Hlavní navigace

Ne ze všech zahraničních příjmů se v tuzemsku platí daň

25. 11. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Zdanění zahraničních příjmů není jednoduchá záležitost. Od roku 2009 je však situace, alespoň v některých případech, méně komplikovaná.

Zákon o daních z příjmů byl v roce 2009 několikrát novelizován, a to i v oblasti zdanění zahraničních příjmů. Změny ve zdanění zahraničních příjmů daňových rezidentů se týkají převážně příjmů ze závislé činnosti, tj. příjmů ze zaměstnání v zahraničí. Jelikož byla u nás v roce 2008 zavedena tzv. superhrubá mzda, bylo nutné tuto změnu promítnout i do zahraničních příjmů.

Podle § 6 odst. 13 zákona o daních z příjmů jsou základem daně z příjmů u zaměstnanců, u kterých má zaměstnavatel povinnost platit tuzemské pojištění, příjmy zvýšené o sociální a zdravotní pojistné, tedy superhrubá mzda. Jestliže zahraniční zaměstnavatel nemá povinnost platit povinné tuzemské pojistné, připočítá se částka odpovídající tuzemskému povinnému pojistnému při výpočtu daně k daňovému základu.

Jak pro business server Podnikatel.cz upřesnila Vanda Kalová, tisková mluvčí Finančního ředitelství Plzni, ve vztahu ke stanovení základu daně u příjmů ze závislé činnosti už tento údaj není důležitý. Od roku 2009 je třeba pouze zkoumat, zda by se z konkrétního typu příjmu ze závislé činnosti anebo z funkčního požitku platilo nebo neplatilo povinné pojistné podle tuzemských zákonů o sociálním a zdravotním pojištění, kdyby se na daný příjem tyto tuzemské pojistné předpisy vztahovaly. Jedná se tedy o určitou fikci, ke které se přistoupilo z důvodu, že u zaměstnanců, na které se vztahovaly povinné zahraniční předpisy o sociálním a zdravotním pojištění, činilo v roce 2008 dle tehdy platné právní úpravy značné problémy navýšení příjmů při stanovení základu daně o toto zahraniční pojistné. A to z důvodu složité a nejednotné právní úpravy v zahraničních pojistných právních systémech, vysvětlila Kalová. Čtěte více: Z diskuze: Pojištění při nevýdělečném pobytu v zahraničí

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví
PhDr. Dagmar Kučerová
mzdový poradce

Příjmy ze státu, se kterým nemá ČR smlouvu o zamezení dvojího zdanění

Aby nedocházelo ke dvojímu zdanění u příjmů pocházejících ze zahraničí, je nutné si uvědomit, ze kterého státu zahraniční příjmy pocházejí. Pokud tedy nechce poplatník pracující v zahraničí platit daň v jiném státě a následně po podání daňového přiznání ještě jednou v tuzemsku, musí nejprve zjistit, zda má nebo nemá Česká republika s tímto státem smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Od toho se odvíjí další postup.

Jestliže má poplatník příjmy ze státu bez uzavřené smlouvy o zamezení dvojího zdanění, musí daňový rezident příjmy v České republice zdanit. V tomto případě nelze aplikovat žádnou metodu zamezení dvojího zdanění. Dvojí zdanění lze podle Kalové v tomto případě pouze zmírnit postupem dle § 6 odst. 14 zákona o daních z příjmů, a to odečtením daně zaplacené z tohoto příjmu v zahraničí od základu daně v tuzemsku.

Jaké máte zkušenosti s finančním úřadem?

Příjmy ze států, se kterými má ČR smlouvu o zamezení dvojího zdanění

Novela zákona, konkrétně ustanovení § 38 písm. f odst. 4, umožnila zaměstnancům – daňovým rezidentům s již jednou zdaněnými příjmy ze zaměstnání v zahraničí, tyto příjmy z tuzemského základu daně vyjmout. Příjmy poplatníků ze závislé činnosti ve státě, se kterým má ČR uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění, a to od zaměstnavatele-daňového rezidenta státu, kde je činnost vykonávána nebo kde má stálou provozovnu, jdou k tíži této stálé provozovny. Předpokladem je, že tyto příjmy byly ve státě zdroje zdaněny.

Ustanovení vztahující se i na příjmy za rok 2008 nabylo platnosti v červenci 2009. Bohužel tedy v termínu, kdy už většina poplatníků se zahraničními příjmy daňové přiznání podala. Ministerstvo financí upozornilo sdělením na možnost podat dodatečné daňové přiznání a požádat o vrácení přeplatku. Někteří poplatníci s příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů v zahraničí této možnosti využili, počet podaných dodatečných daňových přiznání z tohoto titulu však není celoplošně sledovaným údajem, uvedla Kalová. Čtěte více: Z loňských zahraničních příjmů se nově neodvádí daň

školení účto leden 23 Kučerová

V praxi má podle Vandy Kalové tento postup význam pouze pro ty poplatníky – daňové rezidenty, kterým plynuly v roce 2008 příjmy ze zaměstnání mající zdroj ve státě, s nímž ČR má smlouvu o zamezení dvojího zdanění a podle této smlouvy se na předmětné příjmy aplikuje metoda zápočtu daně zaplacené v zahraničí. Zejména je pak tento postup výhodný v případě, kdy je úroveň daňového zatížení těchto příjmů v zahraničí nižší než v České republice. Jedná se např. o příjmy ze závislé činnosti plynoucí ze zdrojů v Rakousku, Irsku apod.

Pokud tedy Česká republika s příslušným státem takovou smlouvu má, příjmy ze závislé činnosti v zahraničí se v roce 2009 z tuzemského základu daně vyjmou. Prakticky to znamená, že zaměstnanec, který má pouze příjmy pocházející ze zahraničí vyjímané ze zdanění, nemusí v ČR za rok 2009 podávat daňové přiznání. Přehled smluv o zamezení dvojího zdanění

Do roku 2008 zaměstnanci s příjmy ze zaměstnání v zahraničí prokazovali výši příjmů potvrzením zahraničního zaměstnavatele, a to včetně příspěvků na povinné pojištění a výše zaplacené daně. Používali metodu prostého zápočtu, podle které mohli odečíst maximálně výši daně shodnou s daní vypočtenou ze zahraničního příjmu podle tuzemské sazby daně. Tuto metodu je možné použít i nadále, pokud by byla pro poplatníka výhodnější.

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).