní opravy by měl hradit vlastník.

Právní úprava výpůjčky je v novém občanském zákoníku obsažena v § 2193 – 2200.

Nájem věci se zásadně liší od výpůjčky tím, že je úplatný. Budete-li používat najatý automobil k podnikání, resp. k „ekonomické činnosti“ ve smyslu § 5 zákona o DPH, potom je nájemné daňovým nákladem pro účely daně z příjmů a zároveň máte nárok na odpočet DPH na vstupu. Samozřejmě je možné považovat za daňový náklad též náklady na benzín, dálniční známku, drobnou údržbu (myčka) a další obdobné náklady. Nelze uplatnit daňové odpisy – ty může uplatnit vlastník.

Poradna s daňovým poradcem

Zeptejte se, jak na daňové přiznání. Odpovídá Jan Molín, daňový poradce a člen Prezidia Komory daňových poradců České republiky.

 

Nájemce má povinnost užívat věc jako řádný hospodář, užívat jej ke sjednanému nebo obvyklému účelu, platit nájemné, po dobu nájmu provádět běžnou údržbu věci, nedomluví-li se strany jinak, strpět nezbytnou opravu věci, která nelze odložit.

Nájem je v novém občanskému zákoníku upraven v § 2201 a násl.

Pro přesnější odpověď by bylo nutné znát smlouvu, která upravuje vztah mezi vlastníkem automobilu a s.r.o., a dále vymezení pojmu „odpočet daně“.

Upozorňuji ještě, že v případě nájemní (tedy úplatné) smlouvy mezi s.r.o. a „spojenou osobou“, např. mezi s.r.o. a jednatelem nebo společníkem, by mělo být nájemné stanoveno ve výši ceny obvyklé, viz § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů.

Pozn. text byl redakčně upraven a převzat z odborných poraden dostupných na adrese: poradna.podnikatel.cz

Autor článku

Daňový poradce a člen Prezidia Komory daňových poradců České republiky. Sledujte Jana na Twitteru @janmolincz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).